Временска зонаВреме во Еквадор (Гвајакил)
Површина28.360 км²
Население14,8 милиони
Густина на население521,5 / km²
Поштенски Броеви2.438
Градови219
Телефонски Броеви13
Бизниси во Еквадор128.548

Интерактивна мапа

(2.438) Поштенски Броеви во Еквадор

Поштенски БројГрадАдминистративен регионНаселениеПовршина
010101CuencaАзуај (покраина)34.8342,567 км²
010102CuencaАзуај (покраина)22.3041,494 км²
010103CuencaАзуај (покраина)25.7522,488 км²
010104CuencaАзуај (покраина)27.0612,23 км²
010105CuencaАзуај (покраина)9.6892,462 км²
010106CuencaАзуај (покраина)24.45626,8 км²
010107CuencaАзуај (покраина)33.8018,8 км²
010108CuencaАзуај (покраина)25.63530,7 км²
010109CuencaАзуај (покраина)23.02811,8 км²
010110CuencaАзуај (покраина)5.04927 км²
010111CuencaАзуај (покраина)6.29025,6 км²
010112CuencaАзуај (покраина)8.965364,9 км²
010113CuencaАзуај (покраина)5.08393,3 км²
010114CuencaАзуај (покраина)3.09762,2 км²
010115CuencaАзуај (покраина)5.86737,2 км²
010116CuencaАзуај (покраина)5.838188,4 км²
010150CuencaАзуај (покраина)
010151BañosАзуај (покраина)
010152CumbeАзуај (покраина)
010153ChauchaАзуај (покраина)
010154ChecaАзуај (покраина)
010155ChiquintadАзуај (покраина)
010156CuencaАзуај (покраина)
010157MolleturoАзуај (покраина)
010158NultiАзуај (покраина)
010159Octavio CorderoАзуај (покраина)
010160PacchaАзуај (покраина)
010161QuingeoАзуај (покраина)
010162RicaurteАзуај (покраина)
010163CuencaАзуај (покраина)
010164CuencaАзуај (покраина)
010165SayausíАзуај (покраина)
010166SidcayАзуај (покраина)
010167SinincayАзуај (покраина)
010168CuencaАзуај (покраина)
010169TuriАзуај (покраина)
010170ValleАзуај (покраина)
010171VictoriaАзуај (покраина)
010201CuencaАзуај (покраина)14.4631,87 км²
010202CuencaАзуај (покраина)16.7441,786 км²
010203CuencaАзуај (покраина)14.9871,933 км²
010204CuencaАзуај (покраина)24.4674,783 км²
010205CuencaАзуај (покраина)20.4142,585 км²
010206CuencaАзуај (покраина)27.4155,7 км²
010207CuencaАзуај (покраина)22.2354,069 км²
010208CuencaАзуај (покраина)10.1501,036 км²
010209CuencaАзуај (покраина)8.7751,523 км²
010210CuencaАзуај (покраина)6.2743,959 км²
010211CuencaАзуај (покраина)19.90316,9 км²
010212CuencaАзуај (покраина)7.49426,5 км²
010213CuencaАзуај (покраина)8.72126,7 км²
010214CuencaАзуај (покраина)19.194326,5 км²
010215CuencaАзуај (покраина)13.6683,751 км²
010216CuencaАзуај (покраина)5.69343,2 км²
010217CuencaАзуај (покраина)8.625117,6 км²
010218CuencaАзуај (покраина)11.331136,7 км²
010219CuencaАзуај (покраина)13.1599,3 км²
010220CuencaАзуај (покраина)6.16170,2 км²
010221CuencaАзуај (покраина)5.863203,8 км²
010222ChauchaАзуај (покраина)1.441313,1 км²
010223Азуај (покраина)8.110976,9 км²
010250GirónАзуај (покраина)
010251Азуај (покраина)
010252Азуај (покраина)
010301Азуај (покраина)20.455602,8 км²
010302San FernandoАзуај (покраина)4.435142,3 км²
010303GirónАзуај (покраина)14.002350,4 км²
010304Азуај (покраина)6.676281,6 км²
010305Азуај (покраина)1.87369,5 км²
010306Азуај (покраина)2.543234,7 км²
010350GualaceoАзуај (покраина)
010351ChordelegАзуај (покраина)
010352GualaceoАзуај (покраина)
010353GualaceoАзуај (покраина)
010354GualaceoАзуај (покраина)
010355GualaceoАзуај (покраина)
010356GualaceoАзуај (покраина)
010357GualaceoАзуај (покраина)
010358GualaceoАзуај (покраина)
010359GualaceoАзуај (покраина)
010401Азуај (покраина)24718,6 км²
010402Азуај (покраина)23.46324,3 км²
010403Азуај (покраина)8.671164,3 км²
010404Азуај (покраина)13.994105,1 км²
010405ZhondelegАзуај (покраина)7.15847,5 км²
010406NultiАзуај (покраина)2.91443,3 км²
010407Азуај (покраина)4.85552 км²
010450NabónАзуај (покраина)
010451Азуај (покраина)
010452Азуај (покраина)
010453Азуај (покраина)
010454OñaАзуај (покраина)
010501OñaАзуај (покраина)3.953294,2 км²
010502Азуај (покраина)3.705280,6 км²
010503Азуај (покраина)10.584231,4 км²
010504NabónАзуај (покраина)3.480121,8 км²
010550PauteАзуај (покраина)
010551PauteАзуај (покраина)
010552PauteАзуај (покраина)
010553PauteАзуај (покраина)
010554PauteАзуај (покраина)
010555GuachapalaАзуај (покраина)
010556PauteАзуај (покраина)
010557PauteАзуај (покраина)
010558PauteАзуај (покраина)
010559PauteАзуај (покраина)
010560PauteАзуај (покраина)
010561PauteАзуај (покраина)
010562PauteАзуај (покраина)
010601GuachapalaАзуај (покраина)3.79740,1 км²
010602Азуај (покраина)6.896151,5 км²
010603Азуај (покраина)4.000250,2 км²
010604Азуај (покраина)2.49564,7 км²
010605Азуај (покраина)3.385132,6 км²
010606La UniónАзуај (покраина)21.318117,6 км²
010650Азуај (покраина)
010651Camilo Ponce EnríquezАзуај (покраина)
010652Азуај (покраина)
010701Азуај (покраина)60418,9 км²
010702Азуај (покраина)5.154371,2 км²
010703Азуај (покраина)17.881249,4 км²
010750San FernandoАзуај (покраина)
010751San FernandoАзуај (покраина)
010801Азуај (покраина)3.255192,6 км²
010802Азуај (покраина)6.298129,1 км²
010803SigsigАзуај (покраина)20.322354,8 км²
010850Santa IsabelАзуај (покраина)
010851Provincia del Guayas
010852ValleАзуај (покраина)
010853Santa IsabelАзуај (покраина)
010950SigsigАзуај (покраина)
010951SigsigАзуај (покраина)
010952SigsigАзуај (покраина)
010953SigsigАзуај (покраина)
010954SigsigАзуај (покраина)
010955SigsigАзуај (покраина)
010956SigsigАзуај (покраина)
011050Азуај (покраина)
011051Азуај (покраина)
011150ChordelegАзуај (покраина)
011151ChordelegАзуај (покраина)
011153ChordelegАзуај (покраина)
011154ChordelegАзуај (покраина)
011250Азуај (покраина)
011251Азуај (покраина)
011252Азуај (покраина)
011253LlacaoАзуај (покраина)
011350Азуај (покраина)
011351Азуај (покраина)
011352Азуај (покраина)
011450GuachapalaАзуај (покраина)
011550Camilo Ponce EnríquezАзуај (покраина)
011551Азуај (покраина)
020101GuarandaProvincia de Bolívar46.16615 км²
020102Provincia de Bolívar3.293138,7 км²
020103GuarandaProvincia de Bolívar9.01812,4 км²
020104GuarandaProvincia de Bolívar11.251301 км²
020105Provincia de Bolívar51194,7 км²
020106Provincia de Bolívar8159,6 км²
020107Provincia de Bolívar6.210469,3 км²
020108Provincia de Bolívar11.936312,1 км²
020109Provincia de Bolívar5.589125,7 км²
020110Provincia de Bolívar3.579162,2 км²
020150GuarandaProvincia de Bolívar
020151Provincia de Bolívar
020152GuarandaProvincia de Bolívar
020153GuarandaProvincia de Bolívar
020154Las NavesProvincia de Bolívar
020155GuarandaProvincia de Bolívar
020156GuarandaProvincia de Bolívar
020157GuarandaProvincia de Bolívar
020158Provincia de Pichincha
020159GuarandaProvincia de Bolívar
020160Provincia de Bolívar
020201Provincia de Bolívar14.015424,1 км²
020202Provincia de Bolívar4.372238,5 км²
020250ChillanesProvincia de Bolívar
020251ChillanesProvincia de Bolívar
020301Provincia de Bolívar13.11788,7 км²
020302San MiguelProvincia de Bolívar7.23525,8 км²
020303Provincia de Bolívar1.88854,6 км²
020304Provincia de Bolívar1.16830,7 км²
020305Provincia de Bolívar4.95179,9 км²
020306Provincia de Bolívar7.621317,9 км²
020307Provincia de Bolívar3.376158,8 км²
020308Provincia de Bolívar5.98877,3 км²
020350San MiguelProvincia de Bolívar
020351San MiguelProvincia de Bolívar
020352Provincia de Pichincha
020353Provincia de Bolívar
020354San MiguelProvincia de Bolívar
020355Provincia de Bolívar
020401Provincia de Bolívar12.783230,5 км²
020402Las NavesProvincia de Bolívar6.296148,3 км²
020403Provincia de Bolívar13.882176,1 км²
020450Provincia de Bolívar
020550San MiguelProvincia de Bolívar
020551San MiguelProvincia de Bolívar
020552San MiguelProvincia de Bolívar
020553San MiguelProvincia de Bolívar
020554San MiguelProvincia de Bolívar
020555Provincia de Pichincha
020556San MiguelProvincia de Bolívar
020650Provincia de Pichincha
020701Las NavesProvincia de Bolívar
020702Las NavesProvincia de Bolívar
030101AzoguesProvincia del Cañar16.56611,8 км²
030102AzoguesProvincia del Cañar24.64011,5 км²
030103AzoguesProvincia del Cañar2.95221,2 км²
030104Provincia del Cañar2.90528,8 км²
030105DélegProvincia del Cañar10.74346,6 км²
030106Provincia del Cañar17.20876,4 км²
030107Provincia del Cañar10.59059,4 км²
030108Provincia del Cañar1135,1 км²
030109DélegProvincia del Cañar6.72576,4 км²
030110Provincia del Cañar2.27188,3 км²
030111Provincia del Cañar2.38962,9 км²
030112Provincia del Cañar5.640397,1 км²
030151AzoguesProvincia del Cañar
030152DélegProvincia del Cañar
030153AzoguesProvincia del Cañar
030154AzoguesProvincia del Cañar
030155AzoguesProvincia del Cañar
030156AzoguesProvincia del Cañar
030157AzoguesProvincia del Cañar
030158Provincia del Cañar
030159AzoguesProvincia del Cañar
030160AzoguesProvincia del Cañar
030201Provincia del Cañar19.18075,2 км²
030202El TamboProvincia del Cañar10.06264 км²
030203IngapircaProvincia del Cañar15.935365,1 км²
030204CañarProvincia del Cañar2.92137,3 км²
030205Provincia del Cañar6.245647,2 км²
030206SuscalProvincia del Cañar5.30650,2 км²
030207Provincia del Cañar4.800187 км²
030208Provincia del Cañar13.716483,8 км²
030250Provincia del Cañar
030251Provincia del Cañar
030252AzoguesProvincia del Cañar
030253DélegProvincia del Cañar
030254Provincia del Cañar
030301La TroncalProvincia del Cañar18.37035,6 км²
030302La TroncalProvincia del Cañar23.77946,8 км²
030303Provincia del Cañar2.98838,4 км²
030304Provincia del Cañar14.179198,5 км²
030350CañarProvincia del Cañar
030351CañarProvincia del Cañar
030352CañarProvincia del Cañar
030353CañarProvincia del Cañar
030354CañarProvincia del Cañar
030355CañarProvincia del Cañar
030356CañarProvincia del Cañar
030357CañarProvincia del Cañar
030358CañarProvincia del Cañar
030359SuscalProvincia del Cañar
030360El TamboProvincia del Cañar
030361CañarProvincia del Cañar
030362Provincia del Cañar
030363CañarProvincia del Cañar
030450La TroncalProvincia del Cañar
030451La TroncalProvincia del Cañar
030452La TroncalProvincia del Cañar
030550El TamboProvincia del Cañar
030650DélegProvincia del Cañar
030651Provincia del Cañar
030750SuscalProvincia del Cañar
040101TulcánProvincia del Carchi13.21111 км²
040102Provincia del Carchi22.33426,4 км²
040103TulcánProvincia del Carchi25.2213,429 км²
040104TulcánProvincia del Carchi2.08940,7 км²
040105Provincia del Carchi2.80696,1 км²
040106Provincia del Carchi2.711175,4 км²
040107Provincia del Carchi13.774163,7 км²
040108Provincia del Carchi8.09270,2 км²
040109Provincia del Carchi3.14534,8 км²
040110Provincia del Carchi6.3351.270,1 км²
040151TulcánProvincia del Carchi
040152TulcánProvincia del Carchi
040153TulcánProvincia del Carchi
040154Provincia del Carchi
040155TulcánProvincia del Carchi
040156Provincia de Esmeraldas
040157TulcánProvincia del Carchi
040158TulcánProvincia del Carchi
040159Provincia del Carchi
040160Provincia de Pichincha
040161TulcánProvincia del Carchi
040201Provincia del Carchi5.502100,1 км²
040202Provincia del Carchi4.780155,9 км²
040203Provincia del Carchi2.37153,7 км²
040204Provincia del Carchi2.39161,3 км²
040205ChotaProvincia de Imbabura2.16742,6 км²
040206Provincia del Carchi1.47853,8 км²
040207San GabrielProvincia del Carchi16.84270,1 км²
040208Provincia del Carchi6.155119,1 км²
040209Provincia del Carchi5.46183,8 км²
040250ГвајакилProvincia del Guayas
040251ГвајакилProvincia del Guayas
040252Provincia del Carchi
040253Provincia del Carchi
040254ChotaProvincia de Imbabura
040255Provincia del Carchi
040301Provincia del Carchi13.207314,9 км²
040302MiraProvincia del Carchi7.695151,4 км²
040303Provincia del Carchi3.283150,1 км²
040304Provincia del Carchi864243 км²
040305Provincia del Carchi2.143282,3 км²
040351Provincia del Carchi
040352Provincia de Pichincha
040353El ÁngelProvincia del Carchi
040450MiraProvincia del Carchi
040451Provincia de Imbabura
040452Provincia de Imbabura
040453Provincia de Pichincha
040501Provincia de Pichincha
040502Provincia del Carchi
040550San GabrielProvincia del Carchi
040551San GabrielProvincia del Carchi
040552Provincia del Carchi
040553Provincia del Carchi
040554Provincia de Pichincha
040555Provincia de Imbabura
040650Provincia del Carchi
040651Provincia de Pichincha
050101LatacungaProvincia de Cotopaxi18.55712,6 км²
050102LatacungaProvincia de Cotopaxi31.98812,3 км²
050103LatacungaProvincia de Cotopaxi18.98928,2 км²
050104Provincia de Cotopaxi530155,2 км²
050105Provincia de Cotopaxi4.37448,7 км²
050106LatacungaProvincia de Cotopaxi8.59929 км²
050107LatacungaProvincia de Cotopaxi12.1069 км²
050108LatacungaProvincia de Cotopaxi20.29519,4 км²
050109SaquisilíProvincia de Cotopaxi10.73128,1 км²
050110Provincia de Cotopaxi9.062164,6 км²
050111Provincia de Cotopaxi8.35467,1 км²
050112Provincia de Cotopaxi14.19354,1 км²
050113Provincia de Cotopaxi9.359438,1 км²
050114Provincia de Cotopaxi8.108182,6 км²
050115Provincia de Cotopaxi12.153136,5 км²
050150LatacungaProvincia de Cotopaxi
050151LatacungaProvincia de Cotopaxi
050152LatacungaProvincia de Cotopaxi
050153LatacungaProvincia de Cotopaxi
050154LatacungaProvincia de Cotopaxi
050155Provincia de Cotopaxi
050156LatacungaProvincia de Cotopaxi
050157LatacungaProvincia de Cotopaxi
050158LatacungaProvincia de Cotopaxi
050159LatacungaProvincia de Cotopaxi
050160SigchosProvincia de Cotopaxi
050161LatacungaProvincia de Cotopaxi
050162LatacungaProvincia de Cotopaxi
050163Provincia de Cotopaxi
050201La ManáProvincia de Cotopaxi21.422103,9 км²
050202La ManáProvincia de Cotopaxi18.402125,4 км²
050203Provincia de Cotopaxi4.381246 км²
050204Provincia de Cotopaxi2.218180,8 км²
050251La ManáProvincia de Cotopaxi
050252La ManáProvincia de Cotopaxi
050301Provincia de Cotopaxi2.18892,2 км²
050302Provincia de Cotopaxi7.090161,4 км²
050303Provincia de Cotopaxi1.15531,5 км²
050304Provincia de Cotopaxi13.692436,2 км²
050350El CorazónProvincia de Cotopaxi
050351Provincia de Cotopaxi
050352Provincia de Cotopaxi
050353El CorazónProvincia de Cotopaxi
050401PujilíProvincia de Cotopaxi30.39363,6 км²
050402Provincia de Cotopaxi3.42920,2 км²
050403Provincia de Cotopaxi6.38977,2 км²
050404Provincia de Cotopaxi39126,6 км²
050405ZumbaguaProvincia de Cotopaxi13.887210,2 км²
050406Provincia de Cotopaxi8.891130,3 км²
050407Provincia de Cotopaxi5.980105,1 км²
050408Provincia de Cotopaxi6.20857 км²
050409SaquisilíProvincia de Cotopaxi15.96143,2 км²
050410Provincia de Cotopaxi5.874272,2 км²
050411Provincia de Cotopaxi2.902207,2 км²
050412Provincia de Cotopaxi4.504194,9 км²
050450PujilíProvincia de Cotopaxi
050451PujilíProvincia de Cotopaxi
050452PujilíProvincia de Cotopaxi
050453PujilíProvincia de Cotopaxi
050454PujilíProvincia de Cotopaxi
050455GuápuloProvincia de Pichincha
050456PujilíProvincia de Cotopaxi
050457PujilíProvincia de Cotopaxi
050458ZumbaguaProvincia de Cotopaxi
050501Provincia de Cotopaxi8.724776,6 км²
050502Provincia de Cotopaxi3.240247,8 км²
050503Provincia de Cotopaxi3.78784,2 км²
050504Provincia de Cotopaxi8.412242,5 км²
050550GuápuloProvincia de Pichincha
050551Provincia de Cotopaxi
050552Provincia de Cotopaxi
050553Provincia de Cotopaxi
050554San Miguel de SalcedoProvincia de Cotopaxi
050555San Miguel de SalcedoProvincia de Cotopaxi
050601San Miguel de SalcedoProvincia de Cotopaxi34.55949,6 км²
050602Provincia de Cotopaxi7.64348,1 км²
050603Provincia de Cotopaxi155130,2 км²
050604Provincia de Cotopaxi13.73265,2 км²
050605Provincia de Cotopaxi7.883191,9 км²
050650SaquisilíProvincia de Cotopaxi
050651SaquisilíProvincia de Cotopaxi
050652SaquisilíProvincia de Cotopaxi
050653SaquisilíProvincia de Cotopaxi
050750SigchosProvincia de Cotopaxi
050751SigchosProvincia de Cotopaxi
050752SigchosProvincia de Cotopaxi
050753SigchosProvincia de Cotopaxi
050754SigchosProvincia de Cotopaxi
060101RiobambaЧимборазо (покраина)11.3720,809 км²
060102RiobambaЧимборазо (покраина)26.0361,859 км²
060103RiobambaЧимборазо (покраина)13.6481,338 км²
060104RiobambaЧимборазо (покраина)20.1281,202 км²
060105RiobambaЧимборазо (покраина)3.2455 км²
060106RiobambaЧимборазо (покраина)11.1234,709 км²
060107RiobambaЧимборазо (покраина)39.2667,8 км²
060108RiobambaЧимборазо (покраина)10.2557,2 км²
060109RiobambaЧимборазо (покраина)5.7647,1 км²
060110RiobambaЧимборазо (покраина)25.5712,089 км²
060111RiobambaЧимборазо (покраина)14.1822,382 км²
060112RiobambaЧимборазо (покраина)243,962 км²
060113Чимборазо (покраина)5816,1 км²
060114Чимборазо (покраина)90622,9 км²
060115Чимборазо (покраина)8.410152,6 км²
060116Чимборазо (покраина)12.807164,1 км²
060117Чимборазо (покраина)13.32456 км²
060118Чимборазо (покраина)15.062261,9 км²
060119Чимборазо (покраина)14.831338,8 км²
060120Чимборазо (покраина)4.81637,6 км²
060121Чимборазо (покраина)6.59747,8 км²
060150RiobambaЧимборазо (покраина)
060151RiobambaЧимборазо (покраина)
060152RiobambaЧимборазо (покраина)
060153RiobambaЧимборазо (покраина)
060154RiobambaЧимборазо (покраина)
060155RiobambaЧимборазо (покраина)
060156RiobambaЧимборазо (покраина)
060157RiobambaЧимборазо (покраина)
060158RiobambaЧимборазо (покраина)
060159RiobambaЧимборазо (покраина)
060160RiobambaЧимборазо (покраина)
060161RiobambaЧимборазо (покраина)
060201Чимборазо (покраина)9.898152,7 км²
060202AlausíЧимборазо (покраина)11.05454,8 км²
060203AchupallasЧимборазо (покраина)4.46688,8 км²
060204Чимборазо (покраина)11.432971,7 км²
060205Чимборазо (покраина)3.849121,2 км²
060206Чимборазо (покраина)9.236383,9 км²
060207Чимборазо (покраина)11.464154,9 км²
060250AlausíЧимборазо (покраина)
060251AchupallasЧимборазо (покраина)
060252AlausíЧимборазо (покраина)
060253AlausíЧимборазо (покраина)
060254AlausíЧимборазо (покраина)
060255AlausíЧимборазо (покраина)
060256AlausíЧимборазо (покраина)
060257AlausíЧимборазо (покраина)
060258AlausíЧимборазо (покраина)
060259SibambeЧимборазо (покраина)
060260AlausíЧимборазо (покраина)
060301Чимборазо (покраина)14.018158,9 км²
060302PallatangaЧимборазо (покраина)12.656379,5 км²
060351Чимборазо (покраина)
060352Чимборазо (покраина)
060353Чимборазо (покраина)
060354Чимборазо (покраина)
060401GuamoteЧимборазо (покраина)26.73064,2 км²
060402Чимборазо (покраина)8.846570,8 км²
060403Чимборазо (покраина)23219,9 км²
060404Чимборазо (покраина)117,9 км²
060405Чимборазо (покраина)17.268222,5 км²
060406Чимборазо (покраина)5195,5 км²
060407Чимборазо (покраина)5.96355,4 км²
060408Чимборазо (покраина)13.325249,2 км²
060409Чимборазо (покраина)5.289365,9 км²
060410CajabambaЧимборазо (покраина)20.17898,8 км²
060450ChamboЧимборазо (покраина)
060501GuanoЧимборазо (покраина)21.552118,2 км²
060502Чимборазо (покраина)5.148103,2 км²
060503Чимборазо (покраина)7.395366,6 км²
060504Чимборазо (покраина)19.231236 км²
060550ChunchiЧимборазо (покраина)
060551ChunchiЧимборазо (покраина)
060552ChunchiЧимборазо (покраина)
060553ChunchiЧимборазо (покраина)
060554ChunchiЧимборазо (покраина)
060650GuamoteЧимборазо (покраина)
060651GuamoteЧимборазо (покраина)
060652GuamoteЧимборазо (покраина)
060701GuanoЧимборазо (покраина)
060702GuanoЧимборазо (покраина)
060750GuanoЧимборазо (покраина)
060751GuanoЧимборазо (покраина)
060752GuanoЧимборазо (покраина)
060753GuanoЧимборазо (покраина)
060754GuanoЧимборазо (покраина)
060755GuanoЧимборазо (покраина)
060756GuanoЧимборазо (покраина)
060757GuanoЧимборазо (покраина)
060758GuanoЧимборазо (покраина)
060759GuanoЧимборазо (покраина)
060850PallatangaЧимборазо (покраина)
060950PenipeЧимборазо (покраина)
060951PenipeЧимборазо (покраина)
060952PenipeЧимборазо (покраина)
060953PenipeЧимборазо (покраина)
060954PenipeЧимборазо (покраина)
060955PenipeЧимборазо (покраина)
060956PenipeЧимборазо (покраина)
061050Provincia del Guayas
070101PasajeProvincia de El Oro9.9643,948 км²
070102PasajeProvincia de El Oro5.8295,1 км²
070103PasajeProvincia de El Oro30124,1 км²
070104PasajeProvincia de El Oro19.4597,3 км²
070105PasajeProvincia de El Oro22.5338,6 км²
070106Provincia de El Oro2.00125 км²
070107Provincia de El Oro4.238149,5 км²
070108Provincia de El Oro2.66060 км²
070109Provincia de El Oro82 км²
070110PasajeProvincia de El Oro12.69058,6 км²
070111Provincia de El Oro9.662116,1 км²
070112Provincia de El Oro1.01531,5 км²
070113Provincia de El Oro2.700330,4 км²
070114Provincia de El Oro3.08412,5 км²
070115Provincia de El Oro23.26393,7 км²
070116Provincia de El Oro11.464230,8 км²
070117Provincia de El Oro6.009153,6 км²
070150MachalaProvincia de El Oro
070151Provincia de El Oro
070152MachalaProvincia de El Oro
070201Provincia de El Oro10.5621,453 км²
070202Provincia de El Oro22.6981,926 км²
070203MachalaProvincia de El Oro7.7500,56 км²
070204MachalaProvincia de El Oro8.7830,694 км²
070205Provincia de El Oro12.5810,919 км²
070206Provincia de El Oro16.4891,075 км²
070207Provincia de El Oro8.9310,644 км²
070208Provincia de El Oro10.1070,909 км²
070209Provincia de El Oro18.9273,259 км²
070210Provincia de El Oro19.1851,817 км²
070211MachalaProvincia de El Oro19.72114,8 км²
070212MachalaProvincia de El Oro16.6471,324 км²
070213MachalaProvincia de El Oro12.8583,94 км²
070214Provincia de El Oro11.8630,888 км²
070215Provincia de El Oro10.7242,598 км²
070216Provincia de El Oro4.3081,759 км²
070217MachalaProvincia de El Oro10.29819,3 км²
070218MachalaProvincia de El Oro17.9633,845 км²
070219MachalaProvincia de El Oro9.0231,711 км²
070220Provincia de El Oro1.12958,4 км²
070221Provincia de El Oro1,967 км²
070222Provincia de El Oro9.25837,6 км²
070223Provincia de El Oro2.22642 км²
070224Provincia de El Oro4.543121,1 км²
070250ArenillasProvincia de El Oro
070251ArenillasProvincia de El Oro
070252Provincia de Pichincha
070253ArenillasProvincia de El Oro
070254ArenillasProvincia de El Oro
070255ArenillasProvincia de El Oro
070301Provincia de El Oro11.47112,2 км²
070302Provincia de El Oro5.25782,6 км²
070303Provincia de El Oro4.130298,4 км²
070304Provincia de El Oro10.85137,5 км²
070305Provincia de El Oro6.035184,5 км²
070306Provincia de El Oro5.165258,4 км²
070307Provincia de El Oro1.24097,3 км²
070308Provincia de El Oro1.133150,2 км²
070309Provincia de El Oro32193,9 км²
070350Provincia de El Oro
070351Provincia de El Oro
070352Provincia de El Oro
070353Provincia de El Oro
070354Provincia de El Oro
070355Provincia de El Oro
070401PiñasProvincia de El Oro20.092167,3 км²
070402Provincia de El Oro2.054144,6 км²
070403Provincia de El Oro1.46786,1 км²
070404Provincia de El Oro7.48569,4 км²
070405Provincia de El Oro4.762217 км²
070406MarcabelíProvincia de El Oro5.915148,6 км²
070450Provincia de El Oro
070451Provincia de El Oro
070501Provincia de El Oro22.6966,2 км²
070502Provincia de El Oro22.3655,3 км²
070503Provincia de El Oro7.3185,5 км²
070504Provincia de El Oro1.47346,1 км²
070505Provincia de El Oro2.016199,5 км²
070506Provincia de El Oro14.320188 км²
070507Provincia de El Oro8.978209,1 км²
070508Provincia de El Oro3.526213,5 км²
070509Provincia de El Oro1.516106,4 км²
070510Provincia de El Oro3.490191,7 км²
070550ChillaProvincia de El Oro
070601Provincia de El Oro26.44664 км²
070602Provincia de El Oro13.83931,5 км²
070603Provincia de El Oro17.29887,2 км²
070604Provincia de El Oro9.571203,8 км²
070605Provincia de El Oro1.665245,2 км²
070606Provincia de El Oro1.80270,5 км²
070607Provincia de El Oro2.463110,4 км²
070650GuaboProvincia de El Oro
070651Provincia de El Oro
070652Provincia de El Oro
070653Provincia de El Oro
070654Provincia de El Oro
070701Provincia del Guayas
070702Provincia de El Oro
070703HuaquillasProvincia de El Oro
070704Provincia del Guayas
070705Provincia de Pichincha
070750HuaquillasProvincia de El Oro
070850MarcabelíProvincia de El Oro
070851Provincia de El Oro
070901Puerto BolívarProvincia de El Oro
070902PasajeProvincia de El Oro
070903PasajeProvincia de El Oro
070904PasajeProvincia de El Oro
070950PasajeProvincia de El Oro
070951PasajeProvincia de El Oro
070952PasajeProvincia de El Oro
070953PasajeProvincia de El Oro
070954PasajeProvincia de El Oro
070955PasajeProvincia de El Oro
070956PasajeProvincia de El Oro
071001PiñasProvincia de El Oro
071002PiñasProvincia de El Oro
071003PiñasProvincia de El Oro
071050PiñasProvincia de El Oro
071051PiñasProvincia de El Oro
071052PiñasProvincia de El Oro
071053PiñasProvincia de El Oro
071054PiñasProvincia de El Oro
071055PiñasProvincia de El Oro
071056PiñasProvincia de El Oro
071150PortoveloProvincia de El Oro
071151PortoveloProvincia de El Oro
071152PortoveloProvincia de El Oro
071153PortoveloProvincia de El Oro
071201Santa RosaProvincia de El Oro
071202Santa RosaProvincia de El Oro
071203Santa RosaProvincia de El Oro
071251Santa RosaProvincia de El Oro
071252Santa RosaProvincia de El Oro
071253Santa RosaProvincia de El Oro
071254Santa RosaProvincia de El Oro
071255Santa RosaProvincia de El Oro
071256Santa RosaProvincia de El Oro
071257Provincia de El Oro
071350ZarumaProvincia de El Oro
071351Provincia de El Oro
071352ZarumaProvincia de El Oro
071353ZarumaProvincia de El Oro
071354ZarumaProvincia de El Oro
071355ZarumaProvincia de El Oro
071356ZarumaProvincia de El Oro
071357ZarumaProvincia de El Oro
071358ZarumaProvincia de El Oro
071450Provincia de El Oro
071451Provincia de Pichincha
071452Provincia de El Oro
071453Provincia del Guayas
080101EsmeraldasProvincia de Esmeraldas11.8250,9 км²
080102EsmeraldasProvincia de Esmeraldas20.6061,176 км²
080103EsmeraldasProvincia de Esmeraldas13.5760,303 км²
080104EsmeraldasProvincia de Esmeraldas4.2160,459 км²
080105EsmeraldasProvincia de Esmeraldas2.7940,52 км²
080106EsmeraldasProvincia de Esmeraldas2.5650,857 км²
080107EsmeraldasProvincia de Esmeraldas29.8571,228 км²
080108EsmeraldasProvincia de Esmeraldas18.3711,512 км²
080109EsmeraldasProvincia de Esmeraldas6213,05 км²
080110EsmeraldasProvincia de Esmeraldas15.0161,485 км²
080111EsmeraldasProvincia de Esmeraldas7.6620,394 км²
080112EsmeraldasProvincia de Esmeraldas15.3231,178 км²
080113EsmeraldasProvincia de Esmeraldas4.37239,3 км²
080114EsmeraldasProvincia de Esmeraldas7.259237,4 км²
080115EsmeraldasProvincia de Esmeraldas184,891 км²
080116EsmeraldasProvincia de Esmeraldas14.6873,592 км²
080117EsmeraldasProvincia de Esmeraldas4.0780,965 км²
080118EsmeraldasProvincia de Esmeraldas6.2386,5 км²
080119EsmeraldasProvincia de Esmeraldas8.0625,8 км²
080120EsmeraldasProvincia de Esmeraldas14846 км²
080121EsmeraldasProvincia de Esmeraldas14.606533,9 км²
080122EsmeraldasProvincia de Esmeraldas2.90520,4 км²
080123EsmeraldasProvincia de Esmeraldas5.706430,1 км²
080150EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080151AtacamesProvincia de Esmeraldas
080152EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080153EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080154EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080155EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080156EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080157Provincia de Esmeraldas
080158EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080159EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080160EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080161Río VerdeProvincia de Esmeraldas
080162EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080163EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080164EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080165EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080166
080167EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080168Provincia de Esmeraldas
080201Provincia de Esmeraldas11.019408,2 км²
080202Provincia de Esmeraldas6.624918,4 км²
080203Provincia de Esmeraldas18.4871.836,8 км²
080204Provincia de Esmeraldas6.7421.088,5 км²
080250ValdezProvincia de Esmeraldas
080251Provincia de Esmeraldas
080252Provincia de Esmeraldas
080253Provincia de Esmeraldas
080254Provincia de Esmeraldas
080255Provincia de Esmeraldas
080256Provincia de Esmeraldas
080257Provincia de Esmeraldas
080258Provincia de Esmeraldas
080259Provincia de Esmeraldas
080260Provincia de Esmeraldas
080261Provincia de Esmeraldas
080262Provincia de Esmeraldas
080263Provincia de Esmeraldas
080264Provincia de Esmeraldas
080301Provincia de Esmeraldas15.658622 км²
080302Provincia de Esmeraldas5.807285,4 км²
080303Provincia de Esmeraldas12.220205,3 км²
080304Provincia de Esmeraldas2.891114,2 км²
080305Provincia de Esmeraldas16.499104,8 км²
080306Provincia de Esmeraldas11.84384,9 км²
080307Provincia de Esmeraldas5.618189,8 км²
080308Provincia de Esmeraldas3.546145,4 км²
080350MuisneProvincia de Esmeraldas
080351Provincia de Esmeraldas
080352MuisneProvincia de Esmeraldas
080353MuisneProvincia de Esmeraldas
080354MuisneProvincia de Esmeraldas
080355MuisneProvincia de Esmeraldas
080356MuisneProvincia de Esmeraldas
080357Provincia del Guayas
080358MuisneProvincia de Esmeraldas
080401Rosa ZarateProvincia de Esmeraldas22.64463,7 км²
080402Rosa ZarateProvincia de Esmeraldas8.28238,5 км²
080403Provincia de Esmeraldas396245,7 км²
080404Provincia de Esmeraldas24341,5 км²
080405Provincia de Esmeraldas376349,3 км²
080406Provincia de Esmeraldas20.2371.167,7 км²
080407Provincia de Esmeraldas22.672334 км²
080408Provincia de Esmeraldas9.615700,9 км²
080409Provincia de Esmeraldas11.408310,8 км²
080410Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas44.620131,4 км²
080411Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas265190,2 км²
080450Rosa ZarateProvincia de Esmeraldas
080451Provincia de Esmeraldas
080452Provincia de Esmeraldas
080453Provincia de Esmeraldas
080454Provincia de Esmeraldas
080455Provincia de Esmeraldas
080456Provincia de Esmeraldas
080501Provincia de Esmeraldas32.178565,8 км²
080502Provincia de Esmeraldas7.124534 км²
080503Provincia de Esmeraldas7.2671.718,6 км²
080504Provincia de Esmeraldas1.999212,4 км²
080550San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080551Provincia de Esmeraldas
080552San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080553CalderónProvincia de Pichincha
080554San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080555ГвајакилProvincia del Guayas
080556Provincia de Esmeraldas
080557San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080558San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080559San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080560San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080561San Lorenzo de EsmeraldasProvincia de Esmeraldas
080601Provincia de Esmeraldas13.288794,6 км²
080602Provincia de Esmeraldas17.151714,3 км²
080650AtacamesProvincia de Esmeraldas
080651AtacamesProvincia de Esmeraldas
080652AtacamesProvincia de Esmeraldas
080653AtacamesProvincia de Esmeraldas
080654Provincia de Esmeraldas
080701La ConcordiaProvincia de Esmeraldas45.969107,8 км²
080702Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas23092,7 км²
080703Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas2.579123,5 км²
080750Río VerdeProvincia de Esmeraldas
080751Provincia de Esmeraldas
080752Provincia de Esmeraldas
080753Provincia de Esmeraldas
080754Provincia de Esmeraldas
080755Provincia de Esmeraldas
090101ГвајакилProvincia del Guayas50.9712,597 км²
090102ГвајакилProvincia del Guayas35.7001,79 км²
090103ГвајакилProvincia del Guayas33.2161,924 км²
090104Provincia del Guayas11.5291.603,8 км²
090105ГвајакилProvincia del Guayas54.9404,733 км²
090106ГвајакилProvincia del Guayas27.7711,542 км²
090107ГвајакилProvincia del Guayas45.2552,281 км²
090108ГвајакилProvincia del Guayas53.0042,658 км²
090109ГвајакилProvincia del Guayas28.7461,602 км²
090110ГвајакилProvincia del Guayas
090111ГвајакилProvincia del Guayas
090112ГвајакилProvincia del Guayas
090113ГвајакилProvincia del Guayas
090114ГвајакилProvincia del Guayas
090115Provincia del Guayas
090116Provincia del Guayas
090150ГвајакилProvincia del Guayas
090151ГвајакилProvincia del Guayas
090152Provincia del Guayas
090153Provincia del Guayas
090154Provincia del Guayas
090155PlayasProvincia del Guayas
090156PosorjaProvincia del Guayas
090157Provincia del Guayas
090158Provincia del Guayas
090201ГвајакилProvincia del Guayas33.8032,031 км²
090202ГвајакилProvincia del Guayas25.0181,359 км²
090203ГвајакилProvincia del Guayas37.5361,811 км²
090204ГвајакилProvincia del Guayas59.9693,435 км²
090205ГвајакилProvincia del Guayas22.5672,811 км²
090206ГвајакилProvincia del Guayas33.6346,4 км²
090207ГвајакилProvincia del Guayas
090208ГвајакилProvincia del Guayas
090209ГвајакилProvincia del Guayas
090210ГвајакилProvincia del Guayas
090211ГвајакилProvincia del Guayas
090212ГвајакилProvincia del Guayas
090250Alfredo Baquerizo MorenoProvincia del Guayas
090301ГвајакилProvincia del Guayas24.7261,218 км²
090302ГвајакилProvincia del Guayas37.8501,93 км²
090303ГвајакилProvincia del Guayas35.6801,761 км²
090304ГвајакилProvincia del Guayas18.8770,89 км²
090305ГвајакилProvincia del Guayas44.6022,176 км²
090306ГвајакилProvincia del Guayas30.4361,864 км²
090307ГвајакилProvincia del Guayas21.2791,133 км²
090308ГвајакилProvincia del Guayas28.2921,413 км²
090309ГвајакилProvincia del Guayas
090310ГвајакилProvincia del Guayas
090311ГвајакилProvincia del Guayas
090312ГвајакилProvincia del Guayas
090313ГвајакилProvincia del Guayas
090314ГвајакилProvincia del Guayas
090315ГвајакилProvincia del Guayas
090350BaláoProvincia del Guayas
090401ГвајакилProvincia del Guayas32.6021,843 км²
090402ГвајакилProvincia del Guayas40.1462,048 км²
090403ГвајакилProvincia del Guayas23.8621,228 км²
090404ГвајакилProvincia del Guayas64.8773,317 км²
090405ГвајакилProvincia del Guayas39.9362,239 км²
090406ГвајакилProvincia del Guayas62.5223,297 км²
090407ГвајакилProvincia del Guayas
090408ГвајакилProvincia del Guayas
090409ГвајакилProvincia del Guayas
090410ГвајакилProvincia del Guayas
090411ГвајакилProvincia del Guayas
090412ГвајакилProvincia del Guayas
090413ГвајакилProvincia del Guayas
090414ГвајакилProvincia del Guayas
090415ГвајакилProvincia del Guayas
090416ГвајакилProvincia del Guayas
090417Provincia del Guayas
090418ГвајакилProvincia del Guayas
090450BalzarProvincia del Guayas
090501ГвајакилProvincia del Guayas17.8311,005 км²
090502ГвајакилProvincia del Guayas40.0841,943 км²
090503ГвајакилProvincia del Guayas30.6761,677 км²
090504ГвајакилProvincia del Guayas36.0452,088 км²
090505ГвајакилProvincia del Guayas113.0048,5 км²
090506ГвајакилProvincia del Guayas37.7432,249 км²
090507ГвајакилProvincia del Guayas67.7093,986 км²
090508ГвајакилProvincia del Guayas26.1171,431 км²
090509ГвајакилProvincia del Guayas58.0778,7 км²
090510ГвајакилProvincia del Guayas37.6292,292 км²
090511Provincia del Guayas13.535138,2 км²
090512ГвајакилProvincia del Guayas
090513ГвајакилProvincia del Guayas
090514ГвајакилProvincia del Guayas
090550ColimesProvincia del Guayas
090551Provincia del Guayas
090601ГвајакилProvincia del Guayas84.8464,632 км²
090602ГвајакилProvincia del Guayas40.2332,576 км²
090603ГвајакилProvincia del Guayas92.34819,9 км²
090604ГвајакилProvincia del Guayas45.7742,708 км²
090605ГвајакилProvincia del Guayas61.3324,185 км²
090606ГвајакилProvincia del Guayas65.5066,7 км²
090607ГвајакилProvincia del Guayas36.8771,923 км²
090608DauleProvincia del Guayas
090609ГвајакилProvincia del Guayas
090610ГвајакилProvincia del Guayas
090613ГвајакилProvincia del Guayas
090615ГвајакилProvincia del Guayas
090616ГвајакилProvincia del Guayas
090651Isidro AyoraProvincia del Guayas
090652DauleProvincia del Guayas
090653Provincia del Cañar
090654DauleProvincia del Guayas
090655Lomas de SargentilloProvincia del Guayas
090656Provincia del Guayas
090657Provincia del Guayas
090701Eloy AlfaroProvincia del Guayas21.0462,519 км²
090702ГвајакилProvincia del Guayas42.5323,783 км²
090703ГвајакилProvincia del Guayas34.98413,1 км²
090704ГвајакилProvincia del Guayas22.7102,059 км²
090705ГвајакилProvincia del Guayas53.9133,564 км²
090706ГвајакилProvincia del Guayas34.0385,1 км²
090707ГвајакилProvincia del Guayas39.40831,5 км²
090708ГвајакилProvincia del Guayas6.76118,8 км²
090801ГвајакилProvincia del Guayas8.1783,299 км²
090802ГвајакилProvincia del Guayas18.3552,93 км²
090803ГвајакилProvincia del Guayas13.5753,223 км²
090804ГвајакилProvincia del Guayas27.5454,627 км²
090805ГвајакилProvincia del Guayas8.2073,307 км²
090806ГвајакилProvincia del Guayas12.0671,853 км²
090807ГвајакилProvincia del Guayas1.6819,5 км²
090808ГвајакилProvincia del Guayas13.4253,645 км²
090809ГвајакилProvincia del Guayas9.6402,044 км²
090810ГвајакилProvincia del Guayas3.1299,7 км²
090811ГвајакилProvincia del Guayas8.0094,467 км²
090850Provincia del Guayas
090851Provincia del Guayas
090852ГвајакилProvincia del Guayas
090901ГвајакилProvincia del Guayas67.75546,2 км²
090902ГвајакилProvincia del Guayas87.45135,5 км²
090904ГвајакилProvincia del Guayas
090950Provincia del Guayas
091001PosorjaProvincia del Guayas26.84377,2 км²
091002Provincia del Guayas5.503264,1 км²
091003ГвајакилProvincia del Guayas27.6471.713 км²
091050MilagroProvincia del Guayas
091051MilagroProvincia del Guayas
091052Provincia del Guayas
091053MilagroProvincia del Guayas
091054MilagroProvincia del Guayas
091101Provincia del Guayas16.181128 км²
091102Provincia del Guayas11.650166,2 км²
091103Alfredo Baquerizo MorenoProvincia del Guayas2.286165,7 км²
091104Provincia del Guayas26.51153,8 км²
091150NaranjalProvincia del Guayas
091151NaranjalProvincia del Guayas
091152NaranjalProvincia del Guayas
091153NaranjalProvincia del Guayas
091154Provincia del Guayas
091201Provincia del Guayas21.42684,5 км²
091202Provincia del Guayas11.334205,8 км²
091203Provincia del Guayas1.470125,7 км²
091204Provincia del Guayas23.191308,7 км²
091205Provincia del Guayas11.384918,2 км²
091206Provincia del Guayas7.01388,9 км²
091207Provincia del Guayas8.695154,9 км²
091208Provincia del Guayas14.545258,4 км²
091250NaranjitoProvincia del Guayas
091301Provincia del Guayas17.057496,9 км²
091302BalzarProvincia del Guayas42.852260,8 км²
091303Provincia del Guayas19.052137,5 км²
091304Provincia del Guayas159407,9 км²
091305Provincia del Guayas7431,3 км²
091306Provincia del Guayas1.295117,9 км²
091307PalestinaProvincia del Guayas18.64075,8 км²
091308Provincia del Guayas5.830213,8 км²
091350PalestinaProvincia del Guayas
091401Provincia del Guayas15.559349,4 км²
091402Provincia del Guayas19.408165,3 км²
091403Provincia del Guayas5.808101,1 км²
091404Provincia del Guayas12.062488,8 км²
091405Lomas de SargentilloProvincia del Guayas20.42366,8 км²
091406Provincia del Guayas7.465318,8 км²
091450Pedro CarboProvincia del Guayas
091451Pedro CarboProvincia del Guayas
091452Provincia del Guayas
091501Provincia del Guayas14.67970,7 км²
091502Velasco IbarraProvincia del Guayas18.21591,1 км²
091503Velasco IbarraProvincia del Guayas20.04012,8 км²
091504PichinchaProvincia de Manabí12.078136,1 км²
091505Provincia del Guayas1.391184,4 км²
091506Provincia del Guayas18.131219,9 км²
091601Provincia del Guayas11.460105,8 км²
091602Provincia del Guayas6.01352,1 км²
091603Provincia del Guayas26.874228 км²
091604Provincia del Guayas3.45010,2 км²
091605Provincia del Guayas11.833151 км²
091650SamborondónProvincia del Guayas
091651Provincia del Guayas
091701MilagroProvincia del Guayas16.8471,228 км²
091702MilagroProvincia del Guayas2.8131,939 км²
091703MilagroProvincia del Guayas30.1861,727 км²
091704MilagroProvincia del Guayas21.8441,076 км²
091705MilagroProvincia del Guayas28.64517,3 км²
091706MilagroProvincia del Guayas6.4443,072 км²
091707MilagroProvincia del Guayas5.0361,201 км²
091708MilagroProvincia del Guayas6.3841,015 км²
091709MilagroProvincia del Guayas9.7500,759 км²
091710MilagroProvincia del Guayas17.6032,192 км²
091711MilagroProvincia del Guayas14.10928,1 км²
091712Provincia del Guayas32340,8 км²
091713MilagroProvincia del Guayas9.69841,6 км²
091714Provincia del Guayas2.001121,2 км²
091715Provincia del Guayas5.22454,9 км²
091716NaranjitoProvincia del Guayas12.64187,4 км²
091801Provincia del Guayas11.82634,2 км²
091802Provincia del Guayas12.13499,3 км²
091803Provincia del Guayas17.49993,6 км²
091804Provincia del Guayas13.166255 км²
091850Santa LucíaProvincia del Guayas
091901DauleProvincia del Guayas68.208134,5 км²
091902DauleProvincia del Guayas29.05353,3 км²
091903Provincia del Guayas21.27684,5 км²
091904Provincia del Guayas5.43149,9 км²
091905Provincia del Guayas1.665118,3 км²
091906Provincia del Guayas21.515136,9 км²
091907Provincia del Guayas1.845221,2 км²
091908Santa LucíaProvincia del Guayas29.38931,6 км²
091909Provincia del Guayas11.731105 км²
091910Provincia del Guayas9.12326,4 км²
091950Provincia del Guayas
091951Provincia del Guayas
091952Provincia del Guayas
091953Provincia del Guayas
092001Provincia del Guayas7.27958,3 км²
092002Provincia del Guayas10.39883,3 км²
092003Provincia del Guayas24.89972,6 км²
092004Provincia del Guayas13.79497,7 км²
092005Provincia del Guayas7.15581,1 км²
092050SalinasСанта Елена (покраина)
092051Yaguachi NuevoProvincia del Guayas
092052Coronel Marcelino MaridueñaProvincia del Guayas
092053Yaguachi NuevoProvincia del Guayas
092054Санта Елена (покраина)
092055Yaguachi NuevoProvincia del Guayas
092056Yaguachi NuevoProvincia del Guayas
092101Provincia del Guayas4.647142,9 км²
092102Provincia del Guayas24.555129,5 км²
092103Provincia del Guayas9.600108,9 км²
092104Provincia del Guayas9.56075,1 км²
092105Provincia del Guayas14.98953,1 км²
092150PlayasProvincia del Guayas
092201Provincia del Guayas17.329123,4 км²
092202PlayasProvincia del Guayas27.62035,7 км²
092203Provincia del Guayas691111,9 км²
092250Санта Елена (покраина)
092251Provincia del Guayas
092301Provincia del Guayas27.0715,6 км²
092302Provincia del Guayas16.84650,7 км²
092303Provincia del Guayas17.249135,3 км²
092304SamborondónProvincia del Guayas10.230170,2 км²
092350Coronel Marcelino MaridueñaProvincia del Guayas
092401Eloy AlfaroProvincia del Guayas40.6243,646 км²
092402Eloy AlfaroProvincia del Guayas26.1163,12 км²
092403Eloy AlfaroProvincia del Guayas55319,7 км²
092404Eloy AlfaroProvincia del Guayas12.5835,1 км²
092405Eloy AlfaroProvincia del Guayas38.9725,3 км²
092406Eloy AlfaroProvincia del Guayas20.93932 км²
092407Eloy AlfaroProvincia del Guayas23.816163,8 км²
092408Eloy AlfaroProvincia del Guayas25.35325,2 км²
092409Eloy AlfaroProvincia del Guayas45.3273,567 км²
092410Eloy AlfaroProvincia del Guayas21.5341,609 км²
092411Eloy AlfaroProvincia del Guayas3.52138,8 км²
092450Lomas de SargentilloProvincia del Guayas
092451Isidro AyoraProvincia del Guayas
092550ГвајакилProvincia del Guayas
092650Provincia del Guayas
092750Isidro AyoraProvincia del Guayas
100101IbarraProvincia de Imbabura7.1843,821 км²
100102IbarraProvincia de Imbabura19.6533,234 км²
100103IbarraProvincia de Imbabura10.0918,1 км²
100104IbarraProvincia de Imbabura25.1602,454 км²
100105IbarraProvincia de Imbabura34.7762,267 км²
100106IbarraProvincia de Imbabura20.7471,013 км²
100107IbarraProvincia de Imbabura8.3940,905 км²
100108IbarraProvincia de Imbabura10.54032,5 км²
100109IbarraProvincia de Imbabura19.21027,3 км²
100110IbarraProvincia de Imbabura8.99068,6 км²
100111IbarraProvincia de Imbabura2.33374,5 км²
100112IbarraProvincia de Imbabura4.4207,4 км²
100113IbarraProvincia de Imbabura81835,7 км²
100114IbarraProvincia de Imbabura11.591153,9 км²
100115Provincia de Imbabura10.850173,5 км²
100116IbarraProvincia de Imbabura6.192129 км²
100117Provincia de Imbabura13.900439,3 км²
100118Provincia de Imbabura4.237157,3 км²
100119IbarraProvincia de Imbabura1.94040,4 км²
100120Provincia de Imbabura2.078435,7 км²
100121IbarraProvincia de Imbabura2.678312,1 км²
100122Provincia de Imbabura3.324201,4 км²
100150IbarraProvincia de Imbabura
100151IbarraProvincia de Imbabura
100152IbarraProvincia de Imbabura
100153Provincia de Imbabura
100154IbarraProvincia de Imbabura
100155Provincia de Esmeraldas
100156IbarraProvincia de Imbabura
100157IbarraProvincia de Imbabura
100201OtavaloProvincia de Imbabura24.1293,802 км²
100202AtuntaquiProvincia de Imbabura23.1383,772 км²
100203Provincia de Imbabura1.87913,1 км²
100204OtavaloProvincia de Imbabura4.9278,9 км²
100205OtavaloProvincia de Imbabura3.04218,1 км²
100206Provincia de Imbabura7.42723,3 км²
100207Provincia de Imbabura6.44344 км²
100208Provincia de Imbabura9.33885 км²
100209Provincia de Imbabura9.49320,8 км²
100210Provincia de Imbabura10.85965,1 км²
100211Provincia de Imbabura12.17769 км²
100212Provincia de Imbabura2369,1 км²
100213Provincia de Imbabura10.65616,6 км²
100214AtuntaquiProvincia de Imbabura5.89420,3 км²
100215Provincia de Imbabura1.734132,8 км²
100216AtuntaquiProvincia de Imbabura21.67716,3 км²
100217Provincia de Imbabura9.18628,7 км²
100251Provincia de Imbabura
100252AtuntaquiProvincia de Imbabura
100253AtuntaquiProvincia de Imbabura
100254Provincia de Pichincha
100301Provincia de Imbabura18.59275 км²
100302Provincia de Imbabura4.453473,1 км²
100303Provincia de Imbabura5.412212,1 км²
100304Provincia de Imbabura7.10364,2 км²
100305Provincia de Imbabura2.645164,1 км²
100306Provincia de Imbabura5.566699,5 км²
100350CotacachiProvincia de Imbabura
100351CotacachiProvincia de Imbabura
100352Provincia de Imbabura
100353CotacachiProvincia de Imbabura
100354CotacachiProvincia de Imbabura
100355CotacachiProvincia de Imbabura
100356CotacachiProvincia de Imbabura
100357
100358CotacachiProvincia de Imbabura
100401OtavaloProvincia de Imbabura
100402Provincia de Pichincha
100450OtavaloProvincia de Imbabura
100451OtavaloProvincia de Imbabura
100452OtavaloProvincia de Imbabura
100453Provincia de Pichincha
100454OtavaloProvincia de Imbabura
100455OtavaloProvincia de Imbabura
100456OtavaloProvincia de Imbabura
100457Provincia de Pichincha
100458OtavaloProvincia de Imbabura
100459OtavaloProvincia de Imbabura
100550PimampiroProvincia de Imbabura
100551PimampiroProvincia de Imbabura
100552PimampiroProvincia de Imbabura
100553PimampiroProvincia de Imbabura
100650Provincia de Imbabura
100651Provincia de Imbabura
100652Provincia de Imbabura
100653Provincia de Imbabura
100654Provincia de Pichincha
100655Provincia de Imbabura
110101LojaProvincia de Loja10.8722,423 км²
110102LojaProvincia de Loja10.31810,9 км²
110103LojaProvincia de Loja22.93216 км²
110104LojaProvincia de Loja34.3019,2 км²
110105LojaProvincia de Loja30.92563,5 км²
110106LojaProvincia de Loja129,6 км²
110107LojaProvincia de Loja16.5774,042 км²
110108LojaProvincia de Loja3.7308,2 км²
110109LojaProvincia de Loja3.22934,7 км²
110110LojaProvincia de Loja2.73444,2 км²
110111LojaProvincia de Loja55.68338,6 км²
110112LojaProvincia de Loja1.81924,1 км²
110113LojaProvincia de Loja7.808187,6 км²
110114LojaProvincia de Loja1.438102,2 км²
110115LojaProvincia de Loja5.013157,6 км²
110116LojaProvincia de Loja1.167101,8 км²
110117LojaProvincia de Loja7.607205,9 км²
110118LojaProvincia de Loja3.984207,6 км²
110119LojaProvincia de Loja6.489226,7 км²
110120Provincia de Loja1.630269,1 км²
110121Provincia de Loja1.492147,5 км²
110150LojaProvincia de Loja
110151Provincia de Loja
110152Provincia de Loja
110153El CisneProvincia de Loja
110154LojaProvincia de Loja
110155LojaProvincia de Loja
110156LojaProvincia de Loja
110157LojaProvincia de Loja
110158LojaProvincia de Loja
110159LojaProvincia de Loja
110160LojaProvincia de Loja
110161VilcabambaProvincia de Loja
110162Provincia de Loja
110163Provincia de Loja
110201CatamayoProvincia de Loja3.47871,1 км²
110202Provincia de Loja21.61375,3 км²
110203Provincia de Loja4.951203,8 км²
110204Provincia de Loja3186,9 км²
110205Provincia de Loja1.68560,5 км²
110206Provincia de Loja1.023155,2 км²
110207Provincia de Loja5.168112,8 км²
110208ChaguarpambaProvincia de Loja4.338193 км²
110209Provincia de Loja3.331120,4 км²
110251Provincia de Loja
110252Provincia de Loja
110253Provincia de Loja
110254Provincia de Loja
110301CatacochaProvincia de Loja13.101441,3 км²
110302Provincia de Loja3.802101,9 км²
110303Provincia de Loja3.643150,6 км²
110304Provincia de Loja3.085279 км²
110305Provincia de Loja1.904183,9 км²
110350CatamayoProvincia de Loja
110352CatamayoProvincia de Loja
110353CatamayoProvincia de Loja
110354CatamayoProvincia de Loja
110401Provincia de Loja7.871240,4 км²
110402Provincia de Loja7.457281,3 км²
110403Provincia de Loja6.120141,6 км²
110404Provincia de Loja3.05460,6 км²
110405Provincia de Loja2.561204,1 км²
110406Provincia de Loja9.235239,1 км²
110407Provincia de Loja5.025193,3 км²
110450CelicaProvincia de Loja
110451CelicaProvincia de Loja
110452CelicaProvincia de Loja
110453CelicaProvincia de Loja
110454CelicaProvincia de Loja
110455CelicaProvincia de Loja
110456CelicaProvincia de Loja
110457CelicaProvincia de Loja
110501Provincia de Loja5.553199,6 км²
110502Provincia de Loja4.974174,2 км²
110503Provincia de Loja5.258141,9 км²
110550ChaguarpambaProvincia de Loja
110551Provincia de Loja
110552Provincia de Loja
110553Provincia de Loja
110554Provincia de El Oro
110601Provincia de Loja2.69941 км²
110602Provincia de Loja1031,6 км²
110603Provincia de Loja5.170231,7 км²
110604Provincia de Loja5.657394,5 км²
110605Provincia de Loja4.658236,9 км²
110606CariamangaProvincia de Loja22.599221,1 км²
110607Provincia de Loja230153 км²
110608Provincia de Loja2.16651,6 км²
110609Provincia de Loja1.78498,6 км²
110610Provincia de Loja3.388316,6 км²
110650Provincia de Loja
110651Provincia de Loja
110652Provincia de Loja
110653Provincia de Loja
110654Provincia de Pichincha
110655Provincia de Loja
110656Provincia de Loja
110701Provincia de Loja16.827371 км²
110702Provincia de Loja1.13093,2 км²
110703Provincia de Loja5.007335,6 км²
110704Provincia de Loja2.99576 км²
110705Provincia de Loja2.364113,2 км²
110750GonzanamáProvincia de Loja
110751Provincia de Loja
110752Provincia de Loja
110753Provincia de Loja
110754Provincia de Loja
110755Provincia de Loja
110756Provincia de Loja
110757Provincia de Loja
110801Provincia de Loja9.66374,6 км²
110802Provincia de Loja6.870218,2 км²
110803Provincia de Loja6.404292,7 км²
110804Provincia de Loja3.610118,5 км²
110805Provincia de Loja1.70291,5 км²
110806Provincia de Loja3.909288,9 км²
110851MacaráProvincia de Loja
110852MacaráProvincia de Loja
110853MacaráProvincia de Loja
110901Provincia de Loja11.720193,7 км²
110902Provincia de Loja1.519231,5 км²
110903Provincia de Loja1.881190 км²
110904Provincia de Loja2.765175,4 км²
110905Provincia de Loja1.157131,3 км²
110906Provincia de Loja1.244290,5 км²
110951Provincia de Loja
110952Provincia de Loja
110953Provincia de Loja
110954Provincia de Loja
110955Provincia de Loja
110956Provincia de Loja
110957Provincia de Loja
110958Provincia de Loja
110959CatacochaProvincia de Loja
111050AlamorProvincia de Loja
111051Provincia de Loja
111052Provincia de Loja
111053Provincia de Loja
111054Provincia de Loja
111055Provincia de Loja
111150Provincia de Loja
111151Provincia de Loja
111152Provincia de Loja
111153Provincia de Loja
111154Provincia de Loja
111155Provincia de Loja
111156Provincia de Loja
111157Provincia de Loja
111158Provincia de Loja
111159Provincia de Loja
111160Provincia de Loja
111250Provincia de Loja
111251Provincia de Loja
111252Provincia de Loja
111350Provincia de Loja
111351Provincia de Loja
111352Provincia de Loja
111353Provincia de Loja
111354Provincia de Loja
111450Provincia de Loja
111451AlamorProvincia de Loja
111452Provincia de Loja
111550Provincia de Loja
111551Provincia de Loja
111552Provincia de Loja
111650Provincia de Loja
111651Provincia de Loja
120101BabahoyoProvincia de Los Ríos16.5011,739 км²
120102BabahoyoProvincia de Los Ríos26.3633,838 км²
120103BabahoyoProvincia de Los Ríos7.1183,202 км²
120104Baquerizo MorenoProvincia del Guayas4.95659,5 км²
120105BabahoyoProvincia de Los Ríos50.8783,186 км²
120106Provincia de Los Ríos19.692155,5 км²
120107Provincia de Los Ríos2.591100,2 км²
120108Provincia de Los Ríos5712,8 км²
120109Provincia de Los Ríos5.70698,3 км²
120110Provincia de Los Ríos14.215187,3 км²
120111Provincia de Los Ríos1.692242,7 км²
120112Provincia de Los Ríos25.423120,5 км²
120113Provincia de Los Ríos20.387354,6 км²
120114Provincia de Los Ríos2.746102,7 км²
120115Provincia de Los Ríos18.65197,8 км²
120116Provincia de Los Ríos2.59674,1 км²
120117Provincia de Los Ríos12.768234,2 км²
120118Provincia de Los Ríos10.312110,8 км²
120150BabahoyoProvincia de Los Ríos
120151BabahoyoProvincia de Los Ríos
120152BabahoyoProvincia de Los Ríos
120153BabahoyoProvincia de Los Ríos
120154BabahoyoProvincia de Los Ríos
120155BabahoyoProvincia de Los Ríos
120201Provincia de Los Ríos14.919163,5 км²
120202CataramaProvincia de Los Ríos11.51048,6 км²
120203CataramaProvincia de Los Ríos20.014114,8 км²
120204Provincia de Los Ríos1.112214,1 км²
120205Provincia de Los Ríos20.63891 км²
120206Provincia de Los Ríos5.19181,1 км²
120250Provincia de Los Ríos
120251Provincia de Los Ríos
120252Provincia de Los Ríos
120301QuevedoProvincia de Los Ríos16.7002,823 км²
120302QuevedoProvincia de Los Ríos15.3345,7 км²
120303QuevedoProvincia de Los Ríos24.6846,1 км²
120304QuevedoProvincia de Los Ríos40.9625,3 км²
120305QuevedoProvincia de Los Ríos28.2511,884 км²
120306Provincia de Los Ríos22.62839,8 км²
120307Provincia de Los Ríos19 км²
120308Provincia de Los Ríos8.47341 км²
120309QuevedoProvincia de Los Ríos1.38251,7 км²
120310QuevedoProvincia de Los Ríos18.71225,1 км²
120311Provincia de Los Ríos5.69227,3 км²
120312Provincia de Los Ríos11.11583,9 км²
120313MocacheProvincia de Los Ríos41.629156,9 км²
120314Provincia de Los Ríos199,9 км²
120315Provincia de Los Ríos1.147210,6 км²
120350MontalvoProvincia de Los Ríos
120401Provincia de Los Ríos19.04072,5 км²
120402Provincia de Los Ríos1.53681,2 км²
120403Provincia de Los Ríos16.863141,7 км²
120404Provincia de Los Ríos3.30746,8 км²
120405Provincia de Los Ríos37056,9 км²
120406VentanasProvincia de Los Ríos31.50739,2 км²
120407Provincia de Los Ríos1.66493,3 км²
120408Provincia de Los Ríos18.458280 км²
120450Provincia de Los Ríos
120451Provincia de Los Ríos
120452Provincia de Los Ríos
120501VincesProvincia de Los Ríos5.3942,189 км²
120502VincesProvincia de Los Ríos13.1741,263 км²
120503Provincia de Los Ríos12.66745,8 км²
120504VincesProvincia de Los Ríos28.73739,9 км²
120505Provincia de Los Ríos637176,8 км²
120506VincesProvincia de Los Ríos1.04071,4 км²
120507Provincia de Los Ríos9.80287,4 км²
120508Provincia de Los Ríos24.895310,1 км²
120509Provincia de Los Ríos127216,2 км²
120510Provincia de Los Ríos7.94555,7 км²
120511Provincia de Los Ríos269,5 км²
120551San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos
120552MocacheProvincia de Los Ríos
120553QuevedoProvincia de Los Ríos
120554ValenciaProvincia de Los Ríos
120555Provincia de Los Ríos
120601San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos31.69028,8 км²
120602San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos22.74941,6 км²
120603Provincia de Los Ríos785197,3 км²
120604Provincia de Los Ríos5.053355,3 км²
120605Provincia de Los Ríos2.512166,8 км²
120606Provincia de Los Ríos1.499143,5 км²
120607Provincia de Los Ríos13.668166,3 км²
120608Provincia de Los Ríos531339 км²
120609Provincia de Los Ríos24.21490,9 км²
120610ValenciaProvincia de Los Ríos15.09829,3 км²
120650CataramaProvincia de Los Ríos
120651CataramaProvincia de Los Ríos
120750VentanasProvincia de Los Ríos
120751VentanasProvincia de Los Ríos
120752VentanasProvincia de Los Ríos
120850VincesProvincia de Los Ríos
120851VincesProvincia de Los Ríos
120852PalenqueProvincia de Los Ríos
120950PalenqueProvincia de Los Ríos
121001San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos
121002San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos
121003San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos
121050San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos
121051San Jacinto de Buena FeProvincia de Los Ríos
121150ValenciaProvincia de Los Ríos
121250MocacheProvincia de Los Ríos
130101PortoviejoProvincia de Manabí24.6232,868 км²
130102PortoviejoProvincia de Manabí31.4954,621 км²
130103PortoviejoProvincia de Manabí45.3376,3 км²
130104PicoazáProvincia de Manabí16.9792,672 км²
130105PortoviejoProvincia de Manabí16.3601,362 км²
130106PortoviejoProvincia de Manabí13.3482,052 км²
130107PortoviejoProvincia de Manabí7.6143,297 км²
130108PortoviejoProvincia de Manabí9.30619,1 км²
130109PortoviejoProvincia de Manabí20.6074,793 км²
130110PortoviejoProvincia de Manabí11.00635,7 км²
130111PortoviejoProvincia de Manabí14.35013,1 км²
130112PortoviejoProvincia de Manabí11.44766,9 км²
130113PortoviejoProvincia de Manabí3.79569,7 км²
130114PortoviejoProvincia de Manabí1.17328,4 км²
130115PortoviejoProvincia de Manabí6.14549 км²
130116PortoviejoProvincia de Manabí16.280119,1 км²
130117PortoviejoProvincia de Manabí15.578124 км²
130118PortoviejoProvincia de Manabí10.109107,7 км²
130119PortoviejoProvincia de Manabí13.64562,4 км²
130120PortoviejoProvincia de Manabí6.725100,8 км²
130121PortoviejoProvincia de Manabí8.382137,2 км²
130151PortoviejoProvincia de Manabí
130152PortoviejoProvincia de Manabí
130153Provincia de Manabí
130154PortoviejoProvincia de Manabí
130155PortoviejoProvincia de Manabí
130156PortoviejoProvincia de Manabí
130157PortoviejoProvincia de Manabí
130201MantaProvincia de Manabí14.0541,345 км²
130202MantaProvincia de Manabí14.4551,96 км²
130203MantaProvincia de Manabí22.5892,349 км²
130204MantaProvincia de Manabí12.7931,499 км²
130205MantaProvincia de Manabí10.4911,42 км²
130206MantaProvincia de Manabí6.6563,452 км²
130207MantaProvincia de Manabí16.3611,942 км²
130208MantaProvincia de Manabí16.1659,6 км²
130209MantaProvincia de Manabí16.8392,925 км²
130210MantaProvincia de Manabí17.4142,437 км²
130211MantaProvincia de Manabí25.8943,4 км²
130212MantaProvincia de Manabí7.77119,9 км²
130213MantaProvincia de Manabí21.6333,95 км²
130214MantaProvincia de Manabí13.5952,9 км²
130215MantaProvincia de Manabí10.9401,326 км²
130216MantaProvincia de Manabí17.4955,3 км²
130217MantaProvincia de Manabí14.3053,09 км²
130218Provincia de Manabí3.5715,7 км²
130219Provincia de Manabí13.18234,6 км²
130220MantaProvincia de Manabí92592,4 км²
130221MantaProvincia de Manabí7.32122,2 км²
130222JaramijóProvincia de Manabí19.48597 км²
130223Provincia de Manabí18.722123,7 км²
130224Provincia de Manabí2.68398,5 км²
130225Provincia de Manabí10.070481,3 км²
130226MantaProvincia de Manabí5.51599,7 км²
130227MantaProvincia de Manabí1.36418,1 км²
130250CalcetaProvincia de Manabí
130251Provincia de Manabí
130252Provincia de Manabí
130301JipijapaProvincia de Manabí11.6731,375 км²
130302JipijapaProvincia de Manabí15.23216,3 км²
130303Provincia de Manabí3.27071,5 км²
130304JipijapaProvincia de Manabí10.7212,683 км²
130305JipijapaProvincia de Manabí6.33534,6 км²
130306JipijapaProvincia de Manabí5.78148,7 км²
130307Provincia de Manabí654225,1 км²
130308Provincia de Manabí2.12346,8 км²
130309Provincia de Manabí3.55378,1 км²
130310Provincia de Manabí9.597420,5 км²
130311Provincia de Manabí5.320141 км²
130312Provincia de Manabí3.573170,2 км²
130313Provincia de Manabí1.09967,9 км²
130314Provincia de Manabí3.833283,3 км²
130315Provincia de Manabí16.059289,7 км²
130351ChoneProvincia de Manabí
130352Provincia de Manabí
130353Provincia de Manabí
130354ChoneProvincia de Manabí
130355ChoneProvincia de Manabí
130356ChoneProvincia de Manabí
130357ChoneProvincia de Manabí
130401Provincia de Manabí6.721105,1 км²
130402Santa AnaProvincia de Manabí16.33936,4 км²
130403Santa AnaProvincia de Manabí28023,9 км²
130404SucreProvincia de Manabí14.682196,4 км²
130405Provincia de Manabí8.118110,2 км²
130406Provincia de Manabí1.523149,5 км²
130407Provincia de Manabí6.444156,3 км²
130408Provincia de Manabí6.443233,9 км²
130409Provincia de Manabí2.689181,1 км²
130410Provincia de Manabí5.381103,1 км²
130411Provincia de Manabí5.970211,6 км²
130412Provincia de Manabí8.07672,4 км²
130413Provincia de Manabí4.32279,8 км²
130414Provincia de Manabí7.161146,1 км²
130451Provincia de Manabí
130452Provincia de Manabí
130501Provincia de Manabí30.759149 км²
130502Provincia de Manabí21.24498,8 км²
130503Provincia de Manabí32.47346,4 км²
130504Provincia de Manabí21219 км²
130505Provincia de Manabí457273,9 км²
130506Provincia de Manabí5.015290,2 км²
130507Provincia de Manabí6.963189 км²
130550Flavio AlfaroProvincia de Manabí
130551Flavio AlfaroProvincia de Manabí
130552Flavio AlfaroProvincia de Manabí
130601CalcetaProvincia de Manabí18.68937,5 км²
130602Provincia de Manabí17.79098,2 км²
130603Provincia de Manabí4.23862,2 км²
130604Provincia de Manabí8.214104,5 км²
130605JunínProvincia de Manabí12.497141,5 км²
130606Provincia de Manabí3.886121,3 км²
130607Provincia de Manabí11219,2 км²
130650JipijapaProvincia de Manabí
130651Provincia del Guayas
130652JipijapaProvincia de Manabí
130653JipijapaProvincia de Manabí
130654Provincia de Manabí
130655JipijapaProvincia de Manabí
130656JipijapaProvincia de Manabí
130657JipijapaProvincia de Manabí
130658JipijapaProvincia de Manabí
130659JipijapaProvincia de Manabí
130701Provincia de Manabí14.78733,8 км²
130702Provincia de Manabí13.03045,3 км²
130703ChoneProvincia de Manabí33.8852,518 км²
130704ChoneProvincia de Manabí19.35448,9 км²
130705Provincia de Manabí8.750209,8 км²
130706Provincia de Manabí4.504236,3 км²
130707Provincia de Manabí10.569362,2 км²
130708Provincia de Manabí812330,4 км²
130709Provincia de Manabí9.70058,6 км²
130710Provincia de Manabí1.625139,5 км²
130711Provincia de Manabí6.674346,3 км²
130712Provincia de Manabí4.034102 км²
130713Provincia de Manabí1.864442,6 км²
130714Provincia de Manabí18368,4 км²
130715Provincia de Manabí7.330303,5 км²
130716Provincia de Manabí18.406221,8 км²
130717Provincia de Manabí7.673568,5 км²
130718Provincia de Manabí2.572261,2 км²
130719Provincia de Manabí320,5 км²
130750JunínProvincia de Manabí
130801Provincia de Manabí5.634142,3 км²
130802Provincia de Manabí17.260136,3 км²
130803Provincia de Manabí159,3 км²
130804Provincia de Manabí210,4 км²
130805Provincia de Manabí8.275220,9 км²
130806Provincia de Manabí206,6 км²
130851MantaProvincia de Manabí
130852MantaProvincia de Manabí
130901PajánProvincia de Manabí13.413153,5 км²
130902Provincia de Manabí92574,2 км²
130903Provincia de Manabí8.378173,2 км²
130904Provincia de Manabí7.924431,3 км²
130905Provincia de Manabí5.662143,5 км²
130906Provincia de Manabí4.299114,8 км²
130951JaramijóProvincia de Manabí
130952MontecristiProvincia de Manabí
131001Provincia de Manabí22.233126,5 км²
131002Provincia de Manabí13.971140,5 км²
1310036.242210,5 км²
131004Provincia de Manabí8.205527,9 км²
131005Provincia de Manabí357498,4 км²
131006Provincia de Manabí2.586171 км²
131007Provincia de Manabí5.634232,8 км²
131008Provincia de Manabí25.441344,4 км²
131009Provincia de Manabí235,6 км²
131050PajánProvincia de Manabí
131051PajánProvincia de Manabí
131052Provincia de Manabí
131053Provincia de Manabí
131054Provincia de Manabí
13110123.6445,9 км²
131102Provincia de Manabí15.359330,8 км²
131103Provincia de Manabí2.439177,3 км²
131104Provincia de Manabí7.553386,3 км²
131105Provincia de Manabí12.434277,7 км²
131106Provincia de Manabí20.703216,5 км²
131150PichinchaProvincia de Manabí
131151Provincia de Los Ríos
131152Provincia de Pichincha
131201RocafuerteProvincia de Manabí33.773103,2 км²
131202Provincia de Manabí2.391177,3 км²
131203Provincia de Manabí10.045146,5 км²
131204Provincia de Manabí20.735103,2 км²
131205TosaguaProvincia de Manabí11.164126,9 км²
131250RocafuerteProvincia de Manabí
131301Santa AnaProvincia de Manabí
131351Santa AnaProvincia de Manabí
131352Santa AnaProvincia de Manabí
131353Santa AnaProvincia de Manabí
131354Santa AnaProvincia de Manabí
131355Provincia de Manabí
131401Provincia de Manabí
131402Provincia de Manabí
131451Provincia de Manabí
131452Provincia de Manabí
131453Provincia de Manabí
131454SucreProvincia de Manabí
131455JamaProvincia de Manabí
131456PedernalesProvincia de Manabí
131457Provincia de Manabí
131458San VicenteProvincia de Manabí
131550TosaguaProvincia de Manabí
131551TosaguaProvincia de Manabí
131552TosaguaProvincia de Manabí
131650Provincia del Guayas
131651Provincia de Manabí
131652Provincia de Manabí
131653Provincia del Guayas
131750PedernalesProvincia de Manabí
131751PedernalesProvincia de Manabí
131752SucreProvincia de Manabí
131753PedernalesProvincia de Manabí
131850Provincia de Manabí
131950Puerto LópezProvincia de Manabí
131951Provincia de Manabí
131952SalangoProvincia de Manabí
132050JamaProvincia de Manabí
132150JaramijóProvincia de Manabí
132250San VicenteProvincia de Manabí
132251San VicenteProvincia de Manabí
140101MacasProvincia de Morona-Santiago22.20454,2 км²
140102Provincia de Morona-Santiago3.906198,9 км²
140103Provincia de Morona-Santiago15.8842.298,5 км²
140104Provincia de Morona-Santiago2.329453,7 км²
140105Provincia de Morona-Santiago778893,8 км²
140106Provincia de Morona-Santiago793394,8 км²
140107Provincia de Morona-Santiago2.091355,4 км²
140150MacasProvincia de Morona-Santiago
140151Provincia de Morona-Santiago
140152Provincia de Morona-Santiago
140153Provincia de Morona-Santiago
140154Provincia de Morona-Santiago
140155Provincia de Morona-Santiago
140156Provincia de Morona-Santiago
140157MacasProvincia de Morona-Santiago
140158Provincia de Morona-Santiago
140159Provincia de Morona-Santiago
140160Provincia de Morona-Santiago
140161Provincia de Morona-Santiago
140162Provincia de Morona-Santiago
140163Provincia de Morona-Santiago
140164GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140201Provincia de Morona-Santiago6.2531.044,7 км²
140202Provincia de Morona-Santiago1.917411,3 км²
140203Provincia de Morona-Santiago9.810661,3 км²
140204Provincia de Morona-Santiago2.1891.387,1 км²
140251GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140252GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140253GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140254GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140255GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140256GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140257GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140258GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140301Provincia de Morona-Santiago17.876731,5 км²
140302Provincia de Morona-Santiago3.350161,1 км²
140303Provincia de Morona-Santiago4.590314,7 км²
140304Provincia de Morona-Santiago2.042856,7 км²
140350Provincia de Morona-Santiago
140351Provincia de Morona-Santiago
140352San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140353Provincia de Morona-Santiago
140354Provincia de Morona-Santiago
140355San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140356Provincia de Morona-Santiago
140357Provincia de Morona-Santiago
140358Provincia de Morona-Santiago
140401Provincia de Morona-Santiago10.870381 км²
140402San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago3.074286,6 км²
140403Provincia de Morona-Santiago1.442766,1 км²
140404Provincia de Morona-Santiago5.137685,6 км²
140405Provincia de Morona-Santiago1.836421,2 км²
140406Provincia de Morona-Santiago1.612482,1 км²
140407Provincia de Morona-Santiago211219,4 км²
140450PaloraProvincia de Morona-Santiago
140451PaloraProvincia de Morona-Santiago
140452PaloraProvincia de Morona-Santiago
140453Provincia de Morona-Santiago
140454PaloraProvincia de Morona-Santiago
140455PaloraProvincia de Morona-Santiago
140501Provincia de Morona-Santiago6.8941.709,2 км²
140502Provincia de Morona-Santiago4.502944,9 км²
140503Provincia de Morona-Santiago9.9673.477,4 км²
140550Provincia de Morona-Santiago
140551Provincia de Morona-Santiago
140552Provincia de Morona-Santiago
140553Provincia de Morona-Santiago
140554Provincia de Morona-Santiago
140555GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
140556Provincia de Morona-Santiago
140557Provincia de Morona-Santiago
140601Provincia de Morona-Santiago5.311932,4 км²
140602Provincia de Morona-Santiago5.474481,7 км²
140603Provincia de Morona-Santiago2.111467,4 км²
140604Provincia de Morona-Santiago7.8541.173,8 км²
140605Provincia de Morona-Santiago7.0891.197,2 км²
140606Provincia de Morona-Santiago2.051130,8 км²
140650SucúaProvincia de Morona-Santiago
140651SucúaProvincia de Morona-Santiago
140652SucúaProvincia de Morona-Santiago
140653LogroñoProvincia de Morona-Santiago
140654YaupiProvincia de Morona-Santiago
140655SucúaProvincia de Morona-Santiago
140750Provincia de Morona-Santiago
140751Provincia de Morona-Santiago
140850San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140851San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140852San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140853San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140854San Juan BoscoProvincia de Morona-Santiago
140950Provincia de Morona-Santiago
140951Provincia de Morona-Santiago
140952Provincia de Morona-Santiago
140953Provincia de Morona-Santiago
141050LogroñoProvincia de Morona-Santiago
141051YaupiProvincia de Morona-Santiago
141052LogroñoProvincia de Morona-Santiago
141150Provincia de Morona-Santiago
141250GualaquizaProvincia de Morona-Santiago
141251Provincia de Morona-Santiago
150101Provincia del Tungurahua25.716186,6 км²
150102ArchidonaProvincia de Napo18.40075 км²
150103Provincia del Tungurahua32.4522.156,2 км²
150104Provincia del Tungurahua13.689563,8 км²
150105Provincia del Tungurahua4.764500,9 км²
150106Provincia del Tungurahua5.4331.701,6 км²
150107Provincia del Tungurahua27866,3 км²
150108Provincia del Tungurahua7.067415,5 км²
150109Provincia del Tungurahua8.767971,3 км²
150150TenaProvincia de Napo
150151AhuanoProvincia de Napo
150152Carlos Julio Arosemena TolaProvincia de Napo
150153Provincia del Tungurahua
150154TenaProvincia de Napo
150155TenaProvincia de Napo
150156Provincia del Tungurahua
150157TenaProvincia de Napo
150201El ChacoProvincia de Napo6.26270,4 км²
150202Provincia del Tungurahua2.3272.239,6 км²
150203Provincia del Tungurahua971326,9 км²
150204Provincia del Tungurahua6.181954,9 км²
150205PapallactaProvincia de Napo1.884630,6 км²
150206Provincia del Tungurahua807856,1 км²
150254Provincia de Francisco de Orellana
150350ArchidonaProvincia de Napo
150351Provincia de Francisco de Orellana
150352ArchidonaProvincia de Napo
150353LoretoProvincia de Francisco de Orellana
150354ArchidonaProvincia de Napo
150450El ChacoProvincia de Napo
150451El ChacoProvincia de Napo
150452El ChacoProvincia de Napo
150453El ChacoProvincia de Napo
150454El ChacoProvincia de Napo
150455El ChacoProvincia de Napo
150750BaezaProvincia de Napo
150751Provincia del Tungurahua
150752Provincia del Tungurahua
150753PapallactaProvincia de Napo
150754Provincia del Tungurahua
150755Provincia de Francisco de Orellana
150756Provincia del Tungurahua
150950Carlos Julio Arosemena TolaProvincia de Napo
160101PuyoProvincia del Pastaza30.84437,1 км²
160102PuyoProvincia del Pastaza27840 км²
160103Provincia del Pastaza11.7111.701,7 км²
160104Provincia del Pastaza17.30994,8 км²
160105Provincia del Pastaza14.232526,8 км²
160106Provincia del Pastaza2.280186,7 км²
160107Provincia del Pastaza4.267318,5 км²
160108Provincia del Pastaza2.956330,8 км²
160109Provincia del Pastaza3.7722.865,5 км²
160110Provincia del Pastaza4.6107.816,5 км²
160111Provincia del Pastaza7835.666,6 км²
160112Provincia del Pastaza2801.118,1 км²
160150PuyoProvincia del Pastaza
160151ArajunoProvincia del Pastaza
160152CanelosProvincia del Pastaza
160153Provincia del Pastaza
160154Provincia del Pastaza
160155Provincia del Pastaza
160156Provincia del Pastaza
160157Provincia del Pastaza
160158Provincia del Pastaza
160159Provincia del Pastaza
160160Provincia del Pastaza
160161SarayacuProvincia del Pastaza
160162Provincia del Pastaza
160163Provincia del Pastaza
160164Provincia del Pastaza
160165Provincia del Pastaza
160166Provincia del Pastaza
160201ArajunoProvincia del Pastaza4.555631,6 км²
160202Provincia del Pastaza2.4898.190,9 км²
160250ShellProvincia del Pastaza
160251ShellProvincia del Pastaza
160252ShellProvincia del Pastaza
160350Provincia del Pastaza
160351Provincia del Pastaza
160450ArajunoProvincia del Pastaza
160451Provincia del Pastaza
170101Provincia de Pichincha5.439344,9 км²
170102Provincia de Pichincha2.243121 км²
170103КитоProvincia de Pichincha2.987245,2 км²
170104КитоProvincia de Pichincha3.428124,4 км²
170105Provincia de Pichincha
170106КитоProvincia de Pichincha
170107КитоProvincia de Pichincha
170108GuápuloProvincia de Pichincha
170109КитоProvincia de Pichincha
170110КитоProvincia de Pichincha
170111КитоProvincia de Pichincha
170112КитоProvincia de Pichincha
170113КитоProvincia de Pichincha
170114КитоProvincia de Pichincha
170115КитоProvincia de Pichincha
170116КитоProvincia de Pichincha
170117КитоProvincia de Pichincha
170118КитоProvincia de Pichincha
170119КитоProvincia de Pichincha
170120КитоProvincia de Pichincha
170121КитоProvincia de Pichincha
170122КитоProvincia de Pichincha
170123КитоProvincia de Pichincha
170124КитоProvincia de Pichincha
170125КитоProvincia de Pichincha
170126КитоProvincia de Pichincha
170127КитоProvincia de Pichincha
170128КитоProvincia de Pichincha
170129КитоProvincia de Pichincha
170130КитоProvincia de Pichincha
170131КитоProvincia de Pichincha
170132КитоProvincia de Pichincha
170133КитоProvincia de Pichincha
170134КитоProvincia de Pichincha
170135КитоProvincia de Pichincha
170136КитоProvincia de Pichincha
170137КитоProvincia de Pichincha
170138КитоProvincia de Pichincha
170139КитоProvincia de Pichincha
170140КитоProvincia de Pichincha
170141КитоProvincia de Pichincha
170142КитоProvincia de Pichincha
170143КитоProvincia de Pichincha
170144КитоProvincia de Pichincha
170145КитоProvincia de Pichincha
170146КитоProvincia de Pichincha
170147КитоProvincia de Pichincha
170148КитоProvincia de Pichincha
170149КитоProvincia de Pichincha
170150КитоProvincia de Pichincha
170151КитоProvincia de Pichincha
170152Provincia de Pichincha
170153КитоProvincia de Pichincha
170154КитоProvincia de Pichincha
170155CalderónProvincia de Pichincha
170156КитоProvincia de Pichincha
170157КитоProvincia de Pichincha
170158Provincia de Pichincha
170159КитоProvincia de Pichincha
170160КитоProvincia de Pichincha
170161Provincia de Pichincha
170162Provincia de Pichincha
170163GuayllabambaProvincia de Pichincha
170164КитоProvincia de Pichincha
170165CalderónProvincia de Pichincha
170166LloaProvincia de Pichincha
170167MindoProvincia de Pichincha
170168Provincia de Pichincha
170169Provincia de Pichincha
170170КитоProvincia de Pichincha
170171NonoProvincia de Pichincha
170172Provincia de Pichincha
170173Provincia de Pichincha
170174КитоProvincia de Pichincha
170175КитоProvincia de Pichincha
170176КитоProvincia de Pichincha
170177Provincia de Pichincha
170178КитоProvincia de Pichincha
170179Provincia de Pichincha
170180San AntonioProvincia de Pichincha
170181КитоProvincia de Pichincha
170182Puerto QuitoProvincia de Pichincha
170183КитоProvincia de Pichincha
170184КитоProvincia de Pichincha
170185КитоProvincia de Pichincha
170186КитоProvincia de Pichincha
170201КитоProvincia de Pichincha29.3025,7 км²
170202КитоProvincia de Pichincha17.1265,5 км²
170203КитоProvincia de Pichincha43.6897,7 км²
170204КитоProvincia de Pichincha40.9068,7 км²
170205КитоProvincia de Pichincha1.67218,7 км²
170206КитоProvincia de Pichincha18.32854,9 км²
170207CalderónProvincia de Pichincha3.64720,3 км²
170208КитоProvincia de Pichincha36.29512 км²
170209КитоProvincia de Pichincha12.7837,7 км²
170251CayambeProvincia de Pichincha
170252КитоProvincia de Pichincha
170253CayambeProvincia de Pichincha
170254КитоProvincia de Pichincha
170255CayambeProvincia de Pichincha
170301КитоProvincia de Pichincha58.6714,469 км²
170302КитоProvincia de Pichincha72.81210,2 км²
170303КитоProvincia de Pichincha58.3514,432 км²
170304КитоProvincia de Pichincha14.74514,6 км²
170305КитоProvincia de Pichincha77.89732,5 км²
170306КитоProvincia de Pichincha23.4321,834 км²
170307КитоProvincia de Pichincha43.3513,961 км²
170308КитоProvincia de Pichincha32.93623,5 км²
170309КитоProvincia de Pichincha1.770214,8 км²
170310КитоProvincia de Pichincha4.141190,3 км²
170311КитоProvincia de Pichincha12.12315,5 км²
170312КитоProvincia de Pichincha25.05095,5 км²
170313КитоProvincia de Pichincha6.26171,3 км²
170314Provincia de Pichincha102,6 км²
170315Provincia de Pichincha8.246204,7 км²
170316Provincia de Pichincha3.90092 км²
170350MachachiProvincia de Pichincha
170351Provincia de Pichincha
170352MachachiProvincia de Pichincha
170353Provincia de Pichincha
170354Provincia de Pichincha
170355Provincia de Pichincha
170356Provincia de Pichincha
170357Provincia de Pichincha
170401КитоProvincia de Pichincha18.4131,358 км²
170402КитоProvincia de Pichincha25.4501,863 км²
170403КитоProvincia de Pichincha29.6393,135 км²
170404КитоProvincia de Pichincha18.4713,227 км²
170405КитоProvincia de Pichincha18.1722,062 км²
170406КитоProvincia de Pichincha12.6052,628 км²
170407КитоProvincia de Pichincha5.06416,5 км²
170408КитоProvincia de Pichincha16.6674,176 км²
170409КитоProvincia de Pichincha39.1304,043 км²
170410КитоProvincia de Pichincha13.6628,9 км²
170411КитоProvincia de Pichincha1.0538,7 км²
170450Provincia de Pichincha
170451Provincia de Pichincha
170452Provincia de Pichincha
170453КитоProvincia de Pichincha
170454Provincia de Pichincha
170501КитоProvincia de Pichincha24.5861,533 км²
170502КитоProvincia de Pichincha53.3043,411 км²
170503КитоProvincia de Pichincha45.0376,7 км²
170504КитоProvincia de Pichincha15.0431,005 км²
170505КитоProvincia de Pichincha9.0330,713 км²
170506КитоProvincia de Pichincha13.0571,171 км²
170507КитоProvincia de Pichincha9.2620,58 км²
170508КитоProvincia de Pichincha13.1781,005 км²
170509КитоProvincia de Pichincha2.8961,009 км²
170510КитоProvincia de Pichincha14.5402,743 км²
170511КитоProvincia de Pichincha20.0272,106 км²
170512КитоProvincia de Pichincha37.1153,99 км²
170513КитоProvincia de Pichincha26.1961,866 км²
170514КитоProvincia de Pichincha40.0683,488 км²
170515КитоProvincia de Pichincha13.1672,666 км²
170516КитоProvincia de Pichincha14.8257 км²
170517КитоProvincia de Pichincha7.0230,562 км²
170518КитоProvincia de Pichincha9.0670,728 км²
170519КитоProvincia de Pichincha10.9090,696 км²
170520КитоProvincia de Pichincha15.3000,849 км²
170521КитоProvincia de Pichincha28.5443,338 км²
170522КитоProvincia de Pichincha7.7760,425 км²
170523КитоProvincia de Pichincha8.3690,588 км²
170524КитоProvincia de Pichincha9.0260,421 км²
170525КитоProvincia de Pichincha16.0691,08 км²
170526КитоProvincia de Pichincha5.7320,421 км²
170527КитоProvincia de Pichincha2.04517 км²
170528КитоProvincia de Pichincha22.68727,4 км²
170529КитоProvincia de Pichincha4.1817,5 км²
170530КитоProvincia de Pichincha17.94716,1 км²
170551Provincia de Pichincha
170552Provincia de Pichincha
170601КитоProvincia de Pichincha51.3133,775 км²
170602КитоProvincia de Pichincha29.6402,075 км²
170603КитоProvincia de Pichincha38.1442,507 км²
170604КитоProvincia de Pichincha53.4954,914 км²
170605КитоProvincia de Pichincha55.9219,7 км²
170606КитоProvincia de Pichincha78.6455,4 км²
170607КитоProvincia de Pichincha39.6224,032 км²
170608КитоProvincia de Pichincha39.6614,464 км²
170609КитоProvincia de Pichincha2.3107,4 км²
170610КитоProvincia de Pichincha544,763 км²
170611КитоProvincia de Pichincha1.689537,2 км²
170701КитоProvincia de Pichincha44.5373,456 км²
170702КитоProvincia de Pichincha37.8504,289 км²
170703КитоProvincia de Pichincha52.8596,1 км²
170704КитоProvincia de Pichincha53.3475,7 км²
170705КитоProvincia de Pichincha52.7827,1 км²
170706КитоProvincia de Pichincha3.64419,2 км²
170707КитоProvincia de Pichincha56.17412,6 км²
170708КитоProvincia de Pichincha43.56616 км²
170709КитоProvincia de Pichincha25.5333,657 км²
170710КитоProvincia de Pichincha11.0938,7 км²
170711КитоProvincia de Pichincha15.5063,773 км²
170712КитоProvincia de Pichincha1.6147,6 км²
170750Provincia de Pichincha
170751MindoProvincia de Pichincha
170752Provincia de Pichincha
170753Puerto QuitoProvincia de Pichincha
170801КитоProvincia de Pichincha21.7205,6 км²
170802КитоProvincia de Pichincha17.9354,289 км²
170803КитоProvincia de Pichincha29.42712,5 км²
170804КитоProvincia de Pichincha17.7747,7 км²
170805КитоProvincia de Pichincha15.38312,7 км²
170806КитоProvincia de Pichincha9.8764,762 км²
170807КитоProvincia de Pichincha3.25510,3 км²
170808КитоProvincia de Pichincha10.54221,4 км²
170809КитоProvincia de Pichincha19.18213,1 км²
170810КитоProvincia de Pichincha9.91832 км²
170811КитоProvincia de Pichincha17.27181,9 км²
170812КитоProvincia de Pichincha12.87912,6 км²
170813КитоProvincia de Pichincha1.678406,9 км²
170814КитоProvincia de Pichincha2.78630,6 км²
170850Provincia de Pichincha
170901КитоProvincia de Pichincha15.5727,7 км²
170902КитоProvincia de Pichincha32.41223,5 км²
170903Provincia de Pichincha23.60942,8 км²
170904КитоProvincia de Pichincha20.36313,3 км²
170905КитоProvincia de Pichincha15.26732,9 км²
170906КитоProvincia de Pichincha14.19325,2 км²
170907КитоProvincia de Pichincha3.19124,1 км²
170908КитоProvincia de Pichincha20.18072,6 км²
170909КитоProvincia de Pichincha4.593228,3 км²
170910КитоProvincia de Pichincha10.15088,1 км²
170911КитоProvincia de Pichincha18.14874,9 км²
170950Puerto QuitoProvincia de Pichincha
171001CayambeProvincia de Pichincha11.63210,6 км²
171002CayambeProvincia de Pichincha30.79330,4 км²
171003CayambeProvincia de Pichincha8.8266,5 км²
171004Provincia de Pichincha25.792116,1 км²
171005Provincia de Pichincha2.92838,4 км²
171006Provincia de Pichincha83088,3 км²
171007Provincia de Pichincha3.244207,2 км²
171008Provincia de Pichincha18.314331,9 км²
171009Provincia de Pichincha13.52283,5 км²
171010Provincia de Pichincha11.946221,7 км²
171011Provincia de Pichincha6.850396,4 км²
171101SangolquíProvincia de Pichincha21.8605,8 км²
171102SangolquíProvincia de Pichincha32.67410 км²
171103SangolquíProvincia de Pichincha29.2658,5 км²
171104SangolquíProvincia de Pichincha7.42232,6 км²
171105Provincia de Pichincha4.84378,7 км²
171106Provincia de Pichincha9.17446,8 км²
171107Provincia de Pichincha9.23920,7 км²
171108Provincia de Pichincha9.6917,6 км²
171109Provincia de Pichincha5.17720,8 км²
171110Provincia de Pichincha15.323394,4 км²
171111Provincia de Pichincha15.92673,5 км²
171112Provincia de Pichincha13.002204 км²
171113Provincia de Pichincha10.133235,4 км²
171114Provincia de Pichincha4.825479,5 км²
171201Provincia de Pichincha14.608623,8 км²
171202Provincia de Pichincha19.871852,3 км²
171203Provincia de Pichincha12.469273,1 км²
171204Provincia de Pichincha11.817421,8 км²
180101AmbatoProvincia del Tungurahua2.8641,859 км²
180102AmbatoProvincia del Tungurahua1.9191,138 км²
180103AmbatoProvincia del Tungurahua12.8471,265 км²
180104AmbatoProvincia del Tungurahua8.7441,497 км²
180105AmbatoProvincia del Tungurahua5.2615,4 км²
180106AmbatoProvincia del Tungurahua9.537154,5 км²
180107AmbatoProvincia del Tungurahua14.312120,7 км²
180108AmbatoProvincia del Tungurahua20.11327,2 км²
180109AmbatoProvincia del Tungurahua11.71854,2 км²
180110AmbatoProvincia del Tungurahua27.91639 км²
180111AmbatoProvincia del Tungurahua9.97130,5 км²
180150AmbatoProvincia del Tungurahua
180151AmbatoProvincia del Tungurahua
180152AmbatoProvincia del Tungurahua
180153AmbatoProvincia del Tungurahua
180154AmbatoProvincia del Tungurahua
180155AmbatoProvincia del Tungurahua
180156AmbatoProvincia del Tungurahua
180157Provincia de Napo
180158AmbatoProvincia del Tungurahua
180159AmbatoProvincia del Tungurahua
180160AmbatoProvincia del Tungurahua
180161AmbatoProvincia del Tungurahua
180162AmbatoProvincia del Tungurahua
180163AmbatoProvincia del Tungurahua
180164AmbatoProvincia del Tungurahua
180165AmbatoProvincia del Tungurahua
180166AmbatoProvincia del Tungurahua
180167AmbatoProvincia del Tungurahua
180168AmbatoProvincia del Tungurahua
180201AmbatoProvincia del Tungurahua4.4440,883 км²
180202AmbatoProvincia del Tungurahua3.8151,029 км²
180203AmbatoProvincia del Tungurahua8.4271,283 км²
180204AmbatoProvincia del Tungurahua8.7510,947 км²
180205AmbatoProvincia del Tungurahua21.3122,47 км²
180206AmbatoProvincia del Tungurahua36.8361,92 км²
180207AmbatoProvincia del Tungurahua24.7761,714 км²
180208AmbatoProvincia del Tungurahua7268 км²
180209AmbatoProvincia del Tungurahua9.8347,3 км²
180210AmbatoProvincia del Tungurahua14.4352,608 км²
180211AmbatoProvincia del Tungurahua23.1533,157 км²
180212AmbatoProvincia del Tungurahua25.02738,7 км²
180213AmbatoProvincia del Tungurahua21.549464,7 км²
180214AmbatoProvincia del Tungurahua7.88516 км²
180215AmbatoProvincia del Tungurahua23.63232,3 км²
180250Baños de Agua SantaProvincia del Tungurahua
180251Provincia de Napo
180252Provincia de Napo
180253AgoyánProvincia del Tungurahua
180254Provincia de Napo
180301Provincia de Napo19.013189,8 км²
180302Provincia de Napo2.773877,6 км²
180350CevallosProvincia del Tungurahua
180401Provincia de Napo3.33013,4 км²
180402PelileoProvincia del Tungurahua20.99841,8 км²
180403PatateProvincia del Tungurahua11.87130,8 км²
180404Provincia de Napo14.665315,2 км²
180405Provincia de Napo13.49283,4 км²
180406Provincia de Napo10.67631,1 км²
180450MochaProvincia del Tungurahua
180451MochaProvincia del Tungurahua
180501PíllaroProvincia del Tungurahua14.56051 км²
180502Provincia de Napo17.226226,6 км²
180503Provincia de Napo9.992166,9 км²
180550PatateProvincia del Tungurahua
180551Provincia de Napo
180552Provincia de Napo
180553Provincia de Napo
180601Provincia de Napo8.52418,7 км²
180602Provincia de Napo20.997174,1 км²
180603MochaProvincia del Tungurahua7.40984,8 км²
180604TisaleoProvincia del Tungurahua13.88259 км²
180650QueroProvincia del Tungurahua
180651QueroProvincia del Tungurahua
180652MochaProvincia del Tungurahua
180701PelileoProvincia del Tungurahua
180702GuarandaProvincia de Bolívar
180751Provincia de Napo
180752ГвајакилProvincia del Guayas
180753Provincia de Napo
180754ГвајакилProvincia del Guayas
180755Provincia de Napo
180756ГвајакилProvincia del Guayas
180757Provincia de Napo
180758SalasacaProvincia del Tungurahua
180801PíllaroProvincia del Tungurahua
180802PíllaroProvincia del Tungurahua
180851Provincia de Napo
180853PíllaroProvincia del Tungurahua
180854PíllaroProvincia del Tungurahua
180855PíllaroProvincia del Tungurahua
180856Provincia de Napo
180857PíllaroProvincia del Tungurahua
180950TisaleoProvincia del Tungurahua
180951Provincia de Napo
190101Provincia de Zamora-Chinchipe14.875345,8 км²
190102ZamoraProvincia de Zamora-Chinchipe641308,5 км²
190103Provincia de Zamora-Chinchipe3.183243,3 км²
190104Provincia de Zamora-Chinchipe8.413446,8 км²
190105Provincia de Zamora-Chinchipe37216,5 км²
190106Provincia de Zamora-Chinchipe1.269338,4 км²
190107Provincia de Zamora-Chinchipe2.275320,3 км²
190108Provincia de Zamora-Chinchipe3.511483,7 км²
190109Provincia de Zamora-Chinchipe712448,2 км²
190151Provincia de Zamora-Chinchipe
190152ZamoraProvincia de Zamora-Chinchipe
190153ZamoraProvincia de Zamora-Chinchipe
190154Provincia de Zamora-Chinchipe
190155ZamoraProvincia de Zamora-Chinchipe
190156ZamoraProvincia de Zamora-Chinchipe
190157Provincia de Zamora-Chinchipe
190158Provincia de Morona-Santiago
190201Provincia de Zamora-Chinchipe2.949186,4 км²
190202Provincia de Zamora-Chinchipe2.226115,1 км²
190203Provincia de Zamora-Chinchipe2.236916,8 км²
190204Provincia de Zamora-Chinchipe7.216260,7 км²
190205Provincia de Zamora-Chinchipe1.997235,3 км²
190206Provincia de Zamora-Chinchipe645904,8 км²
190250Provincia de Zamora-Chinchipe
190251Provincia de Zamora-Chinchipe
190252Provincia de Zamora-Chinchipe
190253Provincia de Zamora-Chinchipe
190254Provincia de Zamora-Chinchipe
190255Provincia de Zamora-Chinchipe
190256Provincia de Zamora-Chinchipe
190257Provincia de Zamora-Chinchipe
190258Provincia de Zamora-Chinchipe
190259Provincia de Zamora-Chinchipe
190301Provincia de Zamora-Chinchipe7.668424,8 км²
190302Provincia de Zamora-Chinchipe1.855445,8 км²
190303Provincia de Zamora-Chinchipe1.366354,2 км²
190304Provincia de Zamora-Chinchipe65756,4 км²
190305Provincia de Zamora-Chinchipe449318,2 км²
190306Provincia de Zamora-Chinchipe5.4961.022,8 км²
190307Provincia de Zamora-Chinchipe1.643528,1 км²
190350Provincia de Zamora-Chinchipe
190401El PanguiProvincia de Zamora-Chinchipe9.005376,1 км²
190402Provincia de Zamora-Chinchipe822252,6 км²
190403Provincia de Zamora-Chinchipe4.073472 км²
190404Provincia de Zamora-Chinchipe16.719539,9 км²
190450Provincia de Zamora-Chinchipe
190451Provincia de Zamora-Chinchipe
190452Provincia de Zamora-Chinchipe
190550YantzazaProvincia de Zamora-Chinchipe
190551YantzazaProvincia de Zamora-Chinchipe
190552El PanguiProvincia de Zamora-Chinchipe
190553YantzazaProvincia de Zamora-Chinchipe
190650El PanguiProvincia de Zamora-Chinchipe
190651El PanguiProvincia de Zamora-Chinchipe
190652Provincia de Zamora-Chinchipe
190653El PanguiProvincia de Zamora-Chinchipe
190750Provincia de Zamora-Chinchipe
190850Provincia de Zamora-Chinchipe
190851Provincia de Zamora-Chinchipe
190852Provincia de Zamora-Chinchipe
190853Provincia de Zamora-Chinchipe
2001017.101274,1 км²
200102Puerto AyoraProvincia de Galápagos11.7691,82 км²
200103Puerto VillamilProvincia de Galápagos2.4133,409 км²
200104Provincia de Galápagos1.058550,6 км²
2001055.1051.152 км²
2001061.168654,3 км²
2001072255.352,4 км²
200150Puerto Baquerizo MorenoProvincia de Galápagos
200151Provincia de Galápagos
200152Provincia de Galápagos
200250Puerto VillamilProvincia de Galápagos
200251Provincia de Galápagos
200252Provincia de Galápagos
200253Puerto AyoraProvincia de Galápagos
200254Provincia de Galápagos
200350Puerto AyoraProvincia de Galápagos
200351Provincia de Galápagos
200352Provincia de Galápagos
200353Provincia de Galápagos
200354Provincia de Galápagos
200355
200356
200357Provincia de Galápagos
200358Provincia de Galápagos
200359
210101Provincia de Sucumbíos10.3662.232,5 км²
210102Provincia de Sucumbíos4.0361.500,6 км²
210103Provincia de Sucumbíos13.9701.250,8 км²
210150Nueva LojaProvincia de Sucumbíos
210151Provincia de Sucumbíos
210152Provincia de Sucumbíos
210153Provincia del Pastaza
210154