Временска зонаВреме во Киргистан
Површина19.951 км²
Население5,8 милиони
Густина на население289,5 / km²
Поштенски Броеви920
Градови32
Телефонски Броеви126
Бизниси во Киргистан16.976

(920) Поштенски Броеви во Киргистан

Поштенски БројГрадАдминистративен регионГрадска популација
197101
720000БишкекБишкек900.000
720001БишкекБишкек900.000
720003Бишкек
720004Бишкек
720005БишкекБишкек900.000
720007БишкекБишкек900.000
720008Бишкек
720009БишкекБишкек900.000
720010БишкекБишкек900.000
720011БишкекБишкек900.000
720014БишкекБишкек900.000
720015Бишкек
720016БишкекБишкек900.000
720017БишкекБишкек900.000
720019Бишкек
720020БишкекБишкек900.000
720021БишкекБишкек900.000
720022БишкекБишкек900.000
720023БишкекБишкек900.000
720025БишкекБишкек900.000
720027БишкекБишкек900.000
720028БишкекБишкек900.000
720030Бишкек
720031БишкекБишкек900.000
720032БишкекБишкек900.000
720033БишкекБишкек900.000
720037Бишкек
720038БишкекБишкек900.000
720039Бишкек
720040БишкекБишкек900.000
720042БишкекБишкек900.000
720043Бишкек
720044БишкекБишкек900.000
720045Бишкек
720046Чујска област
720047БишкекБишкек900.000
720048Бишкек
720049БишкекБишкек900.000
720051Бишкек
720052БишкекБишкек900.000
720053БишкекБишкек900.000
720054БишкекБишкек900.000
720055БишкекБишкек900.000
720060БишкекБишкек900.000
720062Чујска област
720064БишкекБишкек900.000
720065БишкекБишкек900.000
720066Бишкек
720070Бишкек
720071БишкекБишкек900.000
720072БишкекБишкек900.000
720073БишкекБишкек900.000
720075БишкекБишкек900.000
720076Бишкек
720077Чујска област
720080БишкекБишкек900.000
720082Бишкек
720083БишкекБишкек900.000
720085Бишкек
720100Naryn oblast
720101Чујска област
720102
720103Naryn oblast
720104Naryn oblast
720105Batken
720106Naryn oblast
720107Naryn oblast
720108Naryn oblast
720109Naryn oblast
720110Naryn oblast
720111Naryn oblast
720112Naryn oblast
720113Naryn oblast
720114Naryn oblast
720115Naryn oblast
720116Naryn oblast
720117Naryn oblast
720118Naryn oblast
720200Naryn oblast
720201Batken
720202Naryn oblast
720203Naryn oblast
720204Naryn oblast
720205Naryn oblast
720206Naryn oblast
720207Naryn oblast
720208Naryn oblast
720209Naryn oblast
720210Naryn oblast
720211Naryn oblast
720212Naryn oblast
720213Naryn oblast
720214Naryn oblast
720215Naryn oblast
720216Naryn oblast
720217Naryn oblast
720218Naryn oblast
720219Naryn oblast
720220Batken
720221Naryn oblast
720222Naryn oblast
720223Naryn oblast
720300
720301Batken
720302Naryn oblast
720303Naryn oblast
720304Naryn oblast
720305Naryn oblast
720306Naryn oblast
720400IsfanaBatken16.952
720401Naryn oblast
720402Naryn oblast
720403Naryn oblast
720404Naryn oblast
720405Naryn oblast
720406Naryn oblast
720407Naryn oblast
720408Naryn oblast
720409Naryn oblast
720410Naryn oblast
720411Naryn oblast
720412Naryn oblast
720413Naryn oblast
720414Naryn oblast
720415Naryn oblast
720416Naryn oblast
720417Naryn oblast
720418Naryn oblast
720419Naryn oblast
720420Naryn oblast
720421Naryn oblast
720422Naryn oblast
720423Naryn oblast
720424Naryn oblast
720425Naryn oblast
720500Naryn oblast
720501Naryn oblast
720502Naryn oblast
720503Naryn oblast
720600Naryn oblast
720601Naryn oblast
720602Naryn oblast
720603Naryn oblast
720604Naryn oblast
720605Naryn oblast
720606Naryn oblast
720607Naryn oblast
720608Naryn oblast
720609Naryn oblast
720610Naryn oblast
720611Naryn oblast
720612Naryn oblast
720613Naryn oblast
720614Naryn oblast
720615Jalal-Abad oblast
720616Naryn oblast
720700Naryn oblast
720701Naryn oblast
720702Naryn oblast
720703Naryn oblast
720704Naryn oblast
720705Naryn oblast
720706Naryn oblast
720707Naryn oblast
720708Naryn oblast
720709Naryn oblast
720710Naryn oblast
720711Naryn oblast
720800Jalal-Abad oblast
720801Naryn oblast
720802Naryn oblast
720803Naryn oblast
720804Naryn oblast
720805Naryn oblast
720806Naryn oblast
720807Naryn oblast
720808Naryn oblast
720809Naryn oblast
720810Naryn oblast
720811Naryn oblast
720812Naryn oblast
720813Naryn oblast
720900Jalal-Abad oblast
720901Naryn oblast
720902Naryn oblast
720903БишкекБишкек900.000
720904Naryn oblast
720905Naryn oblast
720906Naryn oblast
720907Naryn oblast
720908Jalal-Abad oblast
720909Naryn oblast
720910Naryn oblast
721000Kara-Kul’Jalal-Abad oblast
721001Naryn oblast
721002Naryn oblast
721003Naryn oblast
721100Naryn oblast
721101Naryn oblast
721102Naryn oblast
721103Naryn oblast
721104Naryn oblast
721105Naryn oblast
721200Naryn oblast
721201Naryn oblast
721202Kurpak-KorgonJalal-Abad oblast
721203Naryn oblast
721204Naryn oblast
721205Naryn oblast
721206Kochkor-AtaJalal-Abad oblast
721207Naryn oblast
721208Naryn oblast
721209Naryn oblast
721210Naryn oblast
721211Naryn oblast
721212Naryn oblast
721300Naryn oblast
721301Naryn oblast
721302Naryn oblast
721303Naryn oblast
721304Naryn oblast
721305Naryn oblast
721306Naryn oblast
721307Naryn oblast
721308Naryn oblast
721309Naryn oblast
721310Naryn oblast
721311Naryn oblast
721312Naryn oblast
721313Naryn oblast
721314Naryn oblast
721315Naryn oblast
721316Naryn oblast
721317Naryn oblast
721318Naryn oblast
721319Naryn oblast
721320Naryn oblast
721321Naryn oblast
721322Naryn oblast
721323Naryn oblast
721324Naryn oblast
721325Naryn oblast
721326Naryn oblast
721327Naryn oblast
721328Naryn oblast
721329Naryn oblast
721330Naryn oblast
721400Tash-KumyrJalal-Abad oblast23.594
721401Naryn oblast
721402Naryn oblast
721403Naryn oblast
721404Naryn oblast
721405Tash-KumyrJalal-Abad oblast23.594
721406Naryn oblast
721407Naryn oblast
721408Naryn oblast
721500Naryn oblast
721501Naryn oblast
721502Naryn oblast
721503Naryn oblast
721504Naryn oblast
721505Naryn oblast
721506Naryn oblast
721600ToktogulJalal-Abad oblast19.336
721601Naryn oblast
721602Naryn oblast
721603Naryn oblast
721604Naryn oblast
721605Naryn oblast
721606Naryn oblast
721607Naryn oblast
721608Naryn oblast
721609Naryn oblast
721610Naryn oblast
721611Naryn oblast
721612Naryn oblast
721613Naryn oblast
721614Naryn oblast
721615Naryn oblast
721616Naryn oblast
721617Naryn oblast
721618Naryn oblast
721619Naryn oblast
721620Naryn oblast
721621Naryn oblast
721700Naryn oblast
721701Naryn oblast
721702Naryn oblast
721703Naryn oblast
721704Naryn oblast
721705Naryn oblast
721800Naryn oblast
721801Naryn oblast
721802Naryn oblast
721803Naryn oblast
721804Naryn oblast
721805Naryn oblast
721806Naryn oblast
721807Naryn oblast
721808Naryn oblast
721809Naryn oblast
721810Naryn oblast
721811Naryn oblast
721812Naryn oblast
721813Naryn oblast
721814Naryn oblast
721815Naryn oblast
721816Naryn oblast
721817Naryn oblast
721818Naryn oblast
721900BalykchyIssyk-Kul’skaya Oblast’40.000
721901Naryn oblast
721902Naryn oblast
721903Naryn oblast
721904Naryn oblast
721905Naryn oblast
721906Naryn oblast
722000Issyk-Kul’skaya Oblast’
722001Чујска област
722002Naryn oblast
722003Naryn oblast
722004Naryn oblast
722005Naryn oblast
722006Naryn oblast
722007Naryn oblast
722008Naryn oblast
722009Naryn oblast
722010Naryn oblast
722011Naryn oblast
722012Naryn oblast
722013Naryn oblast
722014Чујска област
722015Naryn oblast
722016Naryn oblast
722017Naryn oblast
722018Naryn oblast
722019Naryn oblast
722020Бишкек
722021Naryn oblast
722022Naryn oblast
722023Naryn oblast
722024Naryn oblast
722025Naryn oblast
722026Naryn oblast
722100Issyk-Kul’skaya Oblast’
722101Naryn oblast
722102Naryn oblast
722103Issyk-Kul’skaya Oblast’
722104Naryn oblast
722105BosteriIssyk-Kul’skaya Oblast’
722106Naryn oblast
722107Naryn oblast
722108Naryn oblast
722109Naryn oblast
722110KeminЧујска област10.295
722111Naryn oblast
722112Naryn oblast
722113Naryn oblast
722114Naryn oblast
722115Naryn oblast
722116Naryn oblast
722117BarskoonIssyk-Kul’skaya Oblast’
722118Naryn oblast
722119TamchyIssyk-Kul’skaya Oblast’
722120Naryn oblast
722121Naryn oblast
722122Chok-TalIssyk-Kul’skaya Oblast’
722123Naryn oblast
722124Naryn oblast
722125Cholpon-AtaIssyk-Kul’skaya Oblast’18.595
722126Naryn oblast
722127Naryn oblast
722128Naryn oblast
722200KarakolIssyk-Kul’skaya Oblast’
722201Naryn oblast
722202Naryn oblast
722203Naryn oblast
722204Naryn oblast
722205Naryn oblast
722206Issyk-Kul’skaya Oblast’
722207Naryn oblast
722208Naryn oblast
722209Naryn oblast
722210Naryn oblast
722211Naryn oblast
722300
722301Naryn oblast
722302Naryn oblast
722303Naryn oblast
722304Kadzhi-SayIssyk-Kul’skaya Oblast’4.000
722305Naryn oblast
722306Naryn oblast
722307Naryn oblast
722308Naryn oblast
722309Naryn oblast
722310Naryn oblast
722311Naryn oblast
722312Naryn oblast
722313Naryn oblast
722314Naryn oblast
722400TyupIssyk-Kul’skaya Oblast’13.437
722401Naryn oblast
722402Naryn oblast
722403Naryn oblast
722404Naryn oblast
722405Naryn oblast
722406Naryn oblast
722407Naryn oblast
722408Naryn oblast
722409Naryn oblast
722410Naryn oblast
722411Naryn oblast
722412Naryn oblast
722413Naryn oblast
722414Naryn oblast
722415Naryn oblast
722416Naryn oblast
722417Naryn oblast
722418Naryn oblast
722500Naryn oblast
722501Naryn oblast
722502Naryn oblast
722503Naryn oblast
722504Naryn oblast
722505Naryn oblast
722506Naryn oblast
722507Naryn oblast
722508Naryn oblast
722509Naryn oblast
722510Cholpon-AtaIssyk-Kul’skaya Oblast’18.595
722511Naryn oblast
722512Naryn oblast
722513Naryn oblast
722514Naryn oblast
722515Naryn oblast
722600NarynNaryn oblast52.300
722601Naryn oblast
722602Naryn oblast
722603Naryn oblast
722604Naryn oblast
722605Naryn oblast
722606Naryn oblast
722607Naryn oblast
722608Naryn oblast
722609Naryn oblast
722610Naryn oblast
722611Naryn oblast
722612Naryn oblast
722613Naryn oblast
722614Naryn oblast
722615Naryn oblast
722616Naryn oblast
722617Naryn oblast
722618Naryn oblast
722619Naryn oblast
722700Naryn oblast
722701Naryn oblast
722702Naryn oblast
722703Naryn oblast
722704Naryn oblast
722705Naryn oblast
722706Naryn oblast
722707Naryn oblast
722708Naryn oblast
722709Naryn oblast
722710Naryn oblast
722711Naryn oblast
722712Naryn oblast
722713Naryn oblast
722714Чујска област
722715Naryn oblast
722716Naryn oblast
722800KochkorNaryn oblast
722801Naryn oblast
722802Naryn oblast
722803Naryn oblast
722804Naryn oblast
722805Naryn oblast
722806Naryn oblast
722807Naryn oblast
722808Naryn oblast
722809Naryn oblast
722810KochkorNaryn oblast
722811Naryn oblast
722812Naryn oblast
722813Naryn oblast
722814Naryn oblast
722815Naryn oblast
722816Naryn oblast
722817Naryn oblast
722818Naryn oblast
722900NarynNaryn oblast52.300
722901Naryn oblast
722902Naryn oblast
722903Naryn oblast
722904Naryn oblast
722905Naryn oblast
722906Naryn oblast
722907Naryn oblast
722908Naryn oblast
722909Naryn oblast
722910Naryn oblast
722911Naryn oblast
722912Naryn oblast
722913Naryn oblast
722914Naryn oblast
722915Naryn oblast
722916Naryn oblast
722917Naryn oblast
722918Naryn oblast
722919Naryn oblast
722920Naryn oblast
722921Naryn oblast
722922Naryn oblast
722923Naryn oblast
722924Naryn oblast
722925Naryn oblast
722926Naryn oblast
722927Naryn oblast
722928Naryn oblast
722929Naryn oblast
723000Osh Oblasty
723001Naryn oblast
723002Naryn oblast
723003Naryn oblast
723004Naryn oblast
723005Naryn oblast
723006Naryn oblast
723007Naryn oblast
723008Naryn oblast
723009Naryn oblast
723010Naryn oblast
723011Naryn oblast
723012Naryn oblast
723013Naryn oblast
723014Naryn oblast
723015Naryn oblast
723100Osh Oblasty
723101Naryn oblast
723102Naryn oblast
723103Naryn oblast
723104Naryn oblast
723105Naryn oblast
723106Naryn oblast
723107Naryn oblast
723108Naryn oblast
723200Osh Oblasty
723201Naryn oblast
723202Naryn oblast
723203Naryn oblast
723204Naryn oblast
723205Naryn oblast
723206Naryn oblast
723207Naryn oblast
723208Naryn oblast
723209Naryn oblast
723210Naryn oblast
723211Naryn oblast
723212Naryn oblast
723213Naryn oblast
723214Naryn oblast
723215Naryn oblast
723300Naryn oblast
723301Naryn oblast
723302Naryn oblast
723303Naryn oblast
723304Naryn oblast
723305Naryn oblast
723306Naryn oblast
723307Naryn oblast
723308Naryn oblast
723309Naryn oblast
723310Naryn oblast
723311Naryn oblast
723312Naryn oblast
723313Naryn oblast
723314Naryn oblast
723315Naryn oblast
723316Naryn oblast
723317Naryn oblast
723318Naryn oblast
723319Naryn oblast
723320Naryn oblast
723321Naryn oblast
723322Naryn oblast
723323Naryn oblast
723324Naryn oblast
723325Naryn oblast
723326Naryn oblast
723327Naryn oblast
723328Naryn oblast
723329Naryn oblast
723330Naryn oblast
723400Naryn oblast
723401Naryn oblast
723402Naryn oblast
723403Naryn oblast
723404Naryn oblast
723405Naryn oblast
723406Naryn oblast
723407Naryn oblast
723408Naryn oblast
723409Naryn oblast
723410Naryn oblast
723411Naryn oblast
723412Naryn oblast
723413Naryn oblast
723414Naryn oblast
723415Nookat14.371
723416Naryn oblast
723417Naryn oblast
723418Naryn oblast
723419Naryn oblast
723500OshOsh Oblasty200.000
723501Naryn oblast
723502Naryn oblast
723503
723504Naryn oblast
723505
723506Naryn oblast
723507Naryn oblast
723508Naryn oblast
723509Naryn oblast
723510
723511Naryn oblast
723600Osh Oblasty
723601Naryn oblast
723602Naryn oblast
723603Naryn oblast
723604Naryn oblast
723605Naryn oblast
723606Naryn oblast
723607Naryn oblast
723608Naryn oblast
723609Naryn oblast
723610Naryn oblast
723611Naryn oblast
723612Naryn oblast
723613Osh Oblasty
723614Naryn oblast
723615Naryn oblast
723616Naryn oblast
723617Naryn oblast
723618Naryn oblast
723619Naryn oblast
723620Naryn oblast
723621Naryn oblast
723622Naryn oblast
723623Naryn oblast
723624Naryn oblast
723625Naryn oblast
723700Naryn oblast
723701Naryn oblast
723702Naryn oblast
723703Naryn oblast
723800Naryn oblast
723801Naryn oblast
723802Naryn oblast
723803Naryn oblast
723804Naryn oblast
723805Naryn oblast
723806Naryn oblast
723807Naryn oblast
723808Naryn oblast
723900KlyuchevkaTalas
723901Naryn oblast
723902Naryn oblast
723903Naryn oblast
723904Naryn oblast
723905Naryn oblast
723906Naryn oblast
723907Naryn oblast
723908Naryn oblast
723909Naryn oblast
723910Naryn oblast
723911Naryn oblast
723912Naryn oblast
724000PokrovkaTalas
724001Naryn oblast
724002Naryn oblast
724003Naryn oblast
724004Naryn oblast
724005Naryn oblast
724100TalasTalas35.172
724101Naryn oblast
724102Naryn oblast
724103Naryn oblast
724104Naryn oblast
724105Naryn oblast
724106Naryn oblast
724107Naryn oblast
724108Naryn oblast
724109Naryn oblast
724110Naryn oblast
724111Naryn oblast
724112Naryn oblast
724113Naryn oblast
724114Naryn oblast
724115Naryn oblast
724116Talas
724117Naryn oblast
724200TalasTalas35.172
724201Naryn oblast
724202Naryn oblast
724203Naryn oblast
724204Naryn oblast
724205Naryn oblast
724300BosteriIssyk-Kul’skaya Oblast’
724301Naryn oblast
724302Naryn oblast
724303Naryn oblast
724304Koy-TashЧујска област
724305Naryn oblast
724306Чујска област
724307Naryn oblast
724308Naryn oblast
724309Naryn oblast
724310Naryn oblast
724311Naryn oblast
724312Naryn oblast
724313Naryn oblast
724314Naryn oblast
724315Naryn oblast
724316Naryn oblast
724317Naryn oblast
724318LebedinovkaЧујска област
724319
724320Naryn oblast
724321Naryn oblast
724322Naryn oblast
724323Naryn oblast
724324Naryn oblast
724325Naryn oblast
724326Naryn oblast
724327Naryn oblast
724328Ak-DzholЧујска област
724329Naryn oblast
724330Чујска област
724331Чујска област
724400Kara-BaltaЧујска област62.796
724401Naryn oblast
724402Naryn oblast
724403Naryn oblast
724404Naryn oblast
724405Naryn oblast
724406Naryn oblast
724407Naryn oblast
724408Naryn oblast
724409Naryn oblast
724410Naryn oblast
724411Kara-BaltaЧујска област62.796
724412Naryn oblast
724413Naryn oblast
724414Naryn oblast
724415Naryn oblast
724416Kara-BaltaЧујска област62.796
724417Naryn oblast
724418Naryn oblast
724419Naryn oblast
724420Naryn oblast
724421Naryn oblast
724422Naryn oblast
724423Naryn oblast
724424Naryn oblast
724425Naryn oblast
724426Naryn oblast
724500Naryn oblast
724501Naryn oblast
724502Naryn oblast
724503Naryn oblast
724504Naryn oblast
724505Naryn oblast
724506Naryn oblast
724507Naryn oblast
724508Naryn oblast
724509Naryn oblast
724510Naryn oblast
724511Naryn oblast
724512Naryn oblast
724513Naryn oblast
724514Naryn oblast
724515Naryn oblast
724516OrlovkaЧујска област
724517Naryn oblast
724518Naryn oblast
724519Naryn oblast
724520Naryn oblast
724521Naryn oblast
724600BelovodskoyeЧујска област
724601Naryn oblast
724602Naryn oblast
724603Naryn oblast
724604Naryn oblast
724605Naryn oblast
724606BelovodskoyeЧујска област
724607Naryn oblast
724608Naryn oblast
724609Naryn oblast
724610Naryn oblast
724611Naryn oblast
724612Naryn oblast
724613Naryn oblast
724614Naryn oblast
724615Naryn oblast
724616Naryn oblast
724617Naryn oblast
724618Naryn oblast
724619Naryn oblast
724620Naryn oblast
724621Naryn oblast
724622Naryn oblast
724623Naryn oblast
724624Naryn oblast
724700Naryn oblast
724701Naryn oblast
724702Naryn oblast
724703Naryn oblast
724704Naryn oblast
724705Naryn oblast
724706Naryn oblast
724707Naryn oblast
724708Naryn oblast
724709Naryn oblast
724710Naryn oblast
724711Naryn oblast
724712Naryn oblast
724713Naryn oblast
724714Naryn oblast
724715Naryn oblast
724716Naryn oblast
724717Naryn oblast
724718Naryn oblast
724800Naryn oblast
724801Naryn oblast
724802Naryn oblast
724803Naryn oblast
724804Чујска област
724805Naryn oblast
724806Чујска област
724807Naryn oblast
724808Naryn oblast
724809Naryn oblast
724810Naryn oblast
724811Naryn oblast
724812Naryn oblast
724813Чујска област
724814Naryn oblast
724815Naryn oblast
724816Naryn oblast
724817Naryn oblast
724818Naryn oblast
724819Naryn oblast
724820Naryn oblast
724821Naryn oblast
724822Naryn oblast
724823Naryn oblast
724824Naryn oblast
724825Naryn oblast
724826Naryn oblast
724827Naryn oblast
724828Naryn oblast
724829Naryn oblast
724830Чујска област
724831Naryn oblast
724832Naryn oblast
724900Naryn oblast
724901Naryn oblast
724902Naryn oblast
724903Naryn oblast
724904Naryn oblast
724905Naryn oblast
724906Naryn oblast
724907Naryn oblast
724908Naryn oblast
724909Чујска област
724910Naryn oblast
724911Naryn oblast
724912Naryn oblast
724913Naryn oblast
724914Naryn oblast
724915Naryn oblast
724916Naryn oblast
724917Naryn oblast
724918Naryn oblast
724919Чујска област
724920Naryn oblast
725000KantЧујска област20.181
725001Naryn oblast
725002Naryn oblast
725003Naryn oblast
725004Naryn oblast
725005Naryn oblast
725006Naryn oblast
725007Naryn oblast
725008IvanovkaЧујска област
725009Чујска област
725010Naryn oblast
725011Naryn oblast
725012Naryn oblast
725013Naryn oblast
725014KantЧујска област20.181
725015Naryn oblast
725016Naryn oblast
725017Naryn oblast
725018Naryn oblast
725019Naryn oblast
725020Naryn oblast
725021Naryn oblast
725022LebedinovkaЧујска област
725023Naryn oblast
725024LebedinovkaЧујска област
725025Naryn oblast
725026Naryn oblast
725027Naryn oblast
725028Naryn oblast
725029Naryn oblast
725030Naryn oblast
725031Naryn oblast
725032Naryn oblast

Киргистан

Киргистан или Киргизија (киргиски: Кыргызстан) е држава во Централна Азија, претежно планинска. Официјално име е Киргиска Република. Киргистан се граничи со Казахстан на север, Узбекистан на запад, Таџикистан на југозапад и со Народна Република Кина на исток. ..    Страницата со Википедија Киргистан