Поштенски Број 2210

Пробиштип | Македонија

— град во источниот дел на Република Македонија, административен центар на Општина Пробиштип. Познат е како рударски град, бидејќи во неговата близина се наоѓа рудникот за олово и цинк Злетово. Покрај рударството во градот постои и индустриски капацитет за п..    Wikipedia.org
2210 Детални информации
Главен град:ПробиштипАсоцијативни градови:Марино |  Шталковица
Временска зона:Средноевропско стандардно времеЛокално време:Sunday 21:30
Географска ширина и должина:41.98108° / 22.17508°Сродно Поштенски Броеви:210221032202220522072212

Бизнис податоци за 2210

Бизниси во 2210  - Пробиштип

Образование во 2210 - Пробиштип
Видете повеќе Образование во 2210
+389 32 483 012
Probishtip, Macedonia (FYROM) · Пробиштип
Goce Delchev · Пробиштип
+389 32 480 122
str"Nada Panceva"bb 2210 Probistip MACEDONIA" · Пробиштип

Во близина Пробиштип

Други места за Поштенски Број 2210

Име на градПоштенски БроевиАдминистративен регионДржаваНаселение
Пробиштип2210Општина ПробиштипМакедонија10.826
Марино1041, 2210Општина ИлинденМакедонија2.503
Шталковица2210Општина ПробиштипМакедонија
Јамиште2210Македонија
Бунеш2210Општина ПробиштипМакедонија
Бучиште2210Општина ПробиштипМакедонија
Гајранци2210Општина ПробиштипМакедонија
Горни Стубол2210Општина ПробиштипМакедонија
Горно Барбарево2210Општина ПробиштипМакедонија
Гризилевци2210Општина ПробиштипМакедонија
Гујновци2210Македонија
Добрево2210Македонија
Долни Стубол2210Општина ПробиштипМакедонија
Долно Барбарево2210Општина ПробиштипМакедонија
Древено2210Општина ПробиштипМакедонија
Дренок2210Македонија
Зарепинци2210Општина ПробиштипМакедонија
Зеленград2210Општина ПробиштипМакедонија
Калниште2210Општина ПробиштипМакедонија
Куково2210Општина ПробиштипМакедонија
Кундино2210Општина ПробиштипМакедонија
Лезово2210Општина ПробиштипМакедонија
Лесново2210Македонија
Неокази2210Општина ПробиштипМакедонија
Пестршино2210Општина ПробиштипМакедонија
Петришино2210Општина ПробиштипМакедонија
Пишица2210Општина ПробиштипМакедонија
Плешанци2210Општина ПробиштипМакедонија
Пуздерци2210Општина ПробиштипМакедонија
Ратавица2210Општина ПробиштипМакедонија
Стрисовци2210Општина ПробиштипМакедонија
Стрмош2210Општина ПробиштипМакедонија
Трипатанци2210Општина ПробиштипМакедонија
Трооло2210Општина ПробиштипМакедонија
Турско Рудари2210Општина ПробиштипМакедонија

Сродно Поштенски Броеви