Временска зонаВреме во Филипини
Население99,9 милиони
Поштенски Броеви2.148
Градови1.321
Телефонски Броеви79
Бизниси во Филипини1.216.015

(2.148) Поштенски Броеви во Филипини

Поштенски БројГрадАдминистративен регионГрадска популација
0400Метро Манила
0401Метро Манила
0410Метро Манила
0420Метро Манила
0550Метро Манила
0560Метро Манила
0800Метро Манила
0801Метро Манила
0802Метро Манила
0810Метро Манила
0820Метро Манила
0830Метро Манила
0840Метро Манила
0850Метро Манила
0860Метро Манила
0870Метро Манила
0880Метро Манила
0900
0901
0902
0903
0904
0905BacacayБикол (регион)14.109
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913Метро Манила
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0940
0950
0960
0970
0980
0990
1000МанилаМетро Манила10.444.527
1001Метро Манила
1002IntramurosМетро Манила
1003Santa CruzМетро Манила
1004МанилаМетро Манила10.444.527
1005Метро Манила
1006МанилаМетро Манила10.444.527
1007МанилаМетро Манила10.444.527
1008Метро Манила
1009Santa AnaМетро Манила
1010Метро Манила
1011PandacanМетро Манила
1012МанилаМетро Манила10.444.527
1013Метро Манила
1014Santa CruzМетро Манила
1015Метро Манила
1016Santa MesaМетро Манила
1017Метро Манила
1018Метро Манила
1035MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1040
1045ErmitaМетро Манила
1050Метро Манила
1051MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1052MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1053MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1054MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1055MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1056MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1057MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1058MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1059MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1060MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1061MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1062MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1063MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1064MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1065MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1066MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1067MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1068MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1069MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1070MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1071MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1072MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1073MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1074MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1075MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1076MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1077MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1078MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1079MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1080MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1081MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1082MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1083MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1084MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1085MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1086MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1087MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1088MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1089MamalaКАЛАБАРЗОН7.418
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1099
1100Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1101Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1102Метро Манила
1103Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1104Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1105Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1106Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1107МанилаМетро Манила10.444.527
1108Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1109Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1110Метро Манила
1111Метро Манила
1112Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1113Метро Манила
1114Метро Манила
1115Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1116Метро Манила
1117Метро Манила
1118Метро Манила
1119Метро Манила
1120Метро Манила
1121Метро Манила
1122Метро Манила
1123Метро Манила
1124Метро Манила
1125Метро Манила
1126Метро Манила
1127Метро Манила
1128Метро Манила
1129Метро Манила
1130Bagong PagasaКАЛАБАРЗОН46.365
1135Метро Манила
1138
1141
1144
1147Метро Манила
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1200МанилаМетро Манила10.444.527
1201Метро Манила
1202Метро Манила
1203Метро Манила
1204МанилаМетро Манила10.444.527
1205Метро Манила
1206Метро Манила
1207МанилаМетро Манила10.444.527
1208МанилаМетро Манила10.444.527
1209Метро Манила
1210Метро Манила
1211Метро Манила
1212Метро Манила
1213Метро Манила
1214Метро Манила
1215Метро Манила
1216Метро Манила
1217ComemboМетро Манила
1218Метро Манила
1219Метро Манила
1220Метро Манила
1221DasmariñasКАЛАБАРЗОН441.876
1222DasmariñasКАЛАБАРЗОН441.876
1223Метро Манила
1224Метро Манила
1225Метро Манила
1226Метро Манила
1227Метро Манила
1228Метро Манила
1229Makati CityМетро Манила510.383
1230Метро Манила
1231Метро Манила
1232Метро Манила
1233Метро Манила
1234Метро Манила
1235Метро Манила
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300Метро Манила
1301Метро Манила
1302Метро Манила
1303Метро Манила
1304Метро Манила
1305Метро Манила
1306Метро Манила
1307Метро Манила
1308Метро Манила
1309Метро Манила
1330
1350
1351
1352
1353
1354
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1400Метро Манила
1401Метро Манила
1402Метро Манила
1403
1404Метро Манила
1405Метро Манила
1406Метро Манила
1407Метро Манила
1408Метро Манила
1409Метро Манила
1410Метро Манила
1411
1412Метро Манила
1413Метро Манила
1420Метро Манила
1421Метро Манила
1422Метро Манила
1423Метро Манила
1424Метро Манила
1425Метро Манила
1426Метро Манила
1427
1428
1440Метро Манила
1441Метро Манила
1442Метро Манила
1443Метро Манила
1444Метро Манила
1445Метро Манила
1446Метро Манила
1447ValenzuelaКАЛАБАРЗОН
1448ValenzuelaКАЛАБАРЗОН
1469Метро Манила
1470MalabonКАЛАБАРЗОН
1471Метро Манила
1472Метро Манила
1473Метро Манила
1474Метро Манила
1475Метро Манила
1476Метро Манила
1477Метро Манила
1478Метро Манила
1479
1480Метро Манила
1485Метро Манила
1489Метро Манила
1490TanzaМетро Манила105.510
1496Метро Манила
1500Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1501Метро Манила
1502Метро Манила
1503Метро Манила
1504Метро Манила
1512PandanЗападни Висаи34.000
1530Метро Манила
1531Метро Манила
1532Метро Манила
1533Метро Манила
1534Метро Манила
1535Метро Манила
1536Метро Манила
1550Метро Манила
1551Метро Манила
1552Метро Манила
1553Метро Манила
1554Метро Манила
1555Метро Манила
1556Метро Манила
1600Метро Манила
1601Метро Манила
1602Метро Манила
1603Метро Манила
1604Метро Манила
1605Метро Манила
1606Метро Манила
1607Метро Манила
1608Метро Манила
1609Метро Манила
1610Метро Манила
1611Метро Манила
1612Метро Манила
1620Метро Манила
1621Метро Манила
1622Метро Манила
1630TaguigКАЛАБАРЗОН644.473
1631Метро Манила
1632Метро Манила
1633Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1634Метро Манила
1636Метро Манила
1637Метро Манила
1638Метро Манила
1639Метро Манила
1650Pasig CityМетро Манила617.301
1651Pasig CityМетро Манила617.301
1652Pasig CityМетро Манила617.301
1653Pasig CityМетро Манила617.301
1654Pasig CityМетро Манила617.301
1655Pasig CityМетро Манила617.301
1656Pasig CityМетро Манила617.301
1657Pasig CityМетро Манила617.301
1658Pasig CityМетро Манила617.301
1659Pasig CityМетро Манила617.301
1660Pasig CityМетро Манила617.301
1661Pasig CityМетро Манила617.301
1662Pasig CityМетро Манила617.301
1663Pasig CityМетро Манила617.301
1664Pasig CityМетро Манила617.301
1665Pasig CityМетро Манила617.301
1666Pasig CityМетро Манила617.301
1667Pasig CityМетро Манила617.301
1668Pasig CityМетро Манила617.301
1669Pasig CityМетро Манила617.301
1670Pasig CityМетро Манила617.301
1671Pasig CityМетро Манила617.301
1672Pasig CityМетро Манила617.301
1673Pasig CityМетро Манила617.301
1674Pasig CityМетро Манила617.301
1675Pasig CityМетро Манила617.301
1676Pasig CityМетро Манила617.301
1677Pasig CityМетро Манила617.301
1678Pasig CityМетро Манила617.301
1679Pasig CityМетро Манила617.301
1680Pasig CityМетро Манила617.301
1681Pasig CityМетро Манила617.301
1682Pasig CityМетро Манила617.301
1683Pasig CityМетро Манила617.301
1684Pasig CityМетро Манила617.301
1685Pasig CityМетро Манила617.301
1686Pasig CityМетро Манила617.301
1687Pasig CityМетро Манила617.301
1688Pasig CityМетро Манила617.301
1689Pasig CityМетро Манила617.301
1690Pasig CityМетро Манила617.301
1691Pasig CityМетро Манила617.301
1692Pasig CityМетро Манила617.301
1693Pasig CityМетро Манила617.301
1694Pasig CityМетро Манила617.301
1695Pasig CityМетро Манила617.301
1696Pasig CityМетро Манила617.301
1697Pasig CityМетро Манила617.301
1698Pasig CityМетро Манила617.301
1699Pasig CityМетро Манила617.301
1700Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1701Метро Манила
1702Метро Манила
1703
1704Метро Манила
1705Метро Манила
1706
1707Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1708Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1709Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1710Метро Манила
1711Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1712Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1713Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1714Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1715Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1716Метро Манила
1717Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1718Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1719Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1720Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1740Метро Манила
1741Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1742Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1743
1744Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1745Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1746Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1747Метро Манила
1748Метро Манила
1749Метро Манила
1750MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1751MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1752Paranaque CityКАЛАБАРЗОН
1770MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1771MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1772Метро Манила
1773Метро Манила
1774Метро Манила
1775
1776Метро Манила
1777
1779MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1780MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1781MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1799MuntinlupaКАЛАБАРЗОН
1800Метро Манила
1801Метро Манила
1802Industrial Valley ComplexМетро Манила
1803Метро Манила
1804Метро Манила
1805Метро Манила
1806Метро Манила
1807Метро Манила
1808Метро Манила
1809Метро Манила
1810Кезон СитиМетро Манила2.761.720
1811Метро Манила
1812Метро Манила
1820Marikina CityМетро Манила
1826Метро Манила
1845
1850San MateoКАЛАБАРЗОН134.327
1860RodriguezКАЛАБАРЗОН134.432
1870AntipoloКАЛАБАРЗОН549.543
1880TeresaКАЛАБАРЗОН34.716
1900CaintaКАЛАБАРЗОН283.172
1906Метро Манила
1908
1909Метро Манила
1910PilillaКАЛАБАРЗОН30.408
1920TaytayКАЛАБАРЗОН231.460
1930AngonoКАЛАБАРЗОН87.199
1940BinangonanКАЛАБАРЗОН219.204
1950
1960MorongКАЛАБАРЗОН49.589
1970
1980TanayКАЛАБАРЗОН59.950
1990
2000San FernandoЦентрален Лузон251.248
2001BacolorЦентрален Лузон
2002
2003GuaguaЦентрален Лузон9.519
2004SexmoanЦентрален Лузон21.124
2005LubaoЦентрален Лузон55.645
2006FloridablancaЦентрален Лузон
2007
2008PoracЦентрален Лузон21.660
2009AngelesЦентрален Лузон326.336
2010Mabalacat CityЦентрален Лузон188.050
2011MagalangЦентрален Лузон68.988
2012ArayatЦентрален Лузон87.987
2013CandabaЦентрален Лузон47.326
2014San LuisЦентрален Лузон33.467
2015San SimonЦентрален Лузон29.049
2016ApalitЦентрален Лузон77.418
2017
2018MacabebeЦентрален Лузон
2019MinalinЦентрален Лузон13.527
2020
2021MexicoЦентрален Лузон43.694
2022
2023Pampang
2100BalangaЦентрален Лузон72.954
2101PilarЦентрален Лузон17.831
2102OrionЦентрален Лузон46.991
2103
2104
2105MarivelesЦентрален Лузон84.567
2106MarivelesЦентрален Лузон84.567
2107BagacЦентрален Лузон3.969
2108MorongЦентрален Лузон16.117
2109MorongЦентрален Лузон16.117
2110DinalupihanЦентрален Лузон66.670
2111HermosaЦентрален Лузон33.714
2112OraniЦентрален Лузон44.877
2113SamalЦентрален Лузон29.729
2114AbucayЦентрален Лузон35.508
2133LamaoЦентрален Лузон
2151BacnotanИлокос (регион)3.142
2200OlongapoЦентрален Лузон221.178
2201AmuñganЦентрален Лузон12.357
2202BotolanЦентрален Лузон22.994
2203CabanganЦентрален Лузон3.092
2204
2205San NarcisoЦентрален Лузон15.636
2206San AntonioЦентрален Лузон34.217
2207San MarcelinoЦентрален Лузон18.721
2208CastillejosЦентрален Лузон27.301
2209
2210PalauigЦентрален Лузон2.944
2211MasinlocЦентрален Лузон28.041
2212CandelariaЦентрален Лузон
2213Santa CruzЦентрален Лузон26.429
2222OlongapoЦентрален Лузон221.178
2300Tarlac CityЦентрален Лузон183.930
2301
2302GeronaЦентрален Лузон40.914
2303Santa IgnaciaЦентрален Лузон11.477
2304MayantocЦентрален Лузон6.250
2305San ClementeЦентрален Лузон3.019
2306
2307PaniquiЦентрален Лузон48.261
2308
2309San ManuelЦентрален Лузон
2310AnaoЦентрален Лузон
2311RamosЦентрален Лузон15.066
2312PuraЦентрален Лузон6.928
2313VictoriaЦентрален Лузон
2314
2315
2316
2317
2318
2333CapasЦентрален Лузон72.070
2334MoncadaЦентрален Лузон
2400DagupanИлокос (регион)
2401LingayenИлокос (регион)56.580
2402LabradorИлокос (регион)
2403SualИлокос (регион)5.290
2404AlaminosИлокос (регион)10.488
2405AndaИлокос (регион)3.160
2406
2407BaniИлокос (регион)
2408AgnoИлокос (регион)2.638
2409
2410BurgosИлокос (регион)
2411DasolИлокос (регион)3.892
2412InfantaИлокос (регион)3.161
2413MangataremИлокос (регион)12.392
2414UrbiztondoИлокос (регион)12.734
2415AguilarИлокос (регион)9.801
2416BugallonИлокос (регион)12.033
2417BinmaleyИлокос (регион)44.026
2418CalasiaoИлокос (регион)24.276
2419Santa BarbaraИлокос (регион)15.445
2420San Carlos CityИлокос (регион)
2421MalasiquiИлокос (регион)
2422BasistaИлокос (регион)2.781
2423BayambangИлокос (регион)15.859
2424BautistaИлокос (регион)3.097
2425
2426
2427VillasisИлокос (регион)13.122
2428UrdanetaИлокос (регион)101.037
2429MapandanИлокос (регион)11.165
2430ManaoagИлокос (регион)59.115
2431San JacintoИлокос (регион)10.529
2432MangaldanИлокос (регион)88.818
2433San FabianИлокос (регион)
2434SisonИлокос (регион)9.256
2435PozorrubioИлокос (регион)
2436
2437SumabnitИлокос (регион)4.296
2438San ManuelИлокос (регион)
2439AsinganИлокос (регион)8.887
2440
2441CarmenИлокос (регион)10.250
2442BalungaoИлокос (регион)
2443UminganИлокос (регион)4.792
2444San QuintinИлокос (регион)
2445TayugИлокос (регион)11.611
2446NatividadИлокос (регион)5.828
2447
2500San FernandoИлокос (регион)83.003
2501BauangИлокос (регион)17.109
2502CabaИлокос (регион)4.806
2503AringayИлокос (регион)29.825
2504AgooИлокос (регион)
2505Santo TomasИлокос (регион)
2506
2507DamortisИлокос (регион)2.272
2508
2509TubaoИлокос (регион)
2510
2511
2512BagulinИлокос (регион)2.083
2513San GabrielИлокос (регион)4.717
2514
2515BacnotanИлокос (регион)3.142
2516SantolИлокос (регион)
2517BalaoanИлокос (регион)2.928
2518LunaИлокос (регион)
2519BangarИлокос (регион)11.068
2520
2566
2600BaguioКордилјера (регион)272.714
2601La TrinidadКордилјера (регион)41.258
2602
2603TubaКордилјера (регион)
2604ItogonКордилјера (регион)28.407
2605BokodКордилјера (регион)
2606KabayanКордилјера (регион)
2607BuguiasКордилјера (регион)6.192
2608MankayanКордилјера (регион)15.886
2609TopdacКордилјера (регион)2.288
2610BakunКордилјера (регион)
2611KibunganКордилјера (регион)7.912
2612AtokКордилјера (регион)2.092
2613KapanganКордилјера (регион)
2614BayabasКордилјера (регион)2.165
2615TublayКордилјера (регион)3.706
2616BetwaganКордилјера (регион)2.132
2617SadangaКордилјера (регион)
2618BesaoКордилјера (регион)2.241
2619SagadaКордилјера (регион)2.830
2620TadianКордилјера (регион)2.803
2621BaukoКордилјера (регион)
2622SabanganКордилјера (регион)
2623BarligКордилјера (регион)6.168
2624NatoninКордилјера (регион)
2625ParacelisКордилјера (регион)
2700ViganИлокос (регион)48.545
2701Santa CatalinaИлокос (регион)
2702CaoayanИлокос (регион)3.386
2703SantaИлокос (регион)2.283
2704NarvacanИлокос (регион)3.019
2705Santa MariaИлокос (регион)3.651
2706San EstebanИлокос (регион)
2707SantiagoИлокос (регион)
2708BanayoyoИлокос (регион)
2709GalimuyodИлокос (регион)
2710CandonИлокос (регион)11.236
2711
2712Santa LuciaИлокос (регион)2.651
2713SuyoИлокос (регион)
2714PudocИлокос (регион)2.815
2715
2716AlilemИлокос (регион)
2717SugponИлокос (регион)
2718CervantesИлокос (регион)3.099
2719SigayИлокос (регион)2.419
2720Gregorio del PilarИлокос (регион)
2721QuirinoИлокос (регион)
2722San EmilioИлокос (регион)
2723LidliddaИлокос (регион)
2724BurgosИлокос (регион)
2725NagbukelИлокос (регион)
2726
2727BantayИлокос (регион)10.091
2728San IldefonsoЦентрален Лузон65.669
2729Santo DomingoИлокос (регион)
2730MagsingalИлокос (регион)4.571
2731
2732CabugaoИлокос (регион)6.874
2733SinaitИлокос (регион)3.123
2800BanguedКордилјера (регион)
2801DoloresКордилјера (регион)2.378
2802LagangilangКордилјера (регион)
2803TayumКордилјера (регион)2.530
2804PeñarrubiaКордилјера (регион)
2805BucayКордилјера (регион)
2806PidiganКордилјера (регион)2.734
2807LangidenКордилјера (регион)
2808San QuintinИлокос (регион)
2809
2810ManaboКордилјера (регион)
2811VillaviciosaКордилјера (регион)
2812PilarКордилјера (регион)
2813Santa LuciaИлокос (регион)2.651
2814
2815BolineyКордилјера (регион)
2816DaguiomanКордилјера (регион)
2817BuclocКордилјера (регион)
2818
2819
2820MalibcongКордилјера (регион)
2821LacubКордилјера (регион)
2822TinegКордилјера (регион)
2823San JuanКордилјера (регион)
2824LagayanКордилјера (регион)
2825DanglasКордилјера (регион)
2826
2900
2901San NicolasИлокос (регион)34.237
2902PaoayИлокос (регион)3.284
2903CurrimaoИлокос (регион)
2904
2905
2906Batac CityИлокос (регион)53.542
2907MarcosИлокос (регион)
2908EspirituИлокос (регион)3.566
2909Nueva EraИлокос (регион)
2910SolsonaИлокос (регион)3.726
2911CarasiИлокос (регион)
2912PiddigИлокос (регион)3.508
2913DingrasИлокос (регион)6.866
2914SarratИлокос (регион)5.822
2915VintarИлокос (регион)5.263
2916BacarraИлокос (регион)9.636
2917PasuquinИлокос (регион)5.768
2918BurgosИлокос (регион)
2919PagudpudИлокос (регион)4.945
2920BanguiИлокос (регион)2.458
2921
2922AdamsИлокос (регион)
3000MalolosЦентрален Лузон198.748
3001PaombongЦентрален Лузон41.384
3002HagonoyЦентрален Лузон123.531
3003CalumpitЦентрален Лузон91.815
3004PlaridelЦентрален Лузон70.781
3005PulilanЦентрален Лузон77.186
3006BaliuagЦентрален Лузон135.679
3007BustosЦентрален Лузон42.139
3008
3009
3010San IldefonsoЦентрален Лузон65.669
3011San MiguelЦентрален Лузон65.661
3012AngatЦентрален Лузон41.235
3013NorzagarayЦентрален Лузон79.508
3014PandiЦентрален Лузон34.927
3015GuiguintoЦентрален Лузон76.613
3016BalagtasЦентрален Лузон59.826
3017BulacanЦентрален Лузон71.274
3018BocaueЦентрален Лузон98.649
3019Loma de GatoЦентрален Лузон
3020Метро Манила
3021ObandoЦентрален Лузон59.929
3022Santa MariaЦентрален Лузон
3023San Jose del MonteЦентрален Лузон357.828
3024
3100Cabanatuan CityЦентрален Лузон220.250
3101Santa RosaЦентрален Лузон11.683
3102San LeonardoЦентрален Лузон34.743
3103PeñarandaЦентрален Лузон27.465
3104General TinioЦентрален Лузон32.875
3105GapanЦентрален Лузон79.064
3106San IsidroЦентрален Лузон
3107CabiaoЦентрален Лузон49.980
3108San AntonioЦентрален Лузон26.247
3109JaenЦентрален Лузон39.700
3110ZaragozaЦентрален Лузон
3111AliagaЦентрален Лузон34.020
3112LicabЦентрален Лузон6.783
3113
3114TalaveraЦентрален Лузон64.610
3115GuimbaЦентрален Лузон32.306
3116NampicuanЦентрален Лузон6.058
3117CuyapoЦентрален Лузон8.595
3118TalugtugЦентрален Лузон6.307
3119MuñozЦентрален Лузон37.141
3120
3121
3122LupaoЦентрален Лузон11.000
3123CarranglanЦентрален Лузон11.017
3124PantabanganЦентрален Лузон5.956
3125General Mamerto NatividadЦентрален Лузон18.393
3126LlaneraЦентрален Лузон5.121
3127
3128BongabonЦентрален Лузон36.168
3129LaurЦентрален Лузон19.206
3130
3131GabaldonЦентрален Лузон7.259
3132Palayan CityЦентрален Лузон23.742
3133Santo DomingoЦентрален Лузон
3200BalerЦентрален Лузон
3201San LuisЦентрален Лузон
3202Maria AuroraЦентрален Лузон6.807
3203DipaculaoЦентрален Лузон
3204CasiguranЦентрален Лузон
3205DilasagЦентрален Лузон
3206
3207DingalanЦентрален Лузон7.315
3300IlaganКагајанска Долина (регион)72.363
3301GamuКагајанска Долина (регион)5.545
3302
3303
3304LunaКагајанска Долина (регион)
3305CauayanКагајанска Долина (регион)
3306AliciaКагајанска Долина (регион)24.732
3307AngadananКагајанска Долина (регион)4.487
3308San GuillermoКагајанска Долина (регион)
3309EchagueКагајанска Долина (регион)8.058
3310
3311SantiagoКагајанска Долина (регион)108.414
3312CordonКагајанска Долина (регион)4.514
3313JonesКагајанска Долина (регион)5.227
3314San AgustinКагајанска Долина (регион)
3315CabatuanКагајанска Долина (регион)
3316
3317
3318
3319RamonКагајанска Долина (регион)36.307
3320
3321
3322
3323MalligКагајанска Долина (регион)
3324QuezonКагајанска Долина (регион)9.485
3325Antagan SegundaКагајанска Долина (регион)4.066
3326MagsaysayКагајанска Долина (регион)
3327
3328CabaganКагајанска Долина (регион)25.304
3329San PabloКагајанска Долина (регион)
3330Santa MariaКагајанска Долина (регион)3.736
3331Benito SolivenКагајанска Долина (регион)4.926
3332San MarianoКагајанска Долина (регион)12.441
3333MaconaconКагајанска Долина (регион)
3334PalananКагајанска Долина (регион)
3335
3336
3400
3401DiffunКагајанска Долина (регион)
3402SagudayКагајанска Долина (регион)7.464
3403
3404MaddelaКагајанска Долина (регион)9.751
3405NagtipunanКагајанска Долина (регион)5.682
3500Tuguegarao CityКагајанска Долина (регион)115.105
3501EnrileКагајанска Долина (регион)9.650
3502PeñablancaКагајанска Долина (регион)2.983
3503SolanaКагајанска Долина (регион)71.475
3504IguigКагајанска Долина (регион)3.274
3505AmulungКагајанска Долина (регион)2.354
3506
3507
3508
3509Lal-loКагајанска Долина (регион)
3510CamalaniuganКагајанска Долина (регион)
3511BugueyКагајанска Долина (регион)3.111
3512Santa TeresitaКагајанска Долина (регион)2.576
3513GonzagaКагајанска Долина (регион)7.228
3514Santa AnaКагајанска Долина (регион)6.315
3515AparriКагајанска Долина (регион)33.230
3516BallesterosКагајанска Долина (регион)5.591
3517AbulugКагајанска Долина (регион)2.412
3518Sanchez-MiraКагајанска Долина (регион)
3519ClaveriaКагајанска Долина (регион)10.618
3520AlaeСеверен Минданао5.121
3521Santa PraxedesКагајанска Долина (регион)
3522PamplonaКагајанска Долина (регион)2.133
3523AllacapanКагајанска Долина (регион)3.645
3524LasamКагајанска Долина (регион)6.352
3525Santo NiñoКагајанска Долина (регион)4.915
3526
3527PiatКагајанска Долина (регион)5.958
3528TuaoКагајанска Долина (регион)2.200
3600LagaweКордилјера (регион)6.819
3601BanaueКордилјера (регион)2.497
3602
3603HunduanКордилјера (регион)
3604KianganКордилјера (регион)
3605LamutКордилјера (регион)4.089
3606
3607LagaweКордилјера (регион)6.819
3608
3609
3610TinocКордилјера (регион)
3700BayombongКагајанска Долина (регион)48.199
3701AmbaguioКагајанска Долина (регион)
3702
3703KasibuКагајанска Долина (регион)
3704AritaoКагајанска Долина (регион)7.971
3705Santa FeКагајанска Долина (регион)
3706Dupax Del NorteКагајанска Долина (регион)
3707Dupax del SurКагајанска Долина (регион)
3708KayapaКагајанска Долина (регион)
3709SolanoКагајанска Долина (регион)36.222
3710
3711
3712DiadiКагајанска Долина (регион)15.567
3713BuliwaoКагајанска Долина (регион)2.380
3714
3800TabukКордилјера (регион)27.048
3801BalbalanКордилјера (регион)2.195
3802LubuaganКордилјера (регион)2.893
3803
3804TinglayanКордилјера (регион)
3805TanudanКордилјера (регион)
3806PinukpukКордилјера (регион)
3807ConnerКордилјера (регион)2.401
3808LiwanКордилјера (регион)5.286
3809KabugaoКордилјера (регион)2.337
3810FloraКордилјера (регион)4.213
3811Santa MarcelaКордилјера (регион)
3812PudtolКордилјера (регион)
3813LunaКордилјера (регион)
3814CalanasanКордилјера (регион)
3900BascoКагајанска Долина (регион)7.297
3901MahataoКагајанска Долина (регион)
3902IvanaКагајанска Долина (регион)
3903UyuganКагајанска Долина (регион)
3904SabtangКагајанска Долина (регион)
3905ItbayatКагајанска Долина (регион)
4000San PabloКАЛАБАРЗОН207.577
4001AlaminosКАЛАБАРЗОН31.427
4002NagcarlanКАЛАБАРЗОН24.560
4003RizalКАЛАБАРЗОН4.959
4004LilioКАЛАБАРЗОН15.246
4005MajayjayКАЛАБАРЗОН11.412
4006
4007MagdalenaКАЛАБАРЗОН3.167
4008PagsanjanКАЛАБАРЗОН4.279
4009
4010PilaКАЛАБАРЗОН34.383
4011VictoriaКАЛАБАРЗОН24.456
4012
4013CavintiКАЛАБАРЗОН9.758
4014LumbangКАЛАБАРЗОН30.269
4015PaeteКАЛАБАРЗОН26.855
4016PaeteКАЛАБАРЗОН26.855
4017PakilКАЛАБАРЗОН10.693
4018PangilКАЛАБАРЗОН19.726
4019SiniloanКАЛАБАРЗОН
4020MabitacКАЛАБАРЗОН12.398
4021FamyКАЛАБАРЗОН3.758
4022Santa MariaКАЛАБАРЗОН6.603
4023
4024BiñanКАЛАБАРЗОН2.259
4025
4026Santa RosaКАЛАБАРЗОН216.650
4027Calamba CityКАЛАБАРЗОН
4028
4029
4030Los BañosКАЛАБАРЗОН95.750
4031Los BañosКАЛАБАРЗОН95.750
4032LuisianaКАЛАБАРЗОН4.554
4033BayКАЛАБАРЗОН33.547
4037
4100
4101SabangКАЛАБАРЗОН
4102BacoorКАЛАБАРЗОН356.974
4103ImusКАЛАБАРЗОН216.099
4104KawitКАЛАБАРЗОН73.210
4105NoveletaКАЛАБАРЗОН37.299
4106
4107General TriasКАЛАБАРЗОН96.022
4108TanzaКАЛАБАРЗОН
4109Trece Martires CityКАЛАБАРЗОН
4110NaicКАЛАБАРЗОН55.195
4111TernateКАЛАБАРЗОН20.049
4112MaragondonКАЛАБАРЗОН22.973
4113MagallanesКАЛАБАРЗОН3.396
4114General Mariano AlvarezКАЛАБАРЗОН
4115
4116CarmonaКАЛАБАРЗОН
4117General Mariano AlvarezКАЛАБАРЗОН
4118SilangКАЛАБАРЗОН
4119AmadeoКАЛАБАРЗОН16.618
4120TagaytayКАЛАБАРЗОН
4121Mendez-NuñezКАЛАБАРЗОН22.081
4122IndangКАЛАБАРЗОН41.159
4123AlfonsoКАЛАБАРЗОН9.446
4124General Emilio AguinaldoКАЛАБАРЗОН12.244
4125
4126
4133General Emilio AguinaldoКАЛАБАРЗОН12.244
4200BatangasКАЛАБАРЗОН237.370
4201
4202
4203TingloyКАЛАБАРЗОН2.646
4204San PascualКАЛАБАРЗОН39.395
4205AlitagtagКАЛАБАРЗОН3.960
4206Santa TeresitaКАЛАБАРЗОН2.849
4207San NicolasКАЛАБАРЗОН2.340
4208TaalКАЛАБАРЗОН39.745
4209BatangasКАЛАБАРЗОН237.370
4210San LuisКАЛАБАРЗОН
4211AgoncilloКАЛАБАРЗОН
4212CalacaКАЛАБАРЗОН37.443
4213BalayanКАЛАБАРЗОН50.115
4214TuyКАЛАБАРЗОН8.603
4215CalataganКАЛАБАРЗОН16.110
4216
4217Lipa CityКАЛАБАРЗОН212.287
4218
4219
4220TalisayКАЛАБАРЗОН24.969
4221BugaanКАЛАБАРЗОН3.907
4222CuencaКАЛАБАРЗОН21.558
4223Mataas Na KahoyКАЛАБАРЗОН
4224Padre GarciaКАЛАБАРЗОН4.304
4225RosarioКАЛАБАРЗОН
4226
4227
4228TaysanКАЛАБАРЗОН
4229LoboКАЛАБАРЗОН
4230IbaanКАЛАБАРЗОН9.430
4231NasugbuКАЛАБАРЗОН62.857
4232TanauanКАЛАБАРЗОН68.456
4233MalvarКАЛАБАРЗОН29.880
4234Santo TomasКАЛАБАРЗОН57.438
4300
4301
4302PagbilaoКАЛАБАРЗОН40.818
4303Padre BurgosКАЛАБАРЗОН3.080
4304AgdanganКАЛАБАРЗОН3.918
4305UnisanКАЛАБАРЗОН4.764
4306PlaridelКАЛАБАРЗОН4.216
4307GumacaКАЛАБАРЗОН22.496
4308PitogoКАЛАБАРЗОН7.817
4309MacalelonКАЛАБАРЗОН6.042
4310General LunaКАЛАБАРЗОН9.177
4311CatanauanКАЛАБАРЗОН26.804
4312MulanayКАЛАБАРЗОН7.643
4313San NarcisoКАЛАБАРЗОН11.118
4314San AndresКАЛАБАРЗОН5.192
4315AuroraКАЛАБАРЗОН16.178
4316LopezКАЛАБАРЗОН25.752
4317HondaguaКАЛАБАРЗОН4.587
4318CalauagКАЛАБАРЗОН20.837
4319Guinayangan, Fourth District of QuezonКАЛАБАРЗОН2.732
4320BuenavistaКАЛАБАРЗОН
4321TagkawayanКАЛАБАРЗОН
4322SariayaКАЛАБАРЗОН44.977
4323CandelariaКАЛАБАРЗОН60.881
4324
4325TiaongКАЛАБАРЗОН5.044
4326DoloresКАЛАБАРЗОН7.633
4327TayabasКАЛАБАРЗОН37.330
4328LucbanКАЛАБАРЗОН30.992
4329SampalocКАЛАБАРЗОН6.743
4330MaubanКАЛАБАРЗОН32.739
4331AtimonanКАЛАБАРЗОН29.356
4332QuezonКАЛАБАРЗОН6.804
4333AlabatКАЛАБАРЗОН7.910
4334PerezКАЛАБАРЗОН4.788
4335
4336InfantaКАЛАБАРЗОН5.321
4337
4338
4339
4340BurdeosКАЛАБАРЗОН4.548
4341PatnanunganКАЛАБАРЗОН6.901
4342CasuguranКАЛАБАРЗОН2.270
4400NagaБикол (регион)174.931
4401CamaliganБикол (регион)5.950
4402CanamanБикол (регион)3.010
4403MagaraoБикол (регион)15.205
4404BombonБикол (регион)4.913
4405
4406CabusaoБикол (регион)2.269
4407LibmananБикол (регион)
4408
4409Lupi ViejoБикол (регион)2.453
4410RagayБикол (регион)9.000
4411Del GallegoБикол (регион)4.070
4412GainzaБикол (регион)2.173
4413MilaorБикол (регион)8.809
4414MinalabacБикол (регион)4.724
4415San FernandoБикол (регион)6.345
4416PamplonaЦентрални Висаи11.772
4417PasacaoБикол (регион)10.531
4418PiliБикол (регион)
4419OcampoБикол (регион)2.841
4420TigaonБикол (регион)12.509
4421SagnayБикол (регион)3.847
4422GoaБикол (регион)20.936
4423
4424ParabcanБикол (регион)4.491
4425LagonoyБикол (регион)7.324
4426TinambacБикол (регион)10.299
4427SirumaБикол (регион)
4428GarchitorenaБикол (регион)4.909
4429CaramoanБикол (регион)3.471
4430BulaБикол (регион)13.694
4431Iriga CityБикол (регион)94.846
4432BaaoБикол (регион)19.612
4433BuhiБикол (регион)30.126
4434NabuaБикол (регион)25.687
4435
4436BalatanБикол (регион)4.451
4500LegaspiБикол (регион)179.481
4501DaragaБикол (регион)6.664
4502CamaligБикол (регион)
4503GuinobatanБикол (регион)
4504LigaoБикол (регион)10.295
4505OasБикол (регион)
4506PolanguiБикол (регион)77.122
4507LibonБикол (регион)68.846
4508
4509BacacayБикол (регион)14.109
4510MalilipotБикол (регион)33.593
4511TabacoБикол (регион)57.860
4512MalinaoБикол (регион)
4513TiwiБикол (регион)16.826
4514ManitoБикол (регион)3.008
4515JovellarБикол (регион)3.936
4516
4517Rapu-RapuБикол (регион)4.647
4532KitcharaoКарага (регион)7.213
4600DaetБикол (регион)78.142
4601MercedesБикол (регион)16.991
4602TalisayБикол (регион)7.544
4603VinzonsБикол (регион)13.617
4604LaboБикол (регион)18.105
4605ParacaleБикол (регион)8.290
4606
4607CapalongaБикол (регион)3.900
4608BasudБикол (регион)5.232
4609
4610ImeldaБикол (регион)3.466
4611Santa ElenaБикол (регион)14.641
4612
4700
4701BaconБикол (регион)5.010
4702CasiguranБикол (регион)8.605
4703JubanБикол (регион)4.075
4704BulusanБикол (регион)6.648
4705MagallanesБикол (регион)2.740
4706BulanБикол (регион)28.529
4707IrosinБикол (регион)20.716
4708
4709
4710GubatБикол (регион)13.999
4711Prieto DiazБикол (регион)
4712BarcelonaБикол (регион)3.258
4713
4714PutiaoБикол (регион)2.303
4715DonsolБикол (регион)6.198
4800
4801BatoБикол (регион)2.117
4802San MiguelЦентрални Висаи2.375
4803BarasБикол (регион)
4804GigmotoБикол (регион)3.259
4805VigaБикол (регион)4.089
4806PanganibanБикол (регион)3.839
4807BagamanocБикол (регион)
4808CaramoranБикол (регион)4.791
4809PandanБикол (регион)5.093
4810CalolbonБикол (регион)5.005
4900BoacМИМАРОПА6.566
4901MogpogМИМАРОПА3.192
4902Santa CruzМИМАРОПА9.863
4903TorrijosМИМАРОПА3.002
4904BuenavistaМИМАРОПА2.743
4905GasanМИМАРОПА2.228
5000IloiloЗападни Висаи387.681
5001PaviaЗападни Висаи5.928
5002Santa BarbaraЗападни Висаи8.629
5003LeganesЗападни Висаи2.464
5004ZarragaЗападни Висаи3.253
5005LucenaЗападни Висаи3.059
5006DumangasЗападни Висаи8.959
5007
5008PototanЗападни Висаи10.195
5009AnilaoЗападни Висаи
5010BanateЗападни Висаи
5011
5012AjuyЗападни Висаи8.695
5013
5014SaraЗападни Висаи4.062
5015San DionisioЗападни Висаи3.134
5016TambongonЦентрални Висаи2.643
5017EstanciaЗападни Висаи11.050
5018BalasanЗападни Висаи4.051
5019CarlesЗападни Висаи2.697
5020OtonЗападни Висаи14.395
5021TigbauanЗападни Висаи12.659
5022GuimbalЗападни Висаи7.232
5023
5024San JoaquinЗападни Висаи4.893
5025Jibao-anЗападни Висаи2.677
5026LeonЗападни Висаи5.172
5027
5028AlimodianЗападни Висаи7.302
5029IgbarasЗападни Висаи
5030MaasinЗападни Висаи3.514
5031
5032MinaЗападни Висаи2.665
5033BadianganЗападни Висаи
5034JaniuayЗападни Висаи12.896
5035AbangayЗападни Висаи2.207
5036San EnriqueЗападни Висаи2.620
5037PassiЗападни Висаи42.794
5038DueñasЗападни Висаи3.705
5039
5040CalinogЗападни Висаи5.552
5041BingawanЗападни Висаи3.657
5042LambunaoЗападни Висаи5.500
5043LemeryЗападни Висаи3.240
5044
5045JordanЗападни Висаи8.255
5046
5047CabanoЗападни Висаи5.812
5048SebasteЗападни Висаи2.106
5100San JoseМИМАРОПА118.807
5101MagsaysayМИМАРОПА9.407
5102CalintaanМИМАРОПА
5103RizalМИМАРОПА
5104
5105Santa CruzМИМАРОПА9.826
5106MamburaoМИМАРОПА23.892
5107PaluanМИМАРОПА4.549
5108Abra de IlogМИМАРОПА2.971
5109LubangМИМАРОПА5.750
5110TilikМИМАРОПА2.351
5111LoocКАЛАБАРЗОН3.092
5200
5201BacoМИМАРОПА
5202San TeodoroМИМАРОПА4.827
5203Puerto GaleraМИМАРОПА3.274
5204NaujanМИМАРОПА2.792
5205VictoriaМИМАРОПА10.088
5206PolaМИМАРОПА
5207SocorroМИМАРОПА5.543
5208PinamalayanМИМАРОПА43.521
5209GloriaМИМАРОПА6.137
5210BansudМИМАРОПА13.758
5211BongabongМИМАРОПА
5212RoxasМИМАРОПА14.335
5213MansalayМИМАРОПА23.044
5214BulalacaoМИМАРОПА12.027
5300Puerto PrincesaМИМАРОПА222.673
5301
5302AborlanМИМАРОПА4.790
5303NarraМИМАРОПА28.342
5304
5305
5306Rio TubaМИМАРОПА8.944
5307
5308RoxasМИМАРОПА15.242
5309San VicenteМИМАРОПА4.576
5310DumaranМИМАРОПА
5311AraceliМИМАРОПА3.111
5312TaytayМИМАРОПА7.717
5313El NidoМИМАРОПА7.801
5314San MiguelМИМАРОПА2.972
5315
5316CoronМИМАРОПА8.723
5317BusuangaМИМАРОПА
5318CuyoМИМАРОПА7.549
5319
5320AgutayaМИМАРОПА4.989
5321CagayancilloМИМАРОПА
5322KalayaanКАЛАБАРЗОН7.306
5324
5400
5401UmabayБикол (регион)3.480
5402UsonБикол (регион)4.395
5403DimasalangБикол (регион)3.018
5404PalanasБикол (регион)2.690
5405CatainganБикол (регион)7.809
5406LimbuhanБикол (регион)3.191
5407EsperanzaБикол (регион)
5408
5409CawayanЦентрални Висаи2.705
5410MilagrosБикол (регион)6.009
5411MandaonБикол (регион)
5412BaludБикол (регион)2.295
5413BalenoБикол (регион)3.741
5414AroroyБикол (регион)3.513
5415BatuanБикол (регион)2.516
5416San FernandoБикол (регион)6.211
5417San JacintoБикол (регион)7.637
5418MonrealБикол (регион)4.759
5419ClaveriaБикол (регион)6.185
5420LlorenИлокос (регион)5.800
5421BuenavistaКарага (регион)18.668
5456BugasongЗападни Висаи2.828
5500RomblonМИМАРОПА15.316
5501San AgustinМИМАРОПА4.258
5502ImeldaБикол (регион)3.466
5503CalatravaМИМАРОПА2.225
5504
5505OdionganМИМАРОПА6.077
5506FerrolМИМАРОПА
5507LoocМИМАРОПА3.389
5508Santa FeМИМАРОПА2.358
5509
5510AgcogonМИМАРОПА3.027
5511MagdiwangМИМАРОПА2.716
5512CajidiocanМИМАРОПА
5513San FernandoМИМАРОПА
5514CorcueraМИМАРОПА
5515JonesМИМАРОПА
5516
5600Kalibo (poblacion)Западни Висаи56.845
5601BañgaЗападни Висаи2.136
5602LibacaoЗападни Висаи2.897
5603MadalagЗападни Висаи2.133
5604NumanciaЗападни Висаи
5605LesoЗападни Висаи
5606MalinaoБикол (регион)
5607NabasЗападни Висаи
5608MalayЗападни Висаи
5609BuruangaЗападни Висаи
5610New WashingtonЗападни Висаи5.731
5611MakatoЗападни Висаи3.035
5612
5613IbajayЗападни Висаи2.654
5614BaleteЗападни Висаи
5615BatanЗападни Висаи4.495
5616AltavasЗападни Висаи2.736
5700Piape IЗападни Висаи2.543
5701BelisonЗападни Висаи4.711
5702PatnongonЗападни Висаи5.810
5703CulasiЗападни Висаи4.385
5704BugasongЗападни Висаи2.828
5705Laua-anЗападни Висаи
5706BarbazaЗападни Висаи
5707TibiaoЗападни Висаи3.723
5708CulasiЗападни Висаи4.385
5709SebasteЗападни Висаи3.711
5710LibertadКарага (регион)250.353
5711SemiraraЗападни Висаи5.470
5712PandanЗападни Висаи34.000
5713SibalomЗападни Висаи7.295
5714San RemigioЗападни Висаи
5715HamticЗападни Висаи4.816
5716Tobias FornierЗападни Висаи2.893
5717Anini-yЗападни Висаи
5800Roxas CityЗападни Висаи102.688
5801PanayЗападни Висаи3.048
5802Tabuc PontevedraЗападни Висаи5.276
5803DulanganЗападни Висаи5.339
5804PilarЗападни Висаи9.957
5805IvisanЗападни Висаи5.036
5806SapianЗападни Висаи4.921
5807MambusaoЗападни Висаи5.871
5808JamindanЗападни Висаи2.162
5809MaayonЗападни Висаи4.999
5810DaoЗападни Висаи10.743
5811CuarteroЗападни Висаи3.519
5812DumaraoЗападни Висаи3.187
5813DumalagЗападни Висаи3.039
5814TapasЗападни Висаи2.340
5815PanitanЗападни Висаи5.156
5816SigmaЗападни Висаи3.222
6000Cebu CityЦентрални Висаи798.634
6001
6002LiloanЦентрални Висаи49.198
6003CompostelaЦентрални Висаи18.727
6004DanaoЦентрални Висаи70.270
6005CoganЦентрални Висаи21.898
6006CatmonЦентрални Висаи7.812
6007SogodЦентрални Висаи2.968
6008
6009TabogonЦентрални Висаи
6010
6011San RemigioЦентрални Висаи3.806
6012MedellinЦентрални Висаи11.741
6013DaanbantayanЦентрални Висаи13.439
6014Mandaue CityЦентрални Висаи331.320
6015Lapu-Lapu CityЦентрални Висаи350.467
6016MactanЦентрални Висаи
6017
6018San FernandoЦентрални Висаи23.706
6019CarcarЦентрални Висаи40.739
6020
6021
6022DalagueteЦентрални Висаи8.135
6023
6024BoljoonЦентрални Висаи3.314
6025OslobЦентрални Висаи3.724
6026Santander PoblacionЦентрални Висаи2.541
6027
6028GinatilanЦентрални Висаи2.699
6029MalabuyocЦентрални Висаи2.812
6030
6031
6032MoalboalЦентрални Висаи6.832
6033
6034RondaЦентрални Висаи
6035DumanjogЦентрални Висаи3.614
6036BariliЦентрални Висаи7.588
6037NagaЦентрални Висаи28.571
6038ToledoЦентрални Висаи156.916
6039PinamungahanЦентрални Висаи23.068
6040
6041BalambanЦентрални Висаи22.283
6042
6043
6044TabuelanЦентрални Висаи3.985
6045
6046MinglanillaЦентрални Висаи62.058
6047
6048PilarЦентрални Висаи
6049PoroЦентрални Висаи2.621
6050San FranciscoЦентрални Висаи8.989
6051TudelaЦентрални Висаи
6052BantayanЦентрални Висаи18.984
6053
6088AloguinsanЦентрални Висаи2.721
6099BalanacanМИМАРОПА3.547
6100Bacolod CityЗападни Висаи454.898
6101Bago CityЗападни Висаи150.250
6102PulupandanЗападни Висаи27.363
6103ValladolidЗападни Висаи
6104San EnriqueЗападни Висаи9.818
6105
6106MirandaЗападни Висаи8.040
6107BinalbaganЗападни Висаи38.587
6108HimamaylanЗападни Висаи25.089
6109IlogЗападни Висаи6.741
6110CandoniЗападни Висаи6.191
6111KabankalanЗападни Висаи136.483
6112CawayanЗападни Висаи8.855
6113SipalayЗападни Висаи24.029
6114AsiaЗападни Висаи23.546
6115
6116SilayЗападни Висаи
6117
6118
6119VictoriasЗападни Висаи86.510
6120
6121CadizЗападни Висаи129.053
6122New SagayЗападни Висаи
6123
6124
6125TobosoЗападни Висаи13.006
6126AgpangiЗападни Висаи2.150
6127
6128IsabelaЗападни Висаи15.897
6129MurciaЗападни Висаи17.448
6130La CarlotaЗападни Висаи41.157
6131
6132Moises PadillaЗападни Висаи
6200DumagueteЦентрални Висаи113.541
6201SibulanЦентрални Висаи28.079
6202
6203
6204TanjayЦентрални Висаи39.151
6205PamplonaЦентрални Висаи11.772
6206BaisЦентрални Висаи65.594
6207MabinayЦентрални Висаи5.506
6208AbisЦентрални Висаи2.603
6209PayabonЦентрални Висаи3.600
6210AyungonЦентрални Висаи
6211TayasanЦентрални Висаи
6212JimalaludЦентрални Висаи3.212
6213La LibertadЦентрални Висаи5.632
6214
6215
6216BacongЦентрални Висаи5.091
6217DauinЦентрални Висаи3.304
6218ZamboanguitaЦентрални Висаи6.164
6219SiatonЦентрални Висаи7.328
6220
6221BayawanЦентрални Висаи36.063
6222BasayЦентрални Висаи4.307
6223CanlaonЦентрални Висаи44.851
6224
6225СигијорЦентрални Висаи10.259
6226LarenaЦентрални Висаи
6227San JuanЦентрални Висаи
6228LaziЦентрални Висаи3.429
6229MariaЦентрални Висаи
6230Enrique VillanuevaЦентрални Висаи
6267DumagueteЦентрални Висаи113.541
6300Tagbilaran CityЦентрални Висаи86.411
6301BaclayonЦентрални Висаи
6302AlburquerqueЦентрални Висаи2.730
6303LoayЦентрални Висаи
6304LilaЦентрални Висаи
6305DimiaoЦентрални Висаи
6306ValenciaЦентрални Висаи2.429
6307Garcia HernandezЦентрални Висаи2.643
6308JagnaЦентрални Висаи32.566
6309DueroЦентрални Висаи
6310
6311CandabongЦентрални Висаи2.405
6312CandijayЦентрални Висаи4.125
6313MabiniЦентрални Висаи5.999
6314AliciaЦентрални Висаи4.415
6315
6316LobocЦентрални Висаи16.312
6317BilarЦентрални Висаи
6318BatuanЦентрални Висаи4.053
6319CarmenЦентрални Висаи8.214
6320Sierra BullonesЦентрални Висаи2.978
6321PilarЦентрални Висаи2.812
6322DagohoyЦентрални Висаи2.741
6323San MiguelЦентрални Висаи2.375
6324TrinidadЦентрални Висаи3.225
6325
6326Bien UnidoЦентрални Висаи5.304
6327LoonЦентрални Висаи9.484
6328CalapeЦентрални Висаи3.367
6329TibiganЦентрални Висаи11.262
6330ClarinЦентрални Висаи3.200
6331SagbayanЦентрални Висаи4.934
6332InabangaЦентрални Висаи
6333Buenavista SurЦентрални Висаи
6334JetafeЦентрални Висаи4.489
6335AntequeraЦентрални Висаи
6336MaribojocЦентрални Висаи2.476
6337CorellaЦентрални Висаи
6338SikatunaЦентрални Висаи
6339DauisЦентрални Висаи2.553
6340
6341CortesЦентрални Висаи
6342BalilihanЦентрални Висаи2.931
6343CatigbianЦентрални Висаи
6344
6345
6346
6347
6400CatarmanИсточни Висаи47.449
6401
6402
6403Lope de VegaИсточни Висаи2.532
6404LavezaresИсточни Висаи4.082
6405AllenИсточни Висаи7.502
6406VictoriaКАЛАБАРЗОН24.456
6407San AntonioБикол (регион)
6408CapulИсточни Висаи4.756
6409San IsidroИсточни Висаи
6410BiriИсточни Висаи2.597
6411LaoangИсточни Висаи16.725
6412MapanasИсточни Висаи3.574
6413PambujanИсточни Висаи10.812
6414Silvino LobosИсточни Висаи2.719
6415San RoqueИсточни Висаи
6416BanaloКАЛАБАРЗОН2.310
6417MondragonИсточни Висаи5.198
6418CatubigИсточни Висаи4.728
6419San VicenteИсточни Висаи2.478
6420Las NavasИсточни Висаи3.415
6421PalapagИсточни Висаи8.342
6422GamayИсточни Висаи9.125
6423
6500ТаклобанИсточни Висаи
6501PaloИсточни Висаи17.534
6502
6503TolosaИсточни Висаи
6504TabontabonИсточни Висаи2.557
6505DulagИсточни Висаи10.151
6506JulitaИсточни Висаи2.997
6507MayorgaИсточни Висаи2.721
6508La PazИсточни Висаи4.146
6509San PedroИсточни Висаи
6510AbuyogИсточни Висаи15.632
6511AbuyogИсточни Висаи15.632
6512MahaplagИсточни Висаи
6513
6514PastranaИсточни Висаи2.730
6515DagamiИсточни Висаи4.387
6516BurauenИсточни Висаи14.268
6517AlangalangИсточни Висаи8.096
6518
6519BarugoИсточни Висаи6.655
6520BabatngonИсточни Висаи6.237
6521BaybayИсточни Висаи17.668
6522InopacanИсточни Висаи
6523HindangИсточни Висаи4.106
6524HilongosИсточни Висаи7.329
6525
6526MatalomИсточни Висаи4.335
6527JaroИсточни Висаи7.935
6528TungaИсточни Висаи2.932
6529CarigaraИсточни Висаи17.495
6530CapoocanИсточни Висаи8.473
6531KananyaИсточни Висаи7.647
6532MalilinaoИсточни Висаи2.397
6533LeyteИсточни Висаи7.223
6534CalubianИсточни Висаи
6535TabingИсточни Висаи2.345
6536TabangoИсточни Висаи5.806
6537VillabaИсточни Висаи3.266
6538PalomponИсточни Висаи12.087
6539IsabelИсточни Висаи8.597
6540MeridaИсточни Висаи3.570
6541OrmocИсточни Висаи191.200
6542AlbueraИсточни Висаи4.968
6543NavalИсточни Висаи12.217
6544AlmeriaИсточни Висаи2.960
6545KawayanИсточни Висаи
6546MaripipiИсточни Висаи
6547
6548CaibiranИсточни Висаи6.462
6549БилиранИсточни Висаи4.699
6550CabucgayanИсточни Висаи2.700
6600IbarraИсточни Висаи3.065
6601MacrohonИсточни Висаи2.825
6602Padre BurgosИсточни Висаи
6603
6604BontocИсточни Висаи
6605Tomas OppusИсточни Висаи2.446
6606BontocИсточни Висаи
6607SilagoИсточни Висаи2.276
6608HinunanganИсточни Висаи
6609HinundayanИсточни Висаи2.693
6610
6611San JuanИсточни Висаи
6612LiloanИсточни Висаи3.549
6613San FranciscoИсточни Висаи2.676
6614PintuyanИсточни Висаи
6615LibagonИсточни Висаи
6616
6617San RicardoИсточни Висаи
6666
6700CatbaloganИсточни Висаи68.081
6701JiabongИсточни Висаи4.076
6702MotiongИсточни Висаи2.507
6703
6704TarangnanИсточни Висаи2.762
6705PagsanghanИсточни Висаи8.024
6706GandaraИсточни Висаи3.982
6707San JorgeИсточни Висаи
6708MatuguinaoИсточни Висаи
6709Santa MargaritaИсточни Висаи4.825
6710Calbayog CityИсточни Висаи67.921
6711
6712Tagapul-anИсточни Висаи
6713HinabanganИсточни Висаи
6714
6715CalbigaИсточни Висаи2.920
6716PinabacdaoИсточни Висаи
6717VillarealИсточни Висаи3.765
6718Santa RitaИсточни Висаи4.338
6719TalaloraИсточни Висаи2.186
6720BaseyИсточни Висаи7.844
6721
6722DaramИсточни Висаи3.069
6723San Jose de BuanИсточни Висаи2.811
6724AlmagroИсточни Висаи
6725ZumarragaИсточни Висаи
6800BoronganИсточни Висаи16.484
6801BalangkayanИсточни Висаи3.159
6802MaydolongИсточни Висаи5.492
6803LlorenteИсточни Висаи7.908
6804HernaniИсточни Висаи2.159
6805General MacArthurИсточни Висаи4.491
6806Can-AvidИсточни Висаи5.928
6807SalcedoИсточни Висаи3.603
6808MercedesБикол (регион)16.991
6809GuiuanИсточни Висаи11.041
6810QuinapundanИсточни Висаи3.471
6811GiporlosИсточни Висаи5.258
6812BalangigaИсточни Висаи5.592
6813
6814San JulianИсточни Висаи3.069
6815SulatИсточни Висаи4.684
6816TaftИсточни Висаи4.421
6817DoloresИсточни Висаи9.274
6818OrasИсточни Висаи9.022
6819HipadpadИсточни Висаи3.797
6820MaslogБикол (регион)3.641
6821San PolicarpoИсточни Висаи3.581
6822ArtecheИсточни Висаи5.025
7000ZamboangaПолуостров Замбоанга457.623
7001
7002
7003TitayПолуостров Замбоанга11.468
7004NagaПолуостров Замбоанга8.461
7005KabasalanПолуостров Замбоанга
7006SiayПолуостров Замбоанга2.351
7007
7008
7009BuugПолуостров Замбоанга8.558
7010MabuhayДавао (регион)2.134
7011BayogПолуостров Замбоанга4.284
7012TalusanПолуостров Замбоанга5.783
7013KumalarangПолуостров Замбоанга6.869
7014Rancheria PayauПолуостров Замбоанга6.540
7015DumalinaoПолуостров Замбоанга3.966
7016PagadianПолуостров Замбоанга186.852
7017LabanganПолуостров Замбоанга10.780
7018TungawanПолуостров Замбоанга3.603
7019TucuranПолуостров Замбоанга13.148
7020AuroraПолуостров Замбоанга9.157
7021MidsalipПолуостров Замбоанга4.069
7022
7023MolaveПолуостров Замбоанга21.088
7024Ramon MagsaysayПолуостров Замбоанга4.892
7025TambuligПолуостров Замбоанга7.488
7026MahayagПолуостров Замбоанга17.144
7027JosefinaПолуостров Замбоанга3.152
7028DumingagПолуостров Замбоанга6.534
7029San MiguelПолуостров Замбоанга2.656
7030DinasПолуостров Замбоанга
7031San PabloПолуостров Замбоанга3.346
7032DimatalingПолуостров Замбоанга4.272
7033PitogoЦентрални Висаи2.403
7034
7035MargosatubigПолуостров Замбоанга14.605
7036LumbogПолуостров Замбоанга2.128
7037LapuyanПолуостров Замбоанга5.274
7038MalangasПолуостров Замбоанга8.473
7039
7040AliciaПолуостров Замбоанга3.306
7041OlutangaПолуостров Замбоанга7.133
7042GuiposПолуостров Замбоанга4.050
7043
7100DipologПолуостров Замбоанга93.549
7101DapitanПолуостров Замбоанга50.514
7102President Manuel Acuña RoxasПолуостров Замбоанга
7103SibutaoПолуостров Замбоанга3.395
7104RizalПолуостров Замбоанга
7105
7106PolancoПолуостров Замбоанга3.817
7107MutiaПолуостров Замбоанга
7108
7109KatipunanПолуостров Замбоанга4.172
7110ManukanПолуостров Замбоанга11.523
7111PonotПолуостров Замбоанга6.624
7112SindanganПолуостров Замбоанга5.718
7113SiayanПолуостров Замбоанга4.906
7114SalugПолуостров Замбоанга6.774
7115LiloyПолуостров Замбоанга4.784
7116
7117LabasonПолуостров Замбоанга
7118GutalacПолуостров Замбоанга
7119LibertadПолуостров Замбоанга
7120SioconПолуостров Замбоанга5.071
7121SirawayПолуостров Замбоанга4.126
7122SibucoПолуостров Замбоанга3.327
7123BaliguianПолуостров Замбоанга
7124KalawitПолуостров Замбоанга
7200Ozamiz CityСеверен Минданао93.082
7201ClarinСеверен Минданао7.125
7202TudelaСеверен Минданао3.137
7203SinacabanСеверен Минданао2.372
7204JimenezСеверен Минданао6.662
7205
7206AloranСеверен Минданао
7207OroquietaСеверен Минданао39.279
7208Lopez JaenaСеверен Минданао3.575
7209PlaridelСеверен Минданао2.972
7210
7211BaliangaoСеверен Минданао
7212Sapang DalagaСеверен Минданао2.742
7213
7214TangubСеверен Минданао29.721
7215
7300City of IsabelaАвтономен регион во Муслимански Минданао67.336
7301
7302Lamitan CityАвтономен регион во Муслимански Минданао6.114
7303MalusoАвтономен регион во Муслимански Минданао31.374
7304Tipo-TipoПолуостров Замбоанга2.981
7305
7306TuburanПолуостров Замбоанга8.204
7308
7400JoloАвтономен регион во Муслимански Минданао101.002
7401PatikulАвтономен регион во Муслимански Минданао
7402
7403TalipaoАвтономен регион во Муслимански Минданао
7404
7405
7406LuukАвтономен регион во Муслимански Минданао
7407LicupАвтономен регион во Муслимански Минданао
7408
7409MaimbungАвтономен регион во Муслимански Минданао3.779
7410
7411LugusАвтономен регион во Муслимански Минданао7.167
7412SiasiАвтономен регион во Муслимански Минданао12.566
7413
7414
7415
7416
7500BongaoАвтономен регион во Муслимански Минданао26.518
7501
7502SapaАвтономен регион во Муслимански Минданао2.572
7503Sapa-SapaАвтономен регион во Муслимански Минданао
7504
7505SimunulАвтономен регион во Муслимански Минданао4.671
7506SitangkaiАвтономен регион во Муслимански Минданао17.200
7507
7508CagayanМИМАРОПА3.847
7509LanguyanАвтономен регион во Муслимански Минданао8.900
8000DavaoДавао (регион)1.212.504
8001
8002DigosДавао (регион)116.122
8003MatanaoДавао (регион)7.171
8004MagsaysayДавао (регион)16.592
8005BansalanДавао (регион)21.391
8006HagonoyДавао (регион)7.409
8007PadadaДавао (регион)11.439
8008KiblawanДавао (регион)
8009
8010MalalagДавао (регион)6.180
8011
8012MalitaДавао (регион)41.114
8013TalagutongДавао (регион)7.983
8014Jose Abad SantosДавао (регион)
8015SaranganiДавао (регион)7.506
8016DavaoДавао (регион)1.212.504
8021DavaoДавао (регион)1.212.504
8025DavaoДавао (регион)1.212.504
8100TagumДавао (регион)233.254
8101
8102CambanugoyДавао (регион)11.693
8103
8104New CorellaДавао (регион)20.574
8105PanaboДавао (регион)84.749
8106NabunturanДавао (регион)16.671
8107MontevistaДавао (регион)10.147
8108MawabДавао (регион)
8109CompostelaДавао (регион)42.563
8110BantacanДавао (регион)3.299
8111MonkayoДавао (регион)51.393
8112New VisayasДавао (регион)14.758
8113
8114MacoДавао (регион)12.520
8115DumlanДавао (регион)2.661
8116
8117PantukanДавао (регион)
8118
8119SamalДавао (регион)43.526
8120
8200MatiДавао (регион)105.908
8201TarragonaДавао (регион)3.777
8202
8203CaragaДавао (регион)4.410
8204BagangaДавао (регион)10.106
8205CateelДавао (регион)6.624
8206BostonДавао (регион)2.891
8207
8208
8209BatobatoДавао (регион)9.714
8210
8300TandagКарага (регион)29.011
8301San MiguelКарага (регион)2.983
8302TagoКарага (регион)6.300
8303BayabasКарага (регион)
8304CagwaitКарага (регион)
8305OteizaКарага (регион)
8306MarihatagКарага (регион)3.829
8307LiangaКарага (регион)13.623
8308TagbinaКарага (регион)10.672
8309BaroboКарага (регион)9.893
8310HinatuanКарага (регион)10.055
8311BisligКарага (регион)67.567
8312LingigКарага (регион)6.400
8313
8314LanuzaКарага (регион)2.033
8315CarmenКарага (регион)2.805
8316MadridКарага (регион)3.119
8317
8318CarrascalКарага (регион)4.385
8400SurigaoКарага (регион)87.832
8401
8402
8403Tagana-anКарага (регион)4.386
8404SisonКарага (регион)
8405PlacerКарага (регион)10.443
8406TubodКарага (регион)
8407MainitКарага (регион)5.520
8408BacuagКарага (регион)5.419
8409GigaquitКарага (регион)3.064
8410ClaverКарага (регион)5.906
8411CagdianaoКарага (регион)2.676
8412DinagatКарага (регион)2.600
8413BasilisaКарага (регион)
8414LibjoКарага (регион)
8415LoretoКарага (регион)5.397
8416SocorroКарага (регион)9.743
8417DapaКарага (регион)8.823
8418Del Carmen, Surigao del NorteКарага (регион)4.276
8419General LunaКарага (регион)
8420PilarКарага (регион)2.392
8421San IsidroКарага (регион)
8422Santa MonicaКарага (регион)2.284
8423San BenitoКарага (регион)2.334
8424
8425KitcharaoКарага (регион)7.213
8426TubajonКарага (регион)2.906
8427
8500
8501San FranciscoКарага (регион)18.542
8502BayuganКарага (регион)40.561
8503SibagatКарага (регион)4.865
8504RosarioКарага (регион)
8505TrentoКарага (регион)15.916
8506BunawanКарага (регион)15.471
8507LoretoКарага (регион)5.730
8508La PazКарага (регион)3.618
8509VeruelaКарага (регион)18.114
8510TalacogonКарага (регион)15.581
8511San LuisКарага (регион)7.109
8512Santa JosefaКарага (регион)4.164
8513EsperanzaКарага (регион)6.193
8600ButuanКарага (регион)309.709
8601BuenavistaКарага (регион)18.668
8602
8603CarmenКарага (регион)4.847
8604MagallanesКарага (регион)6.636
8605CabadbaranКарага (регион)31.114
8606TubayКарага (регион)7.946
8607JabongaКарага (регион)3.245
8608JagupitКарага (регион)2.157
8609KitcharaoКарага (регион)7.213
8610Las NievesКарага (регион)
8611
8700MalaybalayСеверен Минданао61.524
8701SumilaoСеверен Минданао5.339
8702
8703Manolo FortichСеверен Минданао27.064
8704MalitbogСеверен Минданао3.151
8705
8706LibonaСеверен Минданао5.713
8707SalimbalanСеверен Минданао2.746
8708San MiguelСеверен Минданао5.054
8709ValenciaСеверен Минданао83.591
8710DologonСеверен Минданао15.128
8711San FernandoСеверен Минданао
8712Don CarlosСеверен Минданао20.468
8713KadingilanСеверен Минданао7.020
8714MaramagСеверен Минданао33.844
8715QuezonСеверен Минданао27.212
8716KitaotaoСеверен Минданао3.893
8717AdtuganСеверен Минданао3.380
8718KalilanganСеверен Минданао14.456
8719DancaganСеверен Минданао4.864
8720KibaweСеверен Минданао5.081
8721DamulogСеверен Минданао8.789
8722
8723CabanglasanСеверен Минданао5.423
8800NabunturanДавао (регион)16.671
8801MontevistaДавао (регион)10.147
8802MawabДавао (регион)
8803CompostelaДавао (регион)42.563
8804BantacanДавао (регион)3.299
8805MonkayoДавао (регион)51.393
8806MacoДавао (регион)12.520
8807
8808
8809
8810AndopДавао (регион)9.095
9000Cagayan de OroСеверен Минданао445.103
9001TagoloanСеверен Минданао30.390
9002VillanuevaСеверен Минданао7.415
9003JasaanСеверен Минданао16.435
9004
9005BalingasagСеверен Минданао9.722
9006LagonglongСеверен Минданао9.043
9007SalayСеверен Минданао6.428
9008SindanganПолуостров Замбоанга5.718
9009SugbongkogonСеверен Минданао2.494
9010SugbongkogonСеверен Минданао2.494
9011
9012TalisayanСеверен Минданао4.616
9013MedinaСеверен Минданао9.201
9014GingoogСеверен Минданао
9015MagsaysayСеверен Минданао
9016OpolСеверен Минданао3.468
9017El SalvadorСеверен Минданао6.904
9018AlubijidСеверен Минданао3.320
9019LagindinganСеверен Минданао3.120
9020GitagumСеверен Минданао3.126
9021LibertadКарага (регион)250.353
9022InitaoСеверен Минданао9.922
9023NaawanСеверен Минданао3.643
9024ManticaoСеверен Минданао7.956
9025LugaitСеверен Минданао7.370
9100MambajaoСеверен Минданао10.058
9101MahinogСеверен Минданао2.781
9102GuinisilibanСеверен Минданао2.074
9103BonbonСеверен Минданао2.215
9104LoocСеверен Минданао
9200Iligan CityСОККСКСАРХЕН312.323
9201LinamonСОККСКСАРХЕН6.848
9202KauswaganСОККСКСАРХЕН6.851
9203MatungaoСОККСКСАРХЕН
9204
9205CansilayanЗападни Висаи3.809
9206MaigoСеверен Минданао7.235
9207
9208
9209TubodСеверен Минданао10.975
9210BaroyСеверен Минданао3.195
9211LalaСОККСКСАРХЕН9.273
9212SalvadorСОККСКСАРХЕН4.285
9213SapadСОККСКСАРХЕН4.471
9214KapataganСеверен Минданао9.664
9215CaromatanСеверен Минданао5.330
9216NunuñganСеверен Минданао
9217MamunganСеверен Минданао7.700
9218KalangananСеверен Минданао2.331
9219MunaiСОККСКСАРХЕН2.113
9220TankalСеверен Минданао
9221
9222TagoloanСеверен Минданао30.390
9300MalabangАвтономен регион во Муслимански Минданао4.354
9301
9302BalabaganАвтономен регион во Муслимански Минданао2.423
9303MarogongАвтономен регион во Муслимански Минданао3.785
9304TubaranАвтономен регион во Муслимански Минданао
9305ButigАвтономен регион во Муслимански Минданао6.016
9306LumbayanagueАвтономен регион во Муслимански Минданао
9307BanisilanСОККСКСАРХЕН5.749
9308
9309LumbacАвтономен регион во Муслимански Минданао2.448
9310BinidayanАвтономен регион во Муслимански Минданао3.848
9311GanassiАвтономен регион во Муслимански Минданао2.412
9312
9313
9314MadambaАвтономен регион во Муслимански Минданао
9315MadalumАвтономен регион во Муслимански Минданао
9316TugayaАвтономен регион во Муслимански Минданао2.501
9317TugayaАвтономен регион во Муслимански Минданао2.501
9318BalindongАвтономен регион во Муслимански Минданао
9319CalanogasАвтономен регион во Муслимански Минданао
9320BumbaranАвтономен регион во Муслимански Минданао
9321
9400KidapawanСОККСКСАРХЕН79.652
9401
9402M’langСОККСКСАРХЕН
9403TulunanСОККСКСАРХЕН9.584
9404MagpetСОККСКСАРХЕН5.414
9405President RoxasСОККСКСАРХЕН10.879
9406MatalamСОККСКСАРХЕН9.783
9407KabacanСОККСКСАРХЕН
9408CarmenСОККСКСАРХЕН8.759
9409PikitСОККСКСАРХЕН14.998
9410MidsayapСОККСКСАРХЕН32.932
9411LibunganСОККСКСАРХЕН5.606
9412PigcawayanСОККСКСАРХЕН11.420
9413AlamadaСОККСКСАРХЕН4.987
9414
9415IndulangСеверен Минданао3.387
9416BanisilanСОККСКСАРХЕН5.749
9417
9500General SantosСОККСКСАРХЕН679.588
9501AlabelСОККСКСАРХЕН43.312
9502MaasinСОККСКСАРХЕН5.847
9503MalandagСОККСКСАРХЕН12.867
9504PolomolokДавао (регион)63.987
9505TupiДавао (регион)16.518
9506ParaisoСОККСКСАРХЕН4.153
9507
9508NoralaДавао (регион)12.750
9509
9510TantanganДавао (регион)10.337
9511
9512SurallahСОККСКСАРХЕН31.089
9513
9514KiambaДавао (регион)10.979
9515MaitumДавао (регион)8.478
9516MalapatanСОККСКСАРХЕН19.439
9517GlanСОККСКСАРХЕН24.256
9600CotabatoАвтономен регион во Муслимански Минданао179.433
9601DinaigАвтономен регион во Муслимански Минданао
9602BlinsungАвтономен регион во Муслимански Минданао4.151
9603South UpiАвтономен регион во Муслимански Минданао12.538
9604ParangАвтономен регион во Муслимански Минданао44.930
9605Sultan KudaratАвтономен регион во Муслимански Минданао
9606
9607
9608MaganoyАвтономен регион во Муслимански Минданао17.394
9609
9610PagalunganАвтономен регион во Муслимански Минданао5.932
9611
9612DalicanАвтономен регион во Муслимански Минданао13.918
9613MatanogАвтономен регион во Муслимански Минданао
9614BariraАвтономен регион во Муслимански Минданао3.717
9615BuldonАвтономен регион во Муслимански Минданао
9616BuluanАвтономен регион во Муслимански Минданао28.025
9617Datu PaglasАвтономен регион во Муслимански Минданао3.851
9618BadakАвтономен регион во Муслимански Минданао6.653
9700Marawi CityАвтономен регион во Муслимански Минданао143.627
9701SaguiaranАвтономен регион во Муслимански Минданао
9702
9703
9704TamparanАвтономен регион во Муслимански Минданао2.396
9705
9706
9708TamontakaСОККСКСАРХЕН5.166
9709KapayАвтономен регион во Муслимански Минданао
9710PiagapoАвтономен регион во Муслимански Минданао
9711
9712GuiniculalayПолуостров Замбоанга2.147
9713
9714
9715MaguingАвтономен регион во Муслимански Минданао
9716
9800TacurongСОККСКСАРХЕН54.648
9801ColumbioСОККСКСАРХЕН5.516
9802
9803LutayanАвтономен регион во Муслимански Минданао
9804
9805IsulanСОККСКСАРХЕН31.717
9806
9807SalamanСОККСКСАРХЕН
9808
9809
9810